cMailPro - Описание на инструмента XMPP History

Помощен център

cMailPro - Описание на инструмента XMPP History

В тази статия ще ви запознаем с инструмента XMPP History, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Използвайте менюто XMPP history, за да изтеглите всички съобщения, които са разменяни между акаунт от вашия профил и неговите контакти. Така ще можете да свалите файл с пълната история на бързи съобщения на вашия компютър и да го прочетете през текстов редактор. 

За да направите това, е необходимо е да изберете желания от вас акаунт от падащото меню вдясно.

Натиснете бутона Download XMPP history file, за да изтеглите файла, който ще е с разширение ".log". Ще можете да прочетете съдържанието му, като отворите документа чрез текстови редактори като Notepad, Notepad++ и други.