Кои са най-често използваните термини при регистриране на домейните?

1.1 Какво е Регистър?

Организация, на която е делегирано правото да регистрира, управлява и поддържа домейн имена в дадена Интернет област или подобласт. В България официален Регистър на домейн имената от първо ниво с национален код .bg са Регистър.БГ ООД. ICANN и EURid са също регистъри.

1.2 Какво е Регистрант?

Физическо лице, фирма или организация, които са притежатели на регистрация за домейн име или което желае да осъществи такава. Регистрантът може да прехвърли или премахне регистрираното домейн име по всяко желано от него време.

1.3 Какво е Регистратор/Регистрар?

Физическо или юридическо лице което, чрез договор с Регистъра е ауторизирано да предоставя услуги за регистрация на домейн имена на Регистрантите. ICN.Bg е акредитиран регистрар и има правото да регистрира домейн имена от различни области.

 

Публикувано от на

В случай, че имате нужда от техническа помощ или по-детайлна информация свързана с темата от помощната статия, молим да изпратите запитване.

Пусни запитване

Нашият Friendly Geeks техничеки екип с радост ще Ви съдейства денонощно и на:

  • Национален телефон: 0700 300 70 (на цената на един градски разговор)
  • Тел.: +359 2 491 8877