WordPress Access в cPanel

Помощен център

WordPress Access в cPanel

Приложението WordPress Access дава достъп до два различни инструмента, пряко свързани със сигурността на WordPress инсталацията:

 • Password Protected Directory - добавя допълнителна защита (потребител и парола) при влизане в администрацията на WordPress.
 • Manage Users - предоставя възможност за управление на потребители и техните нива на достъп в WordPress сайт.

В статията ще разгледаме подробно работата на двата инструмента.

За да достъпите WordPress Access влезте в cPanel и в секция WordPress Management кликнете линка WordPress Access:

достъп до WordPress Access в WordPress Management

В панела на приложението се зарежда таблица със следната информация за всеки WordPress сайт в хостинга:

таблица с информация за WordPress сайтовете в хостинга

 • Name – име на сайта,
 • URL – линк, който зарежда сайта в нов прозорец на браузера,
 • Path – път до инсталационната директория на сайта,
 • Version - версия на WordPress инсталацията,
 • Action - съдържа бутони за достъп до управление на инструментите Password Protected Directory и Manage Users.

Password Protected Directory

При кликане на бутона Password Protected Directory влизаме в панела на инструмента:

дефиниране на потребител и парола

Тук дефинираме потребител и парола, които после трябва да въведем в допълнителен прозорец в браузера за логване в администрацията. Кликаме бутона Save за да запазим данните.

Появява се нов етикет Protection Enabled (Защитата е активирана) и бутон Disable за изключване на защитата.

бутон за изключване на защитата

В таблицата се записва името на създадения потребител. Имаме възможност да сменим паролата на потребителя като въведем нова парола в текстовото поле и кликнем бутона Change Password.

Сега при влизане в администрацията ще се зарежда допълнителен прозорец, в който трябва да въведем данните за достъп на създадения от нас потребител и да кликнем бутона Sign in:

допълнителни полета за въвеждане на допълнителната защита в браузер

Ако в момента на създаване на новия потребител ние сме логнати в администрацията на сайта, като кликнем линк в администрацията ще се зареди допълнителния прозорец за логване.

По този начин имаме две нива на защита на администрацията на WordPress сайта.

При кликане на бутона Remove User изтриваме потребителя, но ако няма други създадени потребители трябва да изключим и защитата от бутона Disable тъй като при активна защита допълнителния прозорец ще продължи да се зарежда и, при липса на регистриран потребител с достъп, няма да можем да влезем в администрацията.

Ако при наличието на създадени потребители кликнем бутона за изключване на защитата Disable ще се зареди предупреждение, че всички потребители ще бъдат изтрити, ако потвърдим изтриването.

предупреждение за изтриване на всички потребители

При кликане на бутона ОК всички потребители се изтриват и защитата се изключва.

Manage Users

Инструмента Manage Users (управление на потребители) ни дава възможност да създадаваме WordPress потребители и да им даваме различни нива на достъп (роли).

За да създадем нов потребител в полетата трябва да въведем следната информация:

интерфейс за създаване на нов потребител

 • User - потребителско име,
 • E-mail - имейл адрес,
 • Role - от падащия списък трябва да изберем еднo от стандартните за WordPress нива на достъп,
 • Password - парола от минимум 5 знака.

При кликане на бутона Add User информацията се запазва и потребителя се записва в таблицата отдолу:

таблица със създадените потребители

Ако влезем в администрацията на WordPress ще видим, че същия потребител е успешно регистриран с данните, които сме въвели в cPanel:

регистриране на същия потребител в WordPress

За да сменим паролата на потребителя трябва да въведем нова парола в текстовото поле срещу името му и да кликнем бутона Save Changes.

За да изтрием потребител трябва да кликнем бутона Remove User и да прехвърлим собствеността на неговите документи (статии, коментари) на друг потребител, който избираме от падащия списък:

премахване на потребител

Ще се зареди прозорец за потвърждение на изтриването, в който трябва да кликнем бутона OK.

прозорец с потвърждение за премахване на потребител


Приложението WordPress Access дава достъп до два различни инструмента, пряко свързани със сигурността на WordPress инсталацията:

 • Password Protected Directory - добавя допълнителна защита (потребител и парола) при влизане в администрацията на WordPress.
 • Manage Users - предоставя възможност за управление на потребители и техните нива на достъп в WordPress сайт.