Начало > Помощен център > Бизнес поща > Контролен Панел > Outgoing mail – управление на Domain report actions

Outgoing mail – управление на Domain report actions

Помощен център

Outgoing mail – управление на Domain report actions

Съдържание

В панела Domain report actions избираме тип действия, които желаем да бъдат изпълнявани в нашия Protection Report (доклад за защита).

Избраните действия (със статус On) ще се прилагат в репортите както на ниво домейн, така и на ниво имейл потребители, които нямат активни персонализирани настройки.

В главното меню на Мейл филтъра отваряме Reporting > Domain report actions:

Изглед на панела Domain Report Actions

  • Release (освобождаване) - настройката само освобождава съобщението от карантината и на практика обезсмисля извършените от филтъра действия до момента.
  • Release and train (освобождаване и обучение) - настройката освобождава съобщението от карантината и обучава системата да разпознава подобни съобщения като не-спам.
  • Whitelist and release (добавяне в whitelist и освобождаване) - настройката добавя подателя в whitelist (списък с одобрени податели) и освобождава съобщението от карантина за доставка до получателя.
  • Blacklist and remove (добавяне в blacklist и премахване) - настройката добавя подателя в blacklist (списък с отхвърлени податели) и премахва имейла от системата.

За да запазим промените кликаме бутона Update

Текстово съобщение потвърждава успешното запазване на промяната:

Потвърждение за успешно запазена промяна

Ако желаем да възстановим настройките по подразбиране кликаме бутона Reset to default и текстово съобщение ще ни потвърди успешното възстановяване:

Потвърждение за успешно възстановяване на настройките по подразбиране

Препоръчаме изпращане на тестови съобщения и проверка на резултата от избраните действия в списъците whitelist и blacklist за достигане на оптималните настройки за работа на мейл филтъра.