Блокиране на спам в cMailPro

Помощен център

Блокиране на спам в cMailPro

В статията ще ви покажем колко лесно може да блокирате в интерфейса на cMailPro пощенски кутии или домейни, от които получавате спам.

Достъп до cMailPro мейл филтър

Влезте във вашия потребителски профил в https://my.icn.bg, през иконата Табло в главното меню кликнете линка Бизнес Мейл:

Линк Бизнес Мейл в потребителския панел

От таблицата изберете активния cMailPro акаунт и влезте в неговия профил като кликнете линка с плана или последната икона вдясно Управлявай:

Избиране на cMailPro акаунт

В панела на активния план кликнете линка CMAILPRO УПРАВЛЕНИЕ в горното хоризонтално меню:

cMailPro управление

В долния край на новата страница кликнете линка Мейл филтър:

Икона мейл филтър

Блокиране на адреси

В нов прозорец на браузъра се зарежда главния панел на мейл филтъра. Кликнете линка Sender blacklist в раздела Incoming-Protection Settings:

Линк Sender blacklist

Това е общ изглед с всички инструменти, които мейл филтъра ни предоставя, за блокиране на входящия спам:

Общ изглед на Sender blacklist

Ако не желаете да получавате поща от определен подател, може да го добавите в blacklist (черния списък). Включване на поща или домейн в този списък ще блокира получаването на съобщенията от този подател независимо дали мейл филтрите ги класифицират като спам защото blacklist списъка има по-висок приоритет от правилата на мейл филтрите.

За да блокирате подател кликнете линка Add blacklist sender:

Добавяне на адрес в blacklist

и в панела попълнете полетата със следната информация:

 • Local-part - въведете само името на пощата;
 • Sender Flag - изберете Apply to both - Envelope Sender е действителния подател, докато имейла в From хедъра може да бъде манипулиран (например да изглежда, че имейла е изпратен от Apple).
 • Adress - тук може да въведете само домейн за да блокирате достъпа на всички пощи към домейна или цялото име на пощата за да блокирате достъпа само от тази поща.
 • може да включите в черния списък дори домейн от първо ниво TLD, използвайки заместващия символ wildcard (*) (например '*.nl' ще блокира достъпа на всички домейни с разширение .nl); опцията е полезна, тъй като понякога спамъри регистрират на промоция домейни в новите TLD и вероятно сте забелязали само спам или malware страници от .club домейни, например.

Кликнете бутона Save за да запазите информацията. Новият запис се добавя в таблицата под основните инструменти:

Таблица с blacklist адреси

Ако разполагате с blacklist списък, който желаете да импортирате в интерфейса на cMailPro филтъра, лесно може да го направите като кликнете линка Import senders from CSV. В изскачащия прозорец първо кликнете бутона CSV file structure за да редактирате съществуващия списък в коректен формат:

Панел Import senders from CSV

Инструкции за форматиране на CSV файла

Редактирайте вашия blacklist файл:

Коректно форматиран CSV файл

Кликнете бутона Go back, кликнете бутона Select file, изберете вашия blacklist файл и кликнете бутона Import file. Съобщение в нов прозорец ще ви потвърди, че адресите са импортирани успешно:

Потвърждение за успешно импортиране на blacklist

Кликнете бутона Show Results за да се опресни страницата и ще видите адресите от вашия blacklist списък в таблицата с блокирани адреси:

Импортираните адреси в таблицата

Ако сте импортирали дълъг списък с блокирани адреси може да използвате логическите оператори в инструмента Query Rules за сортиране на адресите. В примера използваме оператора contain (съдържа) за да открием адрес, който съдържа цифрата три в името си (Local-part):

Използване на Query Rules

 • contain - съдържа;
 • does not contain - не съдържа;
 • equals - равен;
 • does not equal - не е равен;
 • starts with - започва с;
 • ends with - завършва с;
 • matches - съвпада;
 • does not match - не съвпада;

С всеки отделен блокиран адрес може да се извършват различни действия, които са налични при кликане върху стрелката от ляво на името в колоната Local-part:

Меню с действия

 • Edit - отваря се познатия прозорец за добавяне на нов запис с информацията за избрания адрес;
 • Copy sender - отваря същия панел за редактиране;
 • Remove - отваря панел за изтриване на адреса;
 • Export as .CSV - записва информацията за адреса в .csv формат във вашия компютър;

За да видите отново таблицата с всички адреси трябва да кликнете знакът (X) отдясно на полето Query Rules или да кликнете линка Reset rules и да кликнете бутона Show Results.

Може да извършваме действия и с няколко избрани адреса като ги маркираме отделно, като използваме Query Rules за селектиране или кликнем в полето Sellect All:

Избиране на всички адреси в таблицата

Под таблицата се зарежда нов инструмент Apply to selected, в който трябва да изберем действие от падащото меню и да кликнем бутона Apply за да се изпълни действието:

Инструмент Apply to selected

Например, искаме да изтрием файловете, които импортирахме. Маркираме ги, кликаме в менюто Remove и кликаме бутона Apply:

Изтриване на множество адреси

Потвърждаваме изтриването като кликнем бутона Remove в прозореца. Съобщение в основния панел ще ни потвърди успешното изтриване на адресите:

Потвърждение за успешно изтриване

Всички инструменти, които разгледахме дотук, се съдържат в разделът Sender Blacklist - Domain, който се зарежда по подразбиране.

Имаме достъп и до раздел Sender Blacklist - Recommended.

Достъп до управлението на този списък има само администратора на мейл сървъра и в него се добавят домейни на 'професионални' спамери, които атакуват мейл сървъра и услугата като цяло, не толкова отделни потребители на същия сървър. Препоръчаме да не правите промени в този раздел. Ако по някаква причина желаете да изключите тази защита може да го направите като в полето Use recommended values маркирате опцията No.

Добавяне на контакти в whitelist списък

По абсолютно същия начин може да добавите ваши имейл контакти, от които желаете да получавате всяко съобщение, без да се притеснявате, че поради една дума или символ в съдържанието писмото може да бъде блокирано от мейл филтрите. За да добавите контакт в whitelist кликнете линка Sender whitelist в главното меню:

Линк Sender whitelist

Внимавайте кой от двата инструмента (blacklist или whitelist) избирате за да не блокирате полезните контакти, а да разрешите достъпа на спам.