Отговаря ли Регистрантът на общите предварителни условия за регистрация?

На първият етап от регистрацията на домейн име в областта на .bg . е необходимо Регистрантът да провери дали отговаря на Общите предварителни условия, установени от Регистър.БГ съгласно които той трябва да бъде:

- Лице, притежаващо съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субект, създаден по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.

- Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.

- Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира домейн име.

Публикувано от на

В случай, че имате нужда от техническа помощ или по-детайлна информация свързана с темата от помощната статия, молим да изпратите запитване.

Пусни запитване

Нашият Friendly Geeks техничеки екип с радост ще Ви съдейства денонощно и на:

  • Национален телефон: 0700 300 70 (на цената на един градски разговор)
  • Тел.: +359 2 491 8877