Начало > Помощен център > Бизнес поща > Чат > Pronto уебмейл - управление на чат комуникация

Pronto уебмейл - управление на чат комуникация

Помощен център

Pronto уебмейл - управление на чат комуникация

В тази статия ще ви запознаем с огромните възможности на чат приложението на Pronto уебмейл. Както в статиите за управление на конктакти и изпращане на съобщения, първо ще представим общите функции за управление, след което ще демонстрираме работата на чат приложението с много примери.

За целта сме създали няколко акаунт в cMailPro и сме се логнали във всички акаунти през няколко браузера, като основният акаунт е prontomail@icn-demo.com на потребителя Pronto:

pronto webmail chat

За да влезем в панела на приложението трябва да кликнем върху чат иконата (Chats) в главното меню:

pronto webmail chat

Като кликне иконата знак плюс се отваря меню, от което може да изберем Chat или Group Chat:

pronto webmail chat

При кликане на бутона Chat се отваря познатото меню за навигация между контактите (Contats) и приятелите (Buddies) в акаунта, от където избираме с кого да започнем единична чат сесия:

pronto webmail chat

Избираме User1 от панела Contacts и се отваря панел с допълнителни опции, който съдържа и съобщенията на самата чат сесия:

pronto webmail chat

Започваме да пишем в долния край на екрана и изпращаме съобщението като кликнем бутона Send или натиснем клавиша Enter на клавиатурата:

pronto webmail chat

Изпратеното съобщение се записва в горния край на панела:

pronto webmail chat

Ако получателят на съобщението е логнат, но е избрал чат сесия с друг контакт или приятел, ще получи ясна индикация за получено ново съобщение:

pronto webmail chat

Допълнителен pop-up прозорец в браузера ще сигнализира за полученото съобщение. Ако кликнете в този прозорец или в полето с името на подателя, ще се отвори главния панел за кореспонденция:

pronto webmail chat

pronto webmail chat

Кликнете полето на контакта/приятеля, за да изпратите отговор, който се записва в панел под полученото съобщение и освен съобщението съдържа още дата, име и аватар (ако има качен в акаунта) на подателя:

pronto webmail chat

По същия начин може да бъдат добавени още участници и на практика да водите отделни разговори с произволен брой контакти и приятели, които се записват в раздела Active (активни).

За да изберете контакт трябва да кликнете полето с името на контакта и да продължите разговора в съответния панел. Разбира се, трябва да внимавате кой контакт е активен за да не изпратите на съпругата си закачливото съобщение до новата колежка... :

pronto webmail chat

Ако кликнете раздела History (история) ще видите списък с чат сесии - кликнете върху полето на отделен контакт за да се отвори главният чат панел с кореспонденцията:

pronto webmail chat

Ако кликнете иконата с форма на балон ще се отвори панел за създаване на Chat Rooms (чат стаи) - в статията ще намерите подробна информация за тази функционалност:

pronto webmail chat

Нека разглeдаме какви допълнителни опции имаме на разположение в хоризонталното меню на главния чат панел:

pronto webmail chat

Ако кликнем иконата със стрелка надолу вляво на панела ще се отвори малък панел в долната част на екрана, който съдържа изпратените съобщения и дава възможност за изпращане на отговор:

pronto webmail chat

Ако кликнете иконата с трите хоризонтални кръга в горния десен ъгъл на този панел ще се отвори меню със следните опции:

pronto webmail chat

 • Back - зарежда съобщенията в панела
 • Main view - затваря малкият панел
 • Storage file - изпращане на файл от масива за съхранение
 • Local file - изпращане на файл от личния компютър
 • Compose E-mail - отваряне на панела за създаване на имейл
 • Clear - премахва от панела текущите разговори; за да го възстановите трябва да кликнете линка Show previous messages (покажи предишните съобщения).
 • Close - затваря активната чат сесия с този контакт - за да възставите съобщенията трябва да отворите раздела History и да кликнете полето с името на контакта.

pronto webmail chat

Следващата опция Search (Търсене) е изключително полезна тъй като позволява да се търси по ключова дума във всички чат сесии. Ако имате десетки активни чат сесии с по над стотици съобщения намирането на кореспонденция по конкретна тема може да се окаже проблемно без наличието на тази функция:

pronto webmail chat

За да изтриете ключовата дума кликнете линка Х в полето за търсене, за да затворите панела за търсене кликнете последния линк Х вдясно.

