Начало > Помощен център > Бизнес поща > Календар > Споделяне на Календар в cMailPro

Споделяне на Календар в cMailPro

Помощен център

Споделяне на Календар в cMailPro

В тази статия ще Ви покажем как да споделите календар в cMailPro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител ivan@moiafirma.bg да сподели календара Sales с потребител dimitar@moiafirma.bg.

Споделяне на ресурс с друг потребител

1. За да достъпите услугата cMailPro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузер http://pronto.cmailpro.net:

Логване в Pronto

2. Въведете Вашият имейл адрес и парола:

Въвеждане на имейл и парола за достъп

3. От менюто в ляво изберете Calendar (Календар):

Линк Calendar в главното меню

4. Посочете календара, който искате да споделите:

Избиране на Calendar

5. В менюто кликнете бутона Edit (Редактирай):

Редактиране Edit на Calendar

6. В полето Access Control List добавете имейл адреса на потребителя, с когото искате да споделите този календар:

Добавяне на потребител в Access Control List

В случай, че искате да премахнете потребител, на когото сте делегирали права, кликнете бутона Remove (Изтриване) срещу имейл адреса:

Изтриване Remove User на потребител с дадени права

7. В полето отдясно изберете правата, които искате да делегирате на посочения потребител:

  • Read - права само за четене в календара,
  • Write - права за четене и писане в календара,
  • Admin - всички права - четене, писане, редактиране и изтриване на календара,
  • Custom - индивидуални права.

Даване права на потребител

8. Ако искате календарът да бъде публично достъпен през уеб браузер, включете опцията Public Access through Web, която ще генерира линк за достъп:

Активиране на публичен достъп до календара

9. След като сте дефинирали потребителите и съответните им права, кликнете бутона Save (Запазване), за да запазите настройките:

Запазване Save на настройките

Приемане на споделен календар от потребител

1. За да достъпите услугата cMailPro, отворете следния URL адрес във Вашия уеб браузер http://pronto.cmailpro.net:

Интерфейс за логване в Pronto

2. Въведете Вашите данни за достъп - имейл адрес и парола:

Въвеждане на имейл адрес и парола за достъп

3. Ще получите известие за това, че са Ви предоставени права върху споделения календар. Трябва да се съгласите, като кликнете бутона Subscribe (Записване):

Приемане на предоставени права Subscribe

4. Ще се зареди информационен прозорец, който посочва какви ресурси са споделени с Вас и кой потребител Ви ги предоставя:

Информация за споделените ресурси

5. Кликнете бутона Save (Запази), за да запазите настройките:

Запазване Save на настройките

6. В главното меню кликнете бутона Calendar (Календар), след което ще видите новия календар, за който сте получили права. Той е озаглавен с името на потребителя, който Ви е предоставил правата над него:

Линк към споделения календар в главното меню

7. За да прегледате споделения календар, кликнете върху полето с името:

Преглед на споделения календар

8. След като вече сте получили достъп до новия календар, може да изтриете имейла, озаглавен Access Control List, получен от потребителя, който Ви е предоставил права над календара:

Изтриване на писмото със съобщението

9. В случай, че използвате Microsoft Active Sync протокол през мобилно устройство, е нужно да извършите следните стъпки:

а) посочете споделения с Вас календар и кликнете бутона Edit (Редактиране):

Редактиране Edit на календар

б) включете опцията Alias (Псевдоним) и напишете желано от Вас име за споделения календар:

Активиране на псевдоним Alias

в) кликнете бутона Save (Запазване):

Запазване Save на псевдонима

г) Вече трябва да виждате споделения календар с името, което сте въвели за Alias (псевдоним):

Достъп до календара с избрания псевдоним