How to set up cMailPro's chat function in Thunderbird

This tutorial shows how the chat service provided by cMailPro can be used in Mozilla Thunderbird. The chat uses the XMPP protocol and is also called "Jabber". 

1. Select "Chat' under "create new account" at the main window of Thunderbird 

2. Select "XMPP" and click "Continue" 

3. Fill in your email address and click "Continue" 

3. Fill in your password and click "Continue" 

5. Fill in your name as you want it to be show in the chat (this would be your "alias") 

6. Open "XMPP Options" and fill "mx01.cmailpro.net" for server, then click "Continue" 

This is all. Now you can use the chat function of cMailPro via Mozilla Thunderbird. 

Публикувано от на

В случай, че имате нужда от техническа помощ или по-детайлна информация свързана с темата от помощната статия, молим да изпратите запитване.

Пусни запитване

Нашият Friendly Geeks техничеки екип с радост ще Ви съдейства денонощно и на:

  • Национален телефон: 0700 300 70 (на цената на един градски разговор)
  • Тел.: +359 2 491 8877