WordPress CDN от ICN.Bg

Помощен център

WordPress CDN от ICN.Bg

Инструментът за оптимизация WordPress CDN създава поддомейн в профила ви, който е свързан към директорията /wp-content и след това кешира заявките директно в уеб сървърите. Това позволява значително намаляване на входно-изходните операции и по-висока скорост на обслужване на статичното съдържание за потребителите.

Отворете cPanel > WordPress Management > WordPress CDN:

wp cdn cpanel

Зарежда се таблица със следната информация за всеки отделен WordPress сайт в хостинга:

wp cdn cpanel

  • Name – име на сайта,
  • Path – път до инсталационната директория на сайта,
  • URL – линк, който зарежда сайта в нов прозорец на браузера,
  • CDN - показва статуса на връзката с CDN и съдържа бутон, чрез който се активира/деактивира опцията.

Кликнете бутона Enable за да активирате опцията - ще се зареди прoзорец със следното съдържание:

wp cdn cpanel

Важно: Ако домейн името не ползва нашите DNS сървъри, трябва да насочите А записа на домейна към посочения IP адрес (в примера 78.142.50.199).

Кликнете бутона ОК за да активирате създаването на поддомейна. В таблицата срещу сайта статуса Disabled се променя в URL адреса на новия поддомейн:

wp cdn cpanel

Кликнете върху URL адреса на сайта в колоната URL за да заредите сайта в браузер. В зависимост от големината на началната страница може и да не забележите с просто око разликата в скоростта на зареждане.

Нека припомним, че работата на инструмента WordPress CDN се състои в две стъпки - създаване на нов поддомейн, от който да се зарежда статичното съдържание на сайта и директно кеширане на заявка. Т.е. за да видим максималния резултат от работата на WordPress CDN трябва, след като се създаде поддомейна, да се зареди сайта за да се кешира заявката.

Отново ще ползваме Pingdom Website Speed Test (https://tools.pingdom.com), зареждаме няколко пъти сайта преди да актвираме WordPress CDN и записваме най-бързия резултат:

wp cdn cpanel

След това активираме WordPress CDN (създаваме А запис за поддомейна към посочения IP адрес ако домейна не ползва DNS неймсървъри на ICN.Bg) и зареждаме сайта в нашия браузер. Зареждаме отново сайта в Pingdom Website Speed Test (внимавайте да ползвате един и същ дата център и за двата теста - ние ползвахме Frankfurt):

wp cdn cpanel

Както очаквахме, след активиране на WordPress CDN тестовата уеб страница се зарежда по-бързо в конкретния тест с 9.31%.

Ако кликнете с десен бутон в браузера върху произволна страница от сайта ще видите, че по-голямата част от статичните файлове (.css, .js, изображения) се зареждат от създадения cdn поддомейн. Ако натиснете CTRL+F и въведете cdn браузера ще ви покаже всички места в кода, където термина за търсене се среща (в нашата уеб страница общо 23 файла и изображения се зареждаха от cdn поддомейна):

wp cdn cpanel

Ако решите да деактивирате WordPress CDN в главния панел на инструмента трябва да кликнете бутона Disable и да изчакате в колоната CDN срещу сайта да се появи статус Disabled и надписа на бутона да се промени на Enable.