Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > Разберете кой какво прави в WordPress с WP Security Audit Log

Разберете кой какво прави в WordPress с WP Security Audit Log

Помощен център

Разберете кой какво прави в WordPress с WP Security Audit Log

В статията ще ви представим плъгина WP Security Audit Log, който създава подробни логове за потребителски действия в реално време в WordPress сайт и WordPress Multisite.

За разработчик на малък персонален сайт, без участие на допълнителни сътрудници за създаване на съдържание и за поддръжка на сайта, ползата от този тип помощна програма ще бъде минимална.

Но WordPress е платформа за сайтове с авторско съдържание, предоставящи достъп до десетки хиляди статии от стотици автори, както и достъп на десетки сътрудници (администратори, редактори). Това е средата, в която централизирания достъп до информацията и записването на действията в сайта има голяма стойност.

Обобщение на действията в WordPress сайт, които WP Security Audit Log регистрира:

 • промяна на съдържание в страници, статии и коментари - заглавие, съдържание, URL, персонализирани полета, изображения, автор;
 • промяна на тагове и категории;
 • промяна в менюта;
 • промяна в статуса на плъгин или тема;
 • промяна на информация в потребителски профил - пароли, имейл, роля;
 • промяна в структурата на базата данни (например добавяне или премахване на таблица);
 • промяна в настройките на инсталирани плъгини;
 • действия на потребители - log in/out, неуспешни логвания, прекратяване на сесии;
 • промени в ядрото и настройките на WordPress;

За всяко събитие в WP Security Audit Log се записва още:

 • дата и час (timestamp) на събитието;
 • потребител и роля на потребителя, извършил промяната;
 • IP адрес, от който е извършено действието;

Изглежда, че никакво събитие не може да се случи в WordPress и то да не бъде документирано от WP Security Audit Log. В тази статия ще проверим дали това е наистина така.

Първо създаваме нов WordPress блог, инсталираме безплатна тема от официалното хранилище https://wordpress.org/themes/ и импортираме тестово съдържание *https://codex.wordpress.org/ThemeUnitTest*.

Инсталираме и активираме безплатната версия на WP Security Audit Log по стандартния за WordPress начин в администрацията на сайта.

Инсталиране на плъгина WP Security Audit Log

Програмата ни пита дали желаем да конфигурираме основните настройки и ние приемаме с натискането на бутона Yes:

Съобщение за конфигуриране

Тези настройки може да бъдат променени и по-късно от панелите за настройки в самата програма. Потвърждаваме следването на стъпките за конфигуриране като кликаме бутона Start Configuring the Plugin, но може да прекъснем процеса с натискане на бутона Exit Wizard:

Стартиране конфигурирането на Audit Log

Тук избираме колко подробна да бъде регистрираната информация:

 • Basic - предоставяне на основна информация без големи подробности;
 • Geek - записване на всички събития в сайта;

Избор между записване на основна или подробна информация

Използваме ли различни начини за логване в WordPress сайта извън стандартния адрес за логване /wp-admin/:

Начин на логване в WordPress

Дали желаем да се записват всички заявки от нерегистрирани потребители, които генерират error 404 (грешен URL адрес)? Важно е да маркираме Yes поне поради две причини:

 • при много заявки от един и същ сайт е възможно администратора на сайта да е публикувал грешен линк към наша страница и поради тази причина да губим посетители. Тази информация ще ни помогне да контактуваме с въпросния сайт за да бъде коригирана грешката.
 • огромна част от атаките срещу сайта ще генерират error 404 и чрез регистрирането им ще бъдем информирани за тези атаки.

Записване на заявки с error 404

Дали е активирана опцията за свободно регистриране на посетители в сайта?

Свободно регистриране на посетители в WordPress

Колко време да се пазят записите в лога? В платената версия на програмата може да се запазват данните за по-дълъг период или да се съхраняват във външна база данни.

Период на запазване на информацията в Audit Log

Дали сме съгласни потребители с роля в сайта, различна от администратор, да има достъп до логовете:

Ниво на достъп до Audit Log в WordPress

В този панел може да посочим за кои потребители, роли и IP адреси да не се записва информация. Полезна възможност да изключим записване на собствените си действия като въведем името на потребителя или IP адреса.

Конфигуриране на изключения в Audit Log

За да завършим конфигурирането на WP Security Audit Log кликаме бутона Finish:

Завършване на конфигурацията на Audit Log

В началната страница на WordPress администрацията Dashboard, Audit Log създаде панел с кратка информация за последните събития в сайта. Този панел може да се показва/скрива от Screen Options:

Панел за кратка информация от Audit Log в Dashboard

В главното меню в администрацията на WordPress се появява допълнителен линк с подменю Audit Log за управление на програмата:

Линк Audit Log в главното меню

В безплатната версия имаме достъп само до два линка с настройки - Enable/Disable Events и Settings:

Панел за настройки Enable/Disable Events

Панел за настройки Settings

Препоръчаме да прегледате внимателно настройките и да изключите онези, които не представляват интерес за вас. Например, само разделът Content & Comments съдържа 52 настройки.

Първият запис в панела Audit Log Viewer е за активиране на плъгина от администратора на сайта:

Първи запис в Audit Log Viewer

При натискане на иконата със символ три хоризонтални точки и етикет Alert Data Inspector се зарежда панел с техническа информация за записаното събитие:

Линк към Alert Data Inspector

Информация в панела Alert Data Inspector:

Информация в Alert Data Inspector

WP Security Audit Log следи и регистрира над 200 различни WordPress събития, свързани с публикуване и управление на съдържание, типове публикации, потребители, плъгини, теми, менюта, widgets, настройки на сайта, настройки и управление на WPMU (WordPress multisite) и популярни плъгини на трети страни като WooCommerce, BBPress, Yoast SEO, Advanced Custom Fields (ACF)...