При кликане на следващата икона Attach file (вдясно от Search), съдържаща стрелка насочена нагоре, се отваря панел, в който избираме хранилището на файла между хранилището на Pronto или локалния компютър:

pronto webmail chat

При кликане на иконата с форма на пощенски плик се отваря панела за създаване на имейл съобщения ако желаем да изпратим имейл на контакта, чиято чат сесия е активна в момента.

Следващата икона с формата на силует служи за започване на групова чат сесия. В първия панел се избират участниците в сесията от контактите и приятелите на потребителя - за примера избираме Friend1 и User1:

pronto webmail chat

Pronto изпраща покана на всеки посочен от нас участник, която той може да приеме (Accept) или отхвърли (Decline) като кликне съответния бутон:

pronto webmail chat

След приемане на поканата, участниците в груповата чат сесия се записват в списък:

pronto webmail chat

Разговорите на всеки контакт в собствения акаунт се записват на по-тъмен фон и аватара е от дясно на съобщенията:

pronto webmail chat

От стрелката над иконите вдясно полето със списъка може да се разшири и да се добави името и статуса на контакта (всъщност това е изгледа по подразбиране):

pronto webmail chat

Ако кликнем върху иконата на някой от участниците в сесията се отваря ново меню със следните опции:

pronto webmail chat

 • Chat - отваря се отделна чат сесия с контакта.
 • Contact - отваря се панела с профила на контакта.
 • Grant moderator - дават се админстраторски права на контакта и иконата се премества най-отгоре в списъка.
 • Revoke voice - контакта получава всички съобщения но не може да отговоря (изчезва панела за отговор в неговия браузер) - иконата в списъка леко се затъмнява.
 • Kick - контакта се изключва от сесията със съобщeние: User1 has left the chat 1:25:22 PM.

Revoke moderator - след като са дадени права на администратор, при следващо кликане на иконата на контакта в панела има бутон за отнемане на дадените администраторски права на този контакт - иконата на контакта се връща на предишното си място в списъка:

pronto webmail chat

Grant voice - след като е бил лишен от възможност да изпраща съобщения, с кликането на този бутон пълните функции на контакта са възстановени и той отново може да изпраща съобщения, възстановява се и контраста на иконата в списъка:

pronto webmail chat

За да се изтриете чат сесия трябва да посочите с мишката полето с името на контакта (групата) и да се кликнете анимираната икона Close с форма Х:

pronto webmail chat

При кликане върху последната икона с форма на зъбно колело се зарежда панел със следните опции:

pronto webmail chat

 • Add to Conference - отваря се панела за контакти и приятели, от който се избира участник в конферентна чат сесия.
 • Clear History - премахва записаните разговори от панела.
 • Refresh History - възстановява премахнатите разговори в панела.
 • Close - прекратява сесията и премахва разговорите от панела.
 • Delete all history - изтриване на цялата история на избраната чат сесия (Active и History) след кликане на бутон за потвърждение на изтриването:

pronto webmail chat

pronto webmail chat

Ако кликнем бутона Group Chat:

pronto webmail chat

се отваря познатия вече панел, в който като кликнем иконата зъбно колело и бутона Add to Conference:

pronto webmail chat

се отваря панела с контакти и приятели, от който избираме участниците в конферентна чат сесия:

pronto webmail chat

Системата изпраща покана на всеки контакт и след приемане на поканата контакта се добавя в списък с участниците в конферентната чат сесия.

Правата и функциите на участниците както и цялостното управление на сесията става по описаните с статията начини.

Ако сте създали контактна група и кликнете върху иконата за чат:

pronto webmail chat

системата ще изпрати покани за участие в конферентна чат сесия на всички членове на групата:

pronto webmail chat

След това управлявате всеки отделен контакт или функция по начина, по който са описани по-горе в статията.