Какво е SSH, SFTP и FTPES?

Какво е SSH?

SSH е съкращение от Secure Shell (Сигурна обвивка). SSH представлява мрежов протокол за криптирано предаване на данни и се използва най-често за достъп и изпълнение на команди на отдалечена машина като предоставя високо ниво на сигурност по време на комуникация между машините.

Какво е SFTP?

SFTP (SSH File Transfer Protocol) се използва за трансфер на файлове чрез SSH протокола. Този протокол е бинарен, т.е. всички команди и заявки се пакетират в бинарни съобщения, които се изпращат към сървъра. Отговорите от сървъра  се предават отново на пакети в бинарен вид.

Какво е FTPES?

FTPES / FTPS (FTP-SSL/FTP Secure) е разширение на протокола за пренос на данни FTP (File Transfer Protocol). FTPES включва криптографски протоколи като TLS  (Transport Layer Security) и SSL (Secure Sockets Layer).

Какви са приликите и разликите между SFTP и FTPES?

Основните прилики между SFTP  и FTPES са, че и двата протокола използват асиметрични алгоритми (RSA, DSA), симетрични алгоритми (DES/3DES, AES, Twhofish) и алгоритми за обмен на ключове.

Основната разлика между двата протокола е, че при FTPS се използват X.509 сертификати, докато при SSH се използват SSH ключове.

X.509 сертификатът съдържа публичен ключ и определена информация за собственика на сертификата, която може да бъде проверена от другата страна и по този начин да идентифицира собственика.От гледна точка на сигурността X.509 сертификатът съдържа и личен ключ, който се съхранява отделно.

SSH ключът съдържа публичен и личен ключ като личния се съхранява отделно. В него не се съдържа информация за собственика на ключа.

При услугата споделен хостинг, когато имате активна допълнителната опция SSH, то за да я достъпите трябва да въведете следните данни в Putty SSH клиента:

 • Connection type -  SSH
 • Host Name (or IP address) - въвеждате името на вашия хост
 • Port - въведете 22022

След отваряне на сесията ще ви бъде изискано потребителско име и парола. За входни данни трябва да използвате тези, които използвате за вашия anel акаунт. 

За SFTP достъп през FileZilla трябва да използвате следните данни:

 • Хост - sftp://името-на-сървъра-на-вашия-хостинг-акаунт
 • Потребителско име и парола – същите, които използвате за вашия cРanel акаунт
 • Порт - 22022

 

За FPTES достъп използвайте следните данни:

 • Хост - ftpes://името-на-сървъра-на-вашия-хостинг-акаунт
 • Потребителско име и парола – същите, които използвате за вашия cРanel акаунт
 • Порт - 21

По време на свързването ще видите информация за използвания сертификат:

 

Ако имате проблем с достъпа до SSH, SFTP или FTPES можете да се свържете с нашата техническа поддръжка на имейл адрес: support@icn.bg или телефон 02 491 8877 и +359 888 738338

Публикувано от на

В случай, че имате нужда от техническа помощ или по-детайлна информация свързана с темата от помощната статия, молим да изпратите запитване.

Пусни запитване

Нашият Friendly Geeks техничеки екип с радост ще Ви съдейства денонощно и на:

 • Национален телефон: 0700 300 70 (на цената на един градски разговор)
 • Тел.: +359 2 491 8877