Добавяне на CalDAV календар в Apple Calendar

Помощен център

Добавяне на CalDAV календар в Apple Calendar

CalDAV е интернет стандарт, позволяващ на клиент да достъпва отделечено информация (на сървър) за плануване и изготвяне на графици (като календари) и позволява споделянето им с група от потребители.

Отваряме Calendar приложението - от Launcher:

CalDAV calendar

CalDAV calendar

От лентата с менюто избираме Calendar > Preferences:

CalDAV calendar

Добавяме нов календар:

CalDAV calendar

Избираме с радио бутон Add CalDAV Account... и продължаваме с Continue :

CalDAV calendar

От Account Type избираме Manual и въвеждаме информацията за нашия акаунт, като на Server Address попълваме хост името на нашия сървър и избираме Create :

CalDAV calendar

След добавяне на акаунта ако желаем може да променим стандартните настройки - описание на календара, потребителско име, парола и през колко време да се обновява информацията от сървъра.

Ако например сменим паролата си за достъп до CmailPro ще се наложи да я сменим и тук, в полето Password, за да имаме достъп до календара:

CalDAV calendar

Календара е конфигуриран и вече може да виждате и добавяте събития във вашия CmailPro календар през Apple Calendar.