Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > Формати на публикация (Post Formats) в WordPress

Формати на публикация (Post Formats) в WordPress

Помощен център

Формати на публикация (Post Formats) в WordPress

WordPress има вградена функция Post Formats (формати на публикация), която предоставя стандартизиран списък от формати, достъпни за всички теми, които поддържат функцията. Тя дава възможност за различно оформяне на публикация, когато същата е дефинирана в определен формат.

Дали WordPress темата ще поддържа един, всички или нито един Post Format, е изцяло избор на разработчиците, но темата не може да дефинира произволни формати извън посочените в стандартизирания списък.

В тема, която поддържа Post Formats, разработчиците може да променят начина, по който изглеждат публикациите, като дефинират Post Format стилове, които се визуализират само когато се активира формат за публикация.

Налични Post Formats в WordPress

Следните Post Formats са достъпни в WordPress:

 • Standard - стандартният формат за публикации по подразбиране, всъщност означава, че не е избран формат;
 • Aside - бележка, съобщение, обикновено се стилизира без заглавие като обикновен текст;
 • Gallery - галерия от изображения;
 • Link - връзка към друг сайт;
 • Image - изображение или снимка;
 • Quote - цитат;
 • Status - кратка актуализация на състояние, подобна на Twitter статус;
 • Video - публикуване на видео;
 • Audio - публикуване на аудио;
 • Chat - публикуване на чат сесия;

Достъп до Post Formats

В двата официални редакторa - Gutenberg и Classic Editor, функцията Post Formats се достъпва и управлява по различен начин.

Достъп до Post Formats в Gutenberg

Отваряме Posts панела (за създаване на нова Add New или редактиране на съществуваща публикация Edit) в Gutenberg, в раздела Documents на страничната лента кликаме Status & Visibility и в падащото меню Post Formats избираме формат за публикацията:

Post Formats в редактора Gutenberg

Достъп до Post Formats в Classic Editor

В класическия редактор се появява панел Format в страничната лента (трябва да бъде поставена отметка пред името на панела в раздела Screen Options), в който избираме формат за публикацията през съответния радио бутон:

Post Formats в редактора Classic Editor

Премахване на Post Formats

За да премахнем избран формат за публикация избираме формат Standart, който е формат по подразбиране в WordPress.

Добавяне на поддръжка за Post Formats в темата

Добавяне на поддръжка за Post Formats се прави във файла function.php на темата чрез функцията add_theme_support(), в която като масив (array) се изброяват само форматите, които темата поддържа:

  add_theme_support(
    'post-formats',
    array(
      'aside',
      'audio',
      'chat',
      'gallery',
      'image',
      'link',
      'quote',
      'status',
      'video',
    )
  );

Post Formats добавя CSS клас към публикацията, който съдържа името на формата. Следващия CSS код премахва заглавието в публикация в status формат:

.format-status .post-title {
display:none;
}

Примерно стилизиране на публикации с Post Formats

Както споменахме в началото, всяка тема индивидуално дефинира дизайна на различните Post Formats. WordPress не предлага стилизиране на Post Formats, но различни WordPress теми поддържат различен брой формати с различен за всяка тема дизайн.

В примерите използваме WordPress темата Twenty Thirteen, която по подразбиране поддържа пълния набор от формати.

На изображението виждате как изглежда публикация с Link Post Fotmat:

Изглед на публикация в Link Post Fotmat

И същата публикация с изключен (Standart) Post Fotmat:

Изглед на същата публикация в Standart Post Fotmat

Следващите две изображения показват изгледа на публикация с и без Quote Post Format:

Изглед на публикация с Quote Post Format

![Изглед на същата публикация без Quote Post Format

Завършваме с два примера за Audio Post Format:

Изглед на публикация с Audio Post Format

Изглед на същата публикация без Audio Post Format

Примерни дизайн стилове за Post Formats

Добра практика е всеки Post Format да следва определен тип стил, както диктува съвременната употреба на свързаното с публикацията съдържание, за да не обърква посетителите. Не говори добре за автора на темата икона за видео в текстова статус публикация.

Например форматите aside, status и link* са прости и кратки. Те обикновено се публикуват без заглавие или информация за автора. Страницата може да съдържа абзац или два, докато връзката обикновено е само кратък текст, свъзан към URL.

Изглед на публикация с Aside Post Format

Изглед на публикация с Status Post Format

Изглед на публикация с Link Post Format

Aside и Link форматите може да съдържат връзка към друга публикация с възможност за коментари, но Status съобщението много вероятно няма да има такава връзка.

Публикация с изображение (image) или галерия (gallery) обикновено съдържа само изображение (едно или няколко), с или без заглавие.

Audio и Video публикации съдържат съответен медиен файл и плъгин за показване на неговото съдържание, като заглавие или мета информация може да не са включени в публикациите.

Qutes (цитати) е особено подходящ формат за публикуване на текст и име на автор без допълнителна информация.

Чат формата е вероятно най-рядко използвания от всички формати и по подобие на чат приложенията, текста на сесиите се публикува в таблица с различни цветови нюанси за различните участници като съдържат име, текст и timestamp в отделни колони.

Все повече WordPress потребители разбират и използват Post Formats, за да направят блоговете си по-привлекателни като дизайн и в същото време да помогнат на потребителите по-лесно да различават публикации с различно съдържание.


* В дизайна на link post format ръчно добавихме иконата със следния код в WordPress Customizer > Addtional CSS:

.format-link .entry-title a{
  background:url('https://site-domain.site/wp-content/uploads/2019/12/link64.png') no-repeat left;
  padding: 20px 0 20px 80px; 
}

Разбира се, иконата трябва да се качи в подходящия размер (64x64 px) и цвят (#bc360a) в Media Library.