Начало > Помощен център > Бизнес поща > Календар > Настройка на Thunderbird Lightning за работа с CalDAV на cMailPro

Настройка на Thunderbird Lightning за работа с CalDAV на cMailPro

Помощен център

Настройка на Thunderbird Lightning за работа с CalDAV на cMailPro

За тази статия ще използваме примерен потребител със следната информация:

* cMailPro акаунт - ivan@moiafirma.bg (като moiafirma.bg e домейн името - тук ще стой името на Вашия сайт)

* Сървър, на който се намира хостинг услугата - sky

CalDAV е интернет стандарт, позволяващ на клиент да достъпва отделечено информация (на сървър) за плануване и изготвяне на графици (като календари) и позволява споделянето им с група от хора.

Lightning е Add-on (добавка) за Firefox с функционалност за добавяне на календари (локални и отдалечени) и лесно управление на инсталираните календари.

Стъпка 1: От лявата страна на календара имаме списък с всички налични календари, като по подразбиране имаме създаден само един. За да добавим нов календар, извикваме менюто с десен бутон на мишката (върху полето със списъка от календари) и избираме New Calendar... :

Стъпка 2: В отворилия се прозорец избираме On the Network и Next:

Стъпка 3: Избираме с радио бутон CalDAV и въвеждаме адреса, който в случая има следния вид:

http://calendar.cmailpro.net/CalDAV/Calendar

Като

- calendar е името на сървъра, на който се намира хостинг акаунта ни

- Calendar е името на стандартния календар в акаунта ни (ivan@moiafirma.bg)

Стъпка 4: Въвеждаме името, под което искаме да ни се визуализира новият календар и избираме Next:

Стъпка 5: Ще бъдем попитани два пъти за потребителско име и парола, като въвеждаме името (ivan@moiafirma.bg) и паролата, която използваме за влизане в пощата:

Готово! Вече може да използвате календара от вашата cMailPro услуга!