WordPress Checklist в cPanel

Помощен център

WordPress Checklist в cPanel

Тук можете да прегледате всички най-важни функции по отношение на сигурността и оптимизацията на WordPress сайтовете във вашия хостинг план. Някои може да се управляват от този интерфейс, други опции са директно свързани с различни инструменти като WordPress Access, WordPress Security ...

За да достъпите приложението влезте в cPanel и кликнете линка WordPress Checklist в секция WordPress Management:

достъп до WordPress Checklist в WordPress Management

Първите четири колони предлагат стандартната информация за съответния сайт:

  • Name – име на сайта;
  • URL – линк, който зарежда сайта в нов прозорец на браузера;
  • Path – път до инсталационната директория на сайта;
  • Version – версия на WordPress инсталацията;

интерфейс за управление на WordPress checklist

Следващите пет колони предоставят информация за статуса на оптимизацията на сайта, които инструменти се управляват от интерфейса WordPress Optimization:

  • Optimized - общ статус на оптимизацията на сайта;
  • ActiveCache - статус на кеширащите приложения;
  • PageSpeed - предоставя информация дали е включен инструмента PageSpeed;
  • Site Speed-Up - предоставя информация дали е включен инструмента Site Speed-Up;
  • Plugin - предоставя информация дали е инсталиран плъгина W3 Total Cache;

WP Login Password Protection - при кликане на бутона се зарежда интерфейса WordPress Access;

xmlrpc.php can be accessed - показва дали е защитен достъпа до файла xmlrpc.php, който се управлява през интерфейса WordPress Security;

WordPress Cron - показва дали е ограничено действието нa файла wp-cron.php, което се управлява от WordPress Cron;

WordPress CDN - показва дали е активирана CDN опцията, която се управлява от интерфейса WordPress CDN;