WordPress Cron в cPanel

Помощен център

WordPress Cron в cPanel

Автоматичната крон задача на WordPress е настроена да се изпълнява при всяко посещение на WordPress сайт (изображението е от коментара в началото на файла wp-cron.php):

коментар за начина на работата на wp-cron.php

При натоварен WordPress сайт тази функция създава ненужен разход на ресурс и в това се състои ползата от инструмента за оптимизация WordPress Cron от омпания ICN.Bg за надежден хостинг, който променя настройката по подразбиране и конфигурира wp-cron.php да се изпълнявя веднъж на 6 часа.

За да активирате WordPress Cron влезте в cPanel > WordPress Management > WordPress Cron:

достъп до WordPress Cron през WordPress Management

Зарежда се таблица със следната информация за всички WordPress сайтове в хостинга:

таблица с информация за всеки WordPress сайт в хостинга

  • Name - име на сайта,
  • URL – линк, който зарежда сайта в нов прозорец на браузера,
  • Path – път до инсталационната директория на сайта,
  • Version – версия на WordPress,
  • Status - статус на оптимизацията на WordPress Cron: Optimized / Not Optimized,
  • Action - съдържа бутон с две състояния - Optimize / Disable Optimization, чрез който се превлключва статуса на оптимизацията.

Кликнете бутона Optimize за да промените настройките по подразбиране в wp-cron.php - статуса срещу името на сайта се променя на Optimized, а надписа на бутона се променя на Disable Optimization:

оптимизиране настройките по подразбиране на wp-cron.php

Ако отворите cPanel > Advanced > Cron Jobs ще откриете новата задача, създадена автоматично от WordPress Cron:

автоматично добавяне на крон задача в Cron Jobs

Ако поради някаква причина решите да премахнете персонализираната настройка на WordPress Cron трябва само да кликнете бутона Disable Optimization - статуса на оптимизация ще се промени на Not Optimized и надписа на бутона ще се промени на Optimize.