Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WordPress плъгини - Conditional Menus

WordPress плъгини - Conditional Menus

Помощен център

WordPress плъгини - Conditional Menus

Официалното хранилище за плъгини на WordPress (wordpress.org/plugins) съдържа близо 55.000 плъгина. Има плъгини с милиони инсталации, има плъгини с нулев потребителски интерес. Много разработчици използват хранилището за реклама на платена версия на плъгин като предоставят орязана откъм функции безплатна версия на същия плъгин.

В поредица от статии ще ви представим плъгини, които са спечелили доверието на WordPress потребителите защото се разработват в продължение на години, винаги са актуализирани към последната версия на WordPress и добавят съществена функционална стойност към WordPress сайтовете.

Conditional Menus - зареждане на меню при условие

В статията ще ви представим плъгина Conditional Menus (в превод Условни Менюта), който ни позволява да показваме на посетителите различни менюта в една и съща, дефинирана от WordPress темата област, в зависимост от голям брой параметри - тип публикация, категории, тагове, автор, дата... Conditional Menus използва стандартната WordPress функция за управление на менюта и работи с всички теми.

Инсталираме и активираме плъгина през Plugins > Add New:

Инсталиране и активиране на плъгина Conditional Menus

В панела Dashboard > Conditional Menus е предоставена графика на начина, по който плъгина работи, с обяснение на основните функции:

Инструкции за работата на плъгина

Може би някои читатели ще се запитат - за какво ми трябва да показвам различни менюта в сайта?

Създадохме примерен сайт, базиран на новата тема по подразбиране на WordPress Twenty Twenty (wordpress.org/themes/twentytwenty), която се доставя с всяка нова инсталация, а може да бъде инсталирана и като стандартна WordPress тема.

Темата предоставя пет (необичайно много) области за менюта и тази особеност ни дава възможност да предоставяме персонализирани менюта на посетителите.

На началната страница на примерния сайт се зарежда архив от статии в категория Domain:

Начална страница на сайта

При кликане на линка с трите хоризонтални точки и етикет Menu, от дясната страна на екрана се плъзга панел с меню, което съдържа линкове към всички категории от сайта - Domain, cPanel, JetPack и WordPress, за линка Promotion ще обясним допълнително:

Линкове към категории в помощно странично меню

При кликане на линка JetPack се зареждат статиите от съответната категория, но линковете в хоризонталното меню сочат към статии от категория Domain - тази неточност дори и да не обърка посетителя, не говори добре за професионализма на уебмастера:

Разминаване на категориите на архива и менюто

Конфигуриране на Conditional Menus

Би трябвало след като посетителя е показал интерес към темата JetPack автоматично системата да му предостави достъп до свързана с JetPack информация.

Точно това може да направим с помощта на Conditional Menus - при кликане на линк към дадена категория, WordPress автоматично ще показва меню с линкове към статии от същата категория.

За целта трябва първо да създадем менюта с линкове към статии от различните категории. Влизаме в Appearance > Menus и създаваме менютата по стандартния за WordPress начин:

Създаване на меню JetPack

Важно е при запазване на менютата да *не маркираме опции с области, разположени в секция Menu Settings*.

След като сме активирали Conditional Menus и сме създали менютата, време е да настроим плъгина. За целта кликаме раздела Manage Locations и виждаме, че в него са посочени всички области за менюта, дефинирани в темата на сайта, заедно с асоциираното към областта меню.

Ние се интересуваме от хоризонталното десктоп меню Desktop Horizontal Menu, към което е асоциирано меню domain. Кликаме линка +Conditional Menu:

Изглед на панела Manage Locations

Появява се ред с три елемента - падащо меню, линк +Conditions и икона със символ знак X:

Елементи за управление на Conditional Menu

От опциите в падащото меню избираме едно от менютата с линкове към категории, които създадохме (в примера избираме jetpack):

Избиране на меню от списък с опции

Кликаме линка +Conditions отдясно на падащото меню. Отваря се нов панел Condition, в който трябва да изберем условията, при които ще се зарежда менюто jetpack. В нашия конкретен пример това трябва да стане при кликане на линк към категория в помощното странично меню.

Кликаме раздела Categories и маркираме полето пред категория JetPack:

Маркиране на категория в панела Condition

Запазваме избора като кликаме бутона Save. Панелът Condition се затваря, сега трябва да кликнем бутона Save Changes в панела Manage Locations.

Зареждаме сайта, кликаме в помощното странично меню линка JetPack и на новата страница заедно със статиите от категория JetPack се зарежда и менюто jetpack точно според настройките в Conditional Menus:

Съответствие между категориите на архив и меню

По абсолютно същия начин конфигурираме зареждането на менютата wordpress:

Архив и меню в категория wordpress

и cPanel:

Архив и меню в категория cPanel

Премахване на меню в Landing page

Има категория рекламни страници (landing pages), чрез които се промотира продукт или услуга. Този тип статични страници се създават без линкове, единственият динамичен обект на страницата е бутон към сайта за продажби или към процесор за плащане.

Дали плъгина Conditional Menus, който прекрасно се справи със смяната на менютата в предишните примери, може да премахне меню от страница от сайта, която желаем да конфигурираме като landing page?

За наше щастие, разработчиците на Conditional Menus дават положителен отговор на този въпрос.

Отново влизаме в раздела Manage Locations (Appearance > Menus) и от падащото меню избираме опцията Disable Menu:

Опция Disable Menu в Manage Locations

След това кликаме линка +Conditions до менюто и в панела Condition кликаме раздела Pages. От списъка със страници избираме тази, която ще хоства нашата рекламна страница (в примера - landing). Разбира се, страницата трябва да бъде създадена предварително:

Маркиране на страницата landing page

Запазваме изборът на страница с Save, запазваме промените в Manage Locations като кликаме бутона Save Changes. Зареждаме сайта и в помощното странично меню кликаме линка Promotion. Нашата landing страница се зарежда без горното хоризонтално меню:

Зареждане на landing page без меню

Ако посетителя желае да се върне към статии от определена категория или към началната страница, може да го направи през помощното странично меню или като кликне линка с логото на сайта Gutenberg.

Ако желаем да изтрием условно меню, достатъчно е да кликнем иконата със символ знак X и да запазим промяната като кликнем Save Changes:

Премахване на Conditional Menu

Въпреки, че Conditional Menus не е между плъгините милионери (с над милион инсталации), не може да пропуснем положителната оценка за работата на софтуера - интуитивен интерфейс, лесно настройване, прецизна работа, дори не се наложи да търсим документация. Препоръчаме го на всеки уебмастер, който желае да предоставя автоматично персонализирани менюта на своите посетители.