Как да настроим Thunderbird към чат услугата на cMailPro?

Помощен център

Как да настроим Thunderbird към чат услугата на cMailPro?

Клиентите на cMailPro могат да ползват Thunderbird за своите имейли и календари, както и като собствен чат клиент. Следните стъпки ще ви покажат как да настроите чат услугата на cMailPro в Thunderbird.

Ако нямате Thunderbird, можете да го свалите от следния линк:

https://www.mozilla.org/bg/thunderbird/

Кликнете на бутона Chat в началния екран на Thunderbird.

След това изберете Get started.

А като протокол избираме XMPP.

Въведете потребителя на вашия cMailPro акаунт, след това и домейн името ви. При пощенска кутия user@icn-demo.com ще въведем user като потребител и icn-demo.com като домейн.

На следващата стъпка ще трябва да въведете вашата парола.

За Local Alias въвеждате името, с което останалите участници в чата ще ви виждат.

След това натиснете XMPP Options, за да въведем mx01.cmailpro.net като Server.

Последната стъпка е да потвърдим въведената информация с бутона Finish.