Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WordPress - Бърза чернова (Quick Draft)

WordPress - Бърза чернова (Quick Draft)

Помощен център

WordPress - Бърза чернова (Quick Draft)

Съдържание

Бърза чернова е мини редактор на публикации, който позволява писане, запазване и публикуване на текст от административното табло за управление (Dashboard) на WordPress.

Съдържанието не се публикува в сайта, а се запазва със статус чернова (draft) в списъка с публикации (All Posts).

Функцията може да се използва и за създаване на бележки относно разработването на сайта, за записване на поверителна информация относно теми, плъгини и gadjets и много други.

Използването на Бърза чернова е наистина лесно и статията има за цел не толкова да покаже как работи функцията, а да ни подсети, че имаме на разположение един много подценен, но изключително полезен инструмент.

За да се визуализира панела трябва да бъде поставена отметка пред етикета Бърза чернова в панела Настройки на изгледа:

Активиране на Бърза чернова в панела Настройки на изгледа

Панелът Бърза чернова съдържа четири елемента:

Лента за минимизиране / разгъване на Бърза чернова

Изглед на целия панел Бърза чернова

  • Лента Бърза чернова за минимизиране / разгъване на целия панел;
  • Заглавие - поле за въвеждане заглавие на текста;
  • Съдържание - поле за въвеждане на съдържание;
  • Бутон Запис за запазване на въведената информация;

След въвеждане на заглавие и съдържание кликаме бутона Запис, за да запазим информацията:

Въвеждане на информация в полетата

Публикацията се записва в таблица Вашите скорошни чернови и съдържа заглавието, което е линк към цялата статия в панела Публикации, дата на публикацията и откъс от текста:

Запазване на черновата в таблица Вашите скорошни чернови

При кликане на заглавието, публикацията се отваря в панела Публикации като съдържа етикета -Чернова след заглавието:

Изглед на чернова в панел Публикации

и може да бъде редактирана без ограничения в редактора по подразбиране на WordPress (Gutenberg или Classic):

Изглед на публикация в редактора Gutenberg

Статуса на публикацията може да бъде променен (ако решим да я публикуваме в сайта) с натискане на бутона Публикуване в хоризонталната лента за управление.