Начало > Помощен център > Бизнес поща > Контролен Панел > Outgoing mail – потребителски настройки

Outgoing mail – потребителски настройки

Помощен център

Outgoing mail – потребителски настройки

За да достъпим управлението на Outgoing Mail се логваме в потребителския панел през URL https://my.icn.bg/, в менюто кликаме линка Бизнес Мейл, след това избираме cMailPro акаунта, в хоризонталното меню избираме cMailPro Управление и в дъното на екрана кликаме линка Outgoing Mail.

Добра практика при работа със софтуерно приложение е първо да разгледаме какви настройки имаме на разположение за да се възползваме по най-добрия начин от наличните опции.

Настройване на потребителския профил

Затова след персонализиране на работния панел, кликаме последния линк в менюто My Settings > User's profile за да изберем оптималните за нашите нужди опции.

В секция Local credentials имаме достъп до следните настройки:

Потребителски настройки в секция Local credentials

Domain

В полето Domain автоматично се попълва домейна, чиито пощенски акаунти приложенията на филтъра ще следят.

Парола

Имаме възможност да въведем парола за достъп до Outgoing Mail, ако преценим, че това е необходимо.

Email

В полето Email въвеждаме имейл адреса на пощата, в която ще бъдат изпращани всички репорти. Добра практика е да се ползва отделна пощенска кутия за този акаунт.

Features

По подразбиране опциите 'Features preview' и 'Use advanced...' са неактивни и може да ги активираме като кликнем съответния бутон Active:

  • Features preview - при активиране на опцията може да ползваме всички нови функции, които все още не са официално стартирани, но са в напраднал стадии на разработка.
  • Use advanced custom filtering rules - получаваме достъп до страница с разширени настройки, когато създаваме нови персонализирани правила (whitelist и blacklist) за филтриране.

За да запазим избраните настройки кликаме бутона Save.

Language

В секция Language от падащото меню избираме предпочитания език за интерфейса на Outgoing Mail:

Опции за избор на език в меню Language

Двуфакторна защита (Two Step Authentication)

Можете да активираме функцията Двуфакторна защита, за да увеличим допълнително сигурността на нашия акаунт.

Това означава, че за да се логнем в Outgoing Mail, е необходимо допълнително устройство (мобилен телефон), което генерира допълнителен код за достъп и дори някой да знае паролата за достъп, няма да може да компрометира акаунта.

Може да ползваме две от най-разпространените приложения (Google Authenticator или Microsoft Authenticator), които поддържат протокола за еднократна парола (TOTP), базиран на времето. При кликане на съответния линк се зарежда страница, от която може да изтеглим съответното приложение и да го инсталираме като следваме подробните инструкции:

Линкове за изтегляне и инсталиране на TOTP Authenticator

За да активираме приложението кликаме бутона Enable, сканирамe QR кода с мобилното устройство и в полето Authenticator code въвеждаме кода, който се генерира на мобилното устройство:

Панел с QR код и поле Authenticator code

Завършваме конфигурирането като кликнем бутона Finalize.

Известяване

В секция Известяване може да активираме защитни настройки, които ще ни информират когато акаунта е достъпен от ново местоположение или нов IP адрес.

За целта от менюто избираме подходящата опция:

  • Не ме уведомявайте;
  • Уведомете ме, когато достъпът до профила ми е от ново място;
  • Уведомете ме, когато достъпът до акаунта ми е от нов IP адрес;

Меню с настройки за известяване

За да запазим настройките на страницата кликаме бутона Save.