HTTP/2 поддръжка за вашия хостинг

HTTP/2 е обновената версия на HTTP протокола задвижващ световната мрежа (WWW). Основната роля на протокола е да пренася данни в Уеб. Ето защо бе необходимо и основният протокол, виновен за доставянето на информация в Интернет, да бъде обновен с втората си основна версия HTTP/2.

Целта на обновения HTTP/2 протокол е цялостно да подобри представянето на уеб страниците, оптимизирайки работата на HTTP протокола и повишавайки скоростта, с която се пренасят данните и се обменят със сървъра. Основният HTTP протокол не е променен в същността си, но нуждата от подобрения в скоростта на зареждане и нови функционалности, наложи старият протокол да бъде обновен.

Основната цел на HTTP/2 протоколът е да подобри цялостното представянето на уеб сайтовете оптимизирайки работата на HTTP протокола или да осигури по-оптимизиран и по-сигурен уеб.

Подобренията в HTTP/2 протокола, които цялостно подобряват сигурността и оптимизират работата са:

 • HTTP/2 е бинарен (двоичен), а не текстови протокол, правейки го по-кратък и производителен – за вашият сайт това означава, че нуждата от допълнително преоразмеряване на информацията отпада, а с това се ускорява работата на сайта. Бинарният протокол използва мултиплексиране на връзката клиент-сървър;
 • Мултиплексиране – това е процес, който обединява обеми от данни в общи пакети и ги споделя а обща преносна среда за комуникация. Използва една единствена мултиплексирана връзка към един домейн вместо множество връзки за всеки файл. Няколко заявки могат да бъдат изпратени през една TCP връзка, а отговорите се получават в произволен ред, което елиминира нуждата от множество връзки между клиента и сървъра;

 

 • Компресирани хедъри със специално създадения HPACK – помага за намаляване обема на постоянно обменящите се хедъри (пакети от информация ) между сървъра и клиента, което оказва влияние върху бързината на сайта;
 • HTTP/2 има сложна схема на приоритизиране – подаваме към браузърите коя информация приоритетно да се зарежда спрямо друга. Например, задаваме на браузър, поддържащ HTTP/2 първо да зареди HTML-a за страницата, след това CSS и JavaScript-a, а за края да остави изображенията. Тази подредба позволява браузърите да зареждат страниците максимално бързо и да доставят важната информация първа;
 • Stream dependencies: Клиентът посочва на сървъра, кои ресурси са с най-висок приоритет на значимост;
 • Server push: Сървърът изпраща ресурси, за които клиентът не е подал заявка. Това забавя латенцията, когато се зарежда множество различно по вид съдържание.

 

HTTP/2 и SSL/TLS връзката

За да може да се възползвате от предимствата на HTTP/2 протокола е необходимо да имате инсталиран SSL сертификат на сайта си. Това е така, защото всички известни уеб браузъри поддържат HTTP/2, само когато той се използва с помощта на криптирана връзка. Например, HTTP/2 протоколът е активиран по подразбиране и се поддържа от Mozilla Firefox уеб браузъра. С помощта на безплатния SSL сертификат Let`s Encrypt вече всички могат да се възползват от предимствата на протокола, без да е необходимо да правят допълнителна инвестиция и да се убедят в подобренията от използването му.

За голяма част от уеб браузърите, HTTPS:// URL-тата ще бъдат единствените, които ще поддържат HTTP/2. Резултатите от използване на HTTP/2 и SSL за подобряване на латенцията и времето за зареждане на уеб страниците.

Използването на HTTP/2 споделен хостинг съчетава в себе си няколко ключови предимства за вашия сайт:  

 • Много по-бърз сайт
 • Повишен Google Rank
 • По-добра производителност на сървърния ресурс
 • Оптимално използване на ресурсите на споделения хостинг план
 • Използване на изцяло защитена връзка
 • Използване на SSL сертификат и гаранции, че Chrome браузърът няма да зачете сайта Ви като “несигурен”

Новият протокол е наличен за всички сървъри на ICN.Bg и всички наши клиенти могат да се възползват от него, без значение от приложението, което изпозлват (WordPress например). За да се възползвате от него, единствено трябва да имате инсталиран SSL сертификат.

Публикувано на

В случай, че имате нужда от техническа помощ или по-детайлна информация свързана с темата от помощната статия, молим да изпратите запитване.

Пусни запитване

Нашият Friendly Geeks техничеки екип с радост ще Ви съдейства денонощно и на:

 • Национален телефон: 0700 300 70 (на цената на един градски разговор)
 • Тел.: +359 2 491 8877