Настройка на поща към акаунт със cMailPro услуга - iPhone/iPad

В това ръководство ще Ви запознаем подробно с настройките, които трябва да направите във Вашият iPhone, за да си настройте пощенския клиент за потребителски акаунт с Premium услуга.

Стъпка 1: Избираме "Exchange":

Стъпка 2: Въвеждаме адресът, паролата и описание на пощата и избираме "Next":

Стъпка 3: Добавяме информация в полетата "Server", "Domain" и "Username", и избираме "Next":

Стъпка 4: Избираме какви услуги искаме да включим (след приключване на инсталацията можем да ги променим) и избираме "Save":

Вашият телефон вече е конфигуриран. Можете да иползвате пълната функционалност на Airsync, която предоставя Push нотификации за Вашата поща, Календар синхронизиран с Вашият cMailPro акаунт, Обща Адресна Книга, както и функциите за паролно защитен телефон и изтриване на телефона отдалечено при кражба или загуба.

Публикувано от на

В случай, че имате нужда от техническа помощ или по-детайлна информация свързана с темата от помощната статия, молим да изпратите запитване.

Пусни запитване

Нашият Friendly Geeks техничеки екип с радост ще Ви съдейства денонощно и на:

  • Национален телефон: 0700 300 70 (на цената на един градски разговор)
  • Тел.: +359 2 491 8877