Следвайки логиката на естествения начин на работа с WordPress сайт, ще направим промени в следните категории действия за да проверим дали и как WP Security Audit Log ще регистрира промените:

 • Логване в администрацията на WordPress;
 • Промени в настройките на сайта;
 • Премахване и създаване на потребител;
 • Промени в потребителски профил;
 • Промени в теми, плъгини и джаджи (widgets);
 • Промени в менюта;
 • Промени в публикация;
 • Промени в коментари;
 • Регистриране на 'error 404' заявки;

Логване в администрацията на WordPress

Важно: Припомняме, че WP Security Audit Log само записва какво се случва в сайта - програмата не може да предприеме никакви допълнителни защитни действия и не трябва да се разглежда като защитен модул в WordPress.

Използваме за следващите тестове два браузъра, в единия сме логнати в администраторския акаунт, в другия - в акаунт на subscriber.

Всички успешни опити за влизане и излизане от администрацията се регистрират коректно с времето на действието, име и роля на потребителя, IP адреса и описание:

Запис за коректно влизане/излизане от администрацията

Направихме умишлено два опита за логване с коректно потребителско име, но грешна парола, и трети опит с правилната парола - трите действия бяха коректно регистрирани от Audit Log:

Записи за коректно и неуспешно логване в Audit Log Viewer

Запис за неуспешно логване в Alert Data Inspector

Направихме нов опит за логване с грешно потребителско име, който също беше регистриран и беше записано потребителското име, което използвахме:

Опит за логване с грешно потребителско име

Подробен запис в Alert Data Inspector

WP Security Audit Log безпогрешно се справи с регистрирането на легитимни, грешни и съмнителни опити за логване в WordPress.

Промени в настройките на сайта

Само потребителите с администраторски права имат достъп до настройките на сайта в WordPress. През нашия администраторски акаунт променихме името на сайта (Site Title), форматирането на дата и време, типа на адресите (permalinks) и забранихме коментарите в публикациите.

Промяната на заглавието и форматирането не бяха регистрирани, но промяната на адресите и статуса на коментарите беше регистрирано коректно:

Регистриране на промени на permalinks и коментари

Премахване и създаване на потребител

Създадохме нов потребител през администраторския акаунт и действието беше коректно регистрирано с името на новия потребител и неговата роля. Изтрихме същият потребител - изтриването също беше регистрирано:

Запис за създаване и премахване на потребител

Промени в потребителски профил

Променихме ролята, публичното име, имейла и паролата на потребител - нека видим какво беше записано в Audit Log:

Записи за промени в потребителски профил

Абсолютно всяко действие е подробно записано, като се започне дори от влизането на администратора в профила на потребителя.

Промени в теми, плъгини и джаджи (widgets)

Инсталирахме и активирахме нова тема, деактивирахме един плъгин и променихме позицията на три джаджи (widgets) в страничната лента на сайта. Всяко действие беше коректно регистрирано в Audit Log:

Записване на промени в теми, плъгини и widgets

Промени в менюта

Разменихме позициите на два линка в под меню - целият процес беше подробно записан в Audit Log:

Запис на промяна в меню

Промени в публикация

През профила на редактора променихме заглавието на публикация, автора, добавихме нова категория, нов таг и ново изображение. Всички промени бяха подробно регистрирани. Добавяне и премахване на изображение се записва като Modified the content of the published post:

Записи на промени в публикация

Промени в коментари

Създадохме нов коментар и го одобрихме през администрацията - действието беше коректно отразено - коя е статията, кой е коментара, кой колега кога го е одобрил:

Запис за одобрение на коментар

Регистриране на '404 Error Pages' заявки

Регистрирането на заявките към несъществуващи страници в сайта е полезно защото ни посочва грешни външни линкове към наши страници или източници на атаки към сайта. Изпълнихме няколко заявки като администратор и като обикновен посетител - WP Security Audit Log записа коректно и двата вида заявки:

Запис за заявка 404 Error Pages

Много полезна е опцията да не се създава отделен запис за всяка грешна заявка, а само да се увеличава номера в съобщението - по този начин се спестява пространство. Освен това има настройка в Enable/Disable Events > Other User Activity > System, която ни позволява да въведем лимит на регистрираните 404 Error Pages заявки - по подразбиране стойността е 99.

Premium версия на WP Security Audit Log

Функциите мониторинг и създаване на лог са достъпни в безплатната версия на WP Security Audit Log. Premium версията предоставя достъп до допълнителни функции:

 • Информация за посещенията на WordPress сайта в реално време;
 • Прекратяване на потребителски сесии с едно кликане на мишката;
 • Генериране на CSV и HTML репорти;
 • Получаване на SMS и Email съобщения при възникване на определени събития в сайта;
 • Търсене в Audit Log с помощта на филтри;
 • Записване на информацията от Audit Log във външна база данни, за повишаване сигурността на WordPress сайтовете и за да отговаряте на всички регулаторни изисквания като PCI DSS съвместимост и GDPR;
 • Интегриране на Audit Log с други услуги за управление (Slack, Papertrail, Syslog);
 • И много други функции...

Заключение

Основната задача на WP Security Audit Log е да поддържа записи на всички системни и потребителски промени в WordPress сайт и нашите тестове доказаха, че програмата (дори безплатната версия) се справя отлично.