Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Данъчни Настройки

WooCommerce - Данъчни Настройки

Помощен център

WooCommerce - Данъчни Настройки

Настройването на данъци и въвеждането на коректни данъчни ставки е една от първите задачи при изграждане на онлайн магазин. Данъците са достатъчно сложна и специфична тема, но WooCommerce цели да направи задачата с настройването възможно най-лесна.

Препоръчваме да се консултирате с данъчен специалист или счетоводител за да използвате най-добрите законови възможности, приложими за вашата държава или бизнес.

Активиране на данъците

За да можем да настройваме данъците, те първо трябва да бъдат активирани в раздела WooCommerce > Настройки > Основни като поставим отметка в полето Включване на такси и запазим промяната с кликане на бутона Запазване на промените:

Настройка Включване на такси в WooCommerce

След това отваряме разделът за настройване на такси като кликаме в главното меню WooCommerce > Настройки > Такси:

Раздел за настройване на Такси в WooCommerce

Разделът Такси дава достъп до няколко опции, които могат да бъдат настроени според нашите нужди - настройките, които избираме трябва да се основават на данъчната юрисдикция, под която се намира нашия магазин.

Общ изглед на секция Опции на таксите

Цени с включени такси

Тази опция е може би най-важната при управление на данъците в магазина, тъй като определя как въвеждаме цените на продуктите.

1. Цените ще се въвеждат с включени такси - означава, че всички каталожни цени се въвеждат, използвайки основната данъчна ставка на магазина.

Например в държава като България с данъчна ставка 20% въвеждаме цена на продукта 9.99лв., която включва 1.67лв. данък. Клиент от България заплаща 9.99лв., докато клиент от държава без данъчна ставка ще плати само 8.32лв.

2. Цените ще се въвеждат чисти (без такси) - цените в каталога с продуктите се обявяват без данък. Това е настройката по подразбиране.

Използвайки същия пример, цената на продукта в каталога ще бъде 8.32лв., но при заплащане (каса, checkout) към тази сума се добавя 20% данък за клиенти от България и крайната цена става 9.99лв.

База за изчисляване на таксата

Настройката Изчисляване на таксата на база на определя кой адрес се използва при изчисляване на таксите:

 • Адрес за фактуриране на клиента;
 • Адрес за доставка на клиента (по подразбиране);
 • Съхраняване на базовия адрес;

Ако използваме базовия адрес на магазина, данъците винаги се основават на местоположението на магазина, а не на местоположението на клиента.

В нашата инсталация е достъпна само настройката по подразбиране.

Клас на такса за доставка

Опцията ни позволява избирателно да контролираме кои класове на таксите за доставка да се вземат под внимание. Ако оставим полето празно таксите ще бъдат изчислени на база на артикулите.

В повечето инсталации данъчният клас се наследява от изпращания артикул, например, артикул с намалена данъчна ставка (детски дрехи) ще използва намалена ставка за доставяне. Ако това не е така според законодателството, трябва да изберем коректния данъчен клас.

В случай на множество данъчни ставки в поръчката, данъкът за доставка се изчислява по следния начин.

 • За продукти със ставка Стандарт в поръчката, този клас ще бъде използван за доставка, независимо дали ставката е висока или ниска;
 • Ако няма продукт със ставка Стандарт в поръчката, първата ставка в секцията Допълнителни класове за таксите, ще бъде използвана за доставка.

Целта е най-високата ставка да бъде посочена на първо място в секцията Допълнителни класове за таксите, ако не използваме клас Стандарт и се налага да приложим най-високата данъчна ставка.

Клас Стандарт е опцията по подразбиране и той не може да бъде изтрит, но може да бъде оставен празен и ще бъде игнориран:

Непопълнени данни за клас Стандарт

В такъв случай трябва да бъдат попълнени ставките за съществуващите допълнителни ставки Намалена и Нулева:

Допълнителни класове за такси Намалена и Нулева

WooCommerce ни позволява да изтрием ставките по подразбиране и да създадем/добавим наши собствени ставки като въведем име по наше желание в полето Допълнителни класове за таксите и запазим промяната. При следващо зареждане на страницата в хоризонталното меню се добавя линк за настройване на новата ставка:

Добавяне на ставка в Допълнителни класове за такси

За да премахнем клас, изтриваме от полето Допълнителни класове за таксите името на ставката и запазваме промяната.

За настройване на WooCommerce онлайн магазин в България най-добре е да ползваме ставките по подразбиране Стандартна, Намалена и Нулева, защото те съответстват на изискванията на данъчните закони в България.

Приложими данъчни ставки

- Със стандартната ставка от 20% се облагат облагаемите доставки, вносът на стоки и облагаемите вътрешнообщностни придобивания;
- С намалена данъчна ставка от 7% се облага настаняването, предоставено от хотелиер, когато то е част от организирано пътуване;
- С нулева данъчна ставка се облагат само изрично посочените в закона доставки;

http://www.forcom-bg.com/dds/1/1.9.htm

Настройка на данъчни ставки

Всички данъчни класове ползват идентичен интерфейс, който се зарежда като кликнем съответния линк в хоризонталното под-меню.

В таблицата с данъчните ставки можете да определим произволен брой данъчни ставки (по една на ред). Кликаме бутона Вмъкване на ред, за да започнем.

Всяка данъчна ставка съдържа следните атрибути:

 • Код на държава - 2-символен код на страната, например BG (https://bg.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1). Оставяме полето празно, за да се прилага ставката за всички държави.
 • Код на област - 2-символен код на област, например 01. Оставяме празно за прилагане към всички области.
 • Пощенски код - въвеждаме пощенски код за ставката. Може да въведем няколко стойности, разделени с точка и запетая (;), да използваме заместващи символи (напр. PE *) или да ползваме цифрови диапазони (1234....1240). Оставяме празно за прилагане към всички пощенски кодове.
 • Град - може да въведем списък с градове, разделени с точка и запетая (;). Оставяме празно за прилагане към всички градове.
 • Оценка % - въвеждаме данъчната ставка (процентно изражение) с до 4 знака след десетичната точка, например 20.0000.
 • Име на данък - Въвеждаме име на данъка, например ДДС.
 • Приоритет - посочваме приоритет за ставката. Само 1 съвпадение за приоритет ще бъде използвано. За да въведем повече от една ставка за една зона е нужно да определим различни приоритети за ставките.
 • Обединение - ако ставката се прилага се върху всички предишни данъци, поставяме отметка в квадратчето.
 • Доставка - ако ставката се отнася и за доставка, поставяме отметка в квадратчето.

Следвайки горните инструкции, създаваме нашите три ставки:

Стандартна ставка 20%:

Изглед на Стандартна ставка 20%

Намалена ставка 7%:

Изглед на Намалена ставка 7%

Нулева ставка 0%:

Изглед на Нулева ставка 0%

След въвеждане на данните за всяка ставка кликаме бутона Запазване на промените.

Подреждане на ставки с различни приоритети

Всички щати в САЩ имат 6% данъчна ставка с изключение на Калифорния, която има 7% данъчна ставка и местна данъчна ставка от 2% за щат с цифров код 90210:

Подреждане на ставки с различни приоритети

Импортиране и експортиране на данъчни ставки

В интерфейса на данъчните ставки откриваме бутони Импорт от CSV и Експорт към CSV под таблицата със ставките. Може да използваме тази функционалност за пренос на данъчни ставки от и към CSV файл.

CSV файлът за импортиране изисква 10 колони;

Код на държава,Код на област,Пощенски код,Град,Оценка %,Име на данък,Приоритет,Обединение,Доставка,Клас на такса

Оставяме последната колона Клас на такса празна за стандартните ставки.

От следния URL адрес може да изтеглите примерна данъчна ставка CSV за внос за САЩ въз основа само на държавния данък - https://docs.woocommerce.com/wp-content/uploads/2013/02/us_tax_rates.csv.

Не трябва да ползваме информацията от файла за създаване на данъчни ставки за работещ магазин тъй като е възможно тя да не е актуална.

Изтриване на данъчни ставки

Ако сме добавили неправилно данъчни ставки тази информация трябва да бъде изтрита.

За да изтрием редовете с некоректни данни:

 1. Кликаме WooCommerce > Настройки > Такси > Стандартни ставки;
 2. Кликаме редът/редовете с некоректни данни - фона на избраните редове се променя в жълт;
 3. Кликаме бутона Отмяна на избраните редове;
 4. Кликаме бутона Запазване на промените;

Маркиране и изтриване на редове с некоректни данни

Ако поради някаква причина решим да изтрием всички данъчни ставки наведнъж, трябва да изберем WooCommerce > Статус > Инструменти и срещу полето Изтриване на всички WooCommerce такси да кликнем бутона Изтриване на такси:

Интерфейс за изтриване на всички WooCommerce такси

Предупреждението ни казва, че действието ще изтрие всички такси и изтритата информация не може да бъде възстановена.

Закръгляне

По подразбиране е активирана опцията Закръгляне на общата такса, вместо закръгляне на всеки продукт.

Допълнителни настройки в раздел Такси

Показване на цените в магазина

Опцията определя как се показват цените във вашия магазин/каталог и зависи от настройката Включване на данъчни стойности и калкулиране в раздел Основни. Настройката по подразбиране е Пропускане на такси.

Показване на цените в количката и при плащане

Опцията определя как се показват цените в пазарната количка и страниците за плащане (checkout). Настройката по подразбиране е Пропускане на такси.

Представка за цените

В полето може да въведем текст, който се изписва след цените на продуктите. Например, с включен ДДС или без ДДС в зависимост от това дали цените се показват с данък.

Показване на всички такси

Настройката определя дали няколко данъци се показват като един общ данък при плащане (checkout) или като подробен списък с данъци. Настройката по подреазбиране е Представяне на общо.

Не пропускайте възможността да се консултирате с компетентен данъчен специалист и да въведете коректни данъчни настройки във вашия WooCommerce магазин.