Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > cMailPro - Описание на инструмента Email Authentication

cMailPro - Описание на инструмента Email Authentication

Помощен център

cMailPro - Описание на инструмента Email Authentication

Имейл верификацията помага удостоверяването на подателя на имейл съобщенията и е важен елемент в борбата с изпращане/получаването на спам съобщения.

Ползите от активирането на въпросните инструменти:

  • SPF (Sender Policy Framework) - позволява определянето на сървъри и IP адреси, на които е разрешено да изпраща имейли от вашия домейн/и. Тази функция помага и за предпазване от изходящи спам съобщения.
  • DKIM (DomainKeys Identified Mail) подпомага за проверката на подателя и интегрирането на съобщението. Позволява на системата да провери, че съобщението не е било изменено по време на изпращането и че негов източник е даден домейн.
  • Предотвратява получаването на недоставени съобещния (failed delivery notifications), изпратени от спамърите симулиращи изпращане на съобщения от вашия домейн.

Активирането се извършва от cMailPro контролния панел и бутона Authentication и избирането на Enable срещу всеки един от инструментите:

Бутони за активиране на инструментите Email Authentication