Начало > Помощен център > Бизнес поща > Контакти > Управление на контакти (Contacts) в cMailPro

Управление на контакти (Contacts) в cMailPro

Помощен център

Управление на контакти (Contacts) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Contacts, който можете да намерите в контролния панел на професионалната имейл услуга cMailPro.

Достъп до Contacts в cMailPro

През този инструмент можете да видите вашия съществуващ списък с контакти и да го управлявате.

В дясно на екрана, през линка Managing можете да изберете от падащото меню на кой пощенски акаунт ще създавате или редактирате контактите.

Ако желаете да създадете нова книга с адреси е необходимо да кликнете върху бутона New address book:

Интерфейс за избор на акаунт и създаване на адресна книга

На следваща стъпка ще трябва да впишете наименованието на книгата за адресите в полето Name:

Поле за попълване име на адресна книга

След като създадете книгата за адреси, можете да се върнете обратно в менюто и да прегледате наличните инструменти за управление.

  • New contact - Създаване на нов контакт към потребителя;
  • New contacts list - Създаване на нов контактен списък към потребителя;
  • Address book ACL - Задаване на права за контрол на даден потребител;
  • Download as vCard - Сваляне на списък с контакти във формат vCard;
  • Import Contacts - Позволява импортиране на имейл контакти от файлове в VCF или CSV формат.

Инструменти за управление на адресна книга

Опции за съществуващ контакт:

  • View/Edit - Преглед и редактиране на текущия контакт;
  • Delete - Изтриване на текущия контакт;
  • vCard - Сваляне на контакта във формат vCard;
  • QRcode - Чрез сканиране на QR кода можете директно да добавите контакта към устройството.

Опцията Import Contacts позволява да импортирате имейл контакти от файлове с разширения VCF или CSV. Необходимо е да кликнете върху бутона Choose file и да качите файла, който желаете да импортирате и след това натискате бутона Import contacts, за да завършите процедурата.

Интерфейс за импортиране на контакти