Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > cMailPro - Описание на инструмента Email Authentication

cMailPro - Описание на инструмента Email Authentication

Помощен център

cMailPro - Описание на инструмента Email Authentication

Имейл верификацията помага за борбата с получаването на спам съобщения.

Ползите от активирането на въпросните инструменти:

- SPF (Sender Policy Framework) - позволява определянето на сървъри и IP адреси, на които е разрешено да изпраща имейли от вашия домейн/и. Тази функция помага и за предпазване от изходящи спам съобщения.

- DKIM (DomainKeys Identified Mail) подпомага за проверката на подателя и интегрирането на съобщението. Позволява на системата да провери, че съобщението не е било изменено по време на изпращането и че негов източник е даден домейн.

  • Предотвратява получаването на недоставени съобещния (failed delivery notifications), изпратени от спамърите симулиращи изпращане на съобщения от вашия домейн.

Активирането се извършва от cMailPro контролния панел и бутона "Authentication" и избирането на "Enable" срещу всеки един от инструментите:\