Начало > Помощен център > Бизнес поща > Контролен Панел > Outgoing mail – мейл система за репорти

Outgoing mail – мейл система за репорти

Помощен център

Outgoing mail – мейл система за репорти

Съдържание

Outgoing Mail ни предоставя няколко възможности за запазване на резултатите от проверките.

При кликане на бутона Export entries as CSV резултата от заявката веднага се изтегля като .csv файл (данните са разделени със запетая) на вашия компютър.

бутон за изтегляне на резултат

Запазени в този формат данните лесно може да бъдат прехвърлени в Excel таблици за архивиране, конвертиране в .xls формат, създаване на база данни ...

изтегляне на файл в csv формат

Много гъвкава мейл система позволява директно изпращане на резултат по имейл и автоматично изпращане на резултати през определен период от време.

Бутонът Email this search се появява над панела Query Rules при изпълнение на първата заявка:

бутон за изпращане на резултата от търсенето по имейл

Кликнете този бутон за да се зареди интерфейса на мейл системата:

интерфейс за изпращане на резултат от проверка по имейл

От секция Template name може да управлявате начина на предоставяне на информацията в писмото:

избор на шаблон на писмото

Row шаблон:

шаблон тип редове

Column шаблон:

шаблон тип колони

Различни настройки за времето/интервала на изпращане на репорт за изпълнена заявка се управляват от менюто Delivery:

меню за управление на време и интервал на изпращане на писмо

При избор на първата настройка Right away (веднага) писмото се изпраща при попълване адресите на Sender (подател) и Recipient (получател) и кликане на бутона Schedule.

При избор на опцията At given time (на определено време) се зарежда допълнителен панел за настройване на точните дата и час за изпращане на писмото (адресите на подателя и получателя трябва да бъдат попълнени за да се активира бутона Schedule):

опция изпращане в определено време

Следващите две опции предоставят автоматично настроено време и интервал за изпращане на репортите:

  • Weekdays at 09:00 - репорта ще бъде изпращан всеки работен ден от понеделник до петък в 09:00 часа.
  • Every day at 09:00, 12:00, and 16:00 - системата автоматично ще изпраща репорт всеки ден от седмицата в посочените часове.

автоматично зададени опции за изпращане

При избор на опцията Repeat (повторение) можем да настройваме различни интервали за изпращане на репорти в панела Delivery options.

Първо от бутоните в секция Frequency трябва да изберем един от наличните интервали - Daily (всеки ден), Weekly (всяка седмица) или Montly (всеки месец).

Once a day (веднъж дневно) - в полето At избираме час на изпращане:

изпращане веднъж дневно

Multiple times a day (многократно през деня) можем да изберем интервалите на изпращане на съобщенията:

  • Minutes - на интервали от 15 до 30 минути всеки час
  • Hours - на интервали от 1 до 12 часа.

В полето Starting at трябва да въведем началния час, от който системата започва да изпраща репортите през зададения интервал от време.

изпращане многократно през деня

Двете опции в дъното на панела означават:

  • Only on weekdays - само в дните от понеделник до петък.
  • Skip sending if there are no results - не изпращай ако няма резултати.

Препоръчаме да премахнете отметката от полето Skip sending ... за да нямате съмнения дали няма нови резултати или системата не работи коректно.

При избор на Weekly интервал може да настроим в кои дни от седмицата да получаваме репорт (On) и в колко часа (At):

изпращане всеки ден от седмицата

При избор на Montly интервал може да настроим деня от месеца (On day 1-31) и времето на изпращане (At):

изпращане веднъж месечно

Последната опция в менюто Delivery - Advanced ни позволява да настроим интервал за получаване на репорти по различен начин:

разширени настройки за изпращане

  • Ако настроим само полетата Minute (минути) и Hour (час) ще получаваме репорт всеки ден от всеки месец през годината в 16:30 часа - Minute (30) Hour (16).
  • Ако желаем да получаваме репорт всеки пети ден от всеки месец трябва да въведем Day (5) Month (*) Weekday (*).
  • Ако желаем да получаваме репорт всеки понеделник от всеки месец трябва да въведем Day (*) Month (*) Weekday (1).
  • Ако желаем да получаваме репорт веднъж в годината на 3 януари трябва да въведем Day (3) Month (1) Weekday (*).

Ако желаете да прекратите получаването на даден репорт кликнете линка unsubscribe в съдържанието на полученото писмо.

В браузер ще се зареди страница, в която трябва да кликнете бутона Unsubscribe за да прекратите получаването на репортите:

отписване от автоматично доставяне на резултати от проверки

Текстово съобщение ще потвърди отписването:

потвърждение на отписването