Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > Tипове съдържание (Post Types) в WordPress

Tипове съдържание (Post Types) в WordPress

Помощен център

Tипове съдържание (Post Types) в WordPress

WordPress обработва различни типове съдържание и всички те са обединени под името Post Types. Отделна публикация в блог се нарича Post и в същото време един от типовете съдържание се нарича Posts.

Разликата се състои в това, че типът съдържание Posts пази в таблицата wp-posts цялата информация (въведена от автора и авто-генерирана от WordPress) от редактора и помощните панели, необходима за създаване на публикация Post. Публикацията може да съдържа изображение, чиито метаданни се съхраняват като Post Type Attachments.

Накратко, Post Types са различни типове съдържание, които WordPress използва за създаване на сайтове.

Типове съдържание по подразбиране

Типовете съдържание по подразбиране, които са включени в WordPress, са (в статията ползваме оригиналните термини):

  • Posts
  • Pages
  • Attachments
  • Revisions
  • Navigation Menus
  • Custom CSS
  • Changesets

Posts

Posts в WordPress е тип съдържание, което е типично за WordPress и се използва най-често в блоговете. Публикациите обикновено се подреждат в обратен хронологичен ред според датата на създаване (новите най-отгоре).

Типa съдържание Posts пази в таблицата wp-posts на базата данни информацията за изграждане на отделна публикация в панела Posts -- създаване на нова публикация, редактиране (или бързо редактиране) на съществуваща публикация и настройки в допълнителните панели (категории, тагове, формати...).

Интерфейс за създаване на нова публикация в редактора Gutenberg:

Панел за създаване на публикация в редактора Gutenberg

За да достъпим управлението на Posts панелите в редактора Gutenberg кликаме иконата с три вертикални точки в горния десен ъгъл на екрана и в менюто кликаме последния линк Options.

Активираме или премахваме панел за настройки и атрибути чрез отметките в полетата пред името на съответния панел:

Панел Options за активиране/деактивиране на помощни панели с настройки

Интерфейс за създаване на нова публикация в класическия WordPress редактор Classic Editor:

Интерфейс за създаване на публикация в редактора Classic Editor

Активираме или премахваме панелите за управление като кликнем линка Screen Options и поставим или премахнем отметка пред името на съответния панел:

Управление на помощни панели с настройки в секция Screen Options

Pages

Страниците са подобни на публикациите, но между тях съществуват и важни разлики.

Страниците не се показват в обратен хронологичен ред, но може да бъдат подредени в йерархичен ред, създавайки структура от страници и подстраници.

WordPress може да ползва статична страница за начална страница на сайта, друга създадена страница може да хоства блог публикациите според настройката Homepage Settings в WordPress Customizer:

Настройка Homepage Settings в WordPress Customizer

Страниците могат да ползват различни темплейти в зависимост от темата (настройка Page Attributes) и те не използват категории и тагове, както публикациите.

Интерфейс за създаване на нова страница в редактора Gutenberg:

Интерфейс за създаване на страница в Gutenberg

Както при публикациите, управляваме панелите за настройки на страниците в Gutenberg като кликнем иконата с три вертикални точки в горния десен ъгъл на екрана, в менюто кликнем последния линк Options и в панела поставим или премахнем отметка пред името на съответния панел:

Управление на помощни панели с настройки в панел Options

Интерфейс за създаване на нова страница в Classic Editor:

Интерфейс за създаване на страница в Classic Editor

Управляваме показването на помощните панели с настройки като поставяме или премахваме отметка пред името на панела в секция Screen Options:

Управление на помощни панели с настройки в секция Screen Options

Revisions

Ревизиите са специален тип съдържание, които запазват множество копия във времето при всяка промяна на публикация:

Достъп до Revisions в Gutenberg

Ревизиите в редактора Gutenberg работят по различен начин, в сравнение с класическия редактор.

В Gutenberg кликаме линка Revisions и в панела Compare Revisions кликаме и плъзгаме кръглия бутон с двете стрелки по хоризонталната линия, където са разположени всички налични ревизии.

В панела под аватара на администратора може да открием и да сравним текущото съдържание и това на избраната ревизия (версия). За да възстановим текущото съдържание (в десния панел) със старото съдържание (в левия панел), кликаме бутона Restore This Revision:

Панел Compare Revisions за възстановяване на стара версия на публикация

В класическия редактор ревизиите се записват в панел Revisions под публикацията, ако панела е активиран в секция Screen Options:

Панел Revisions в Classic Editor

Кликаме линкa на ревизията, чието съдържание желаем да сравним с текущото. Отваря се същия панел като в редактора Gutenberg:

Панел Compare Revisions за управление на ревизии

Attachments

Attachments е друг тип съдържание, който е специален, тъй като съдържа информация и метаданни за всеки файл, който е качен в Media Library:

Панел Attachments с метаданни за изображение

Attachments обикновено се използват за показване на изображения или медии като съдържание и също така се използват като линкове към съответните файлове:

Изглед на Attachment страница в браузър

Това всъщност е подарък от WordPress за нас тъй като може да публикуваме в интернет оптимизирани (съдържащи ключови фрази) заглавие, описание и ALT текст за всяко наше изображение и видео файл, а тази информация се индексира от търсещите машини.

Menus в WordPress са списъци с връзки, които се използват за навигация в структурата на сайта. Menus могат да съдържат връзки към страници и публикации, да създават архивни списъци с публикации в посочени категории и маркери (тагове), могат да пренасочват към външни URL адреси от панела Custom Links.

Menus може да се зареждат в различни области на сайта, дефинирани в темата, в една и съща област може да се хостват различни менюта според предварително конфигурирани условия.

Menus се управляват от специален панел в администрацията (Appearance > Menus):

Панел Menus за управление на менюта

Custom CSS

Персонализираният CSS е тип съдържание, специфично само за активираната WordPress тема, и се използва за съхраняване на персонализиран CSS код в панела Additional CSS на WordPress Customizer:

Изглед на панела Additional CSS в WordPress Customizer

Changesets

Changesets са подобни на ревизиите, но са свързани специално с работата на WordPress Customizer.

Когато правим промени през WordPress Customizer в дизайна на темата, те не се прилагат директно в CSS кода на темата, а се запазват като customize_changeset съдържание. Ако потребителя прекрати сесията без да запази промените, съдържанието customize_changeset се изтрива.

Познаването на типовете съдържание Post Types ни дава представа за начина, по който WordPress работи.