Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Настройки за доставка

WooCommerce - Настройки за доставка

Помощен център

WooCommerce - Настройки за доставка

В статията ще разгледаме опциите за доставка в WooCommerce, затова отваряме WooCommerce > Настройки > Доставка. Ако не виждаме раздел Доставка трябва да отворим раздел Основни и да се уверим, че в меню Местоположения за доставяне е избрана опция, различна от Изключване на доставките и изчисленията за доставка.

Логично е да бъде избрана опцията Доставяне до всички страни, в които продавате:

Опция Доставяне до всички страни, в които продавате

Зони за доставка

По подразбиране се зарежда основният интерфейс - Зони за доставка:

Зони за доставка - интерфейс по подразбиране

Зона за доставка е географски регион, където се предлагат определен набор от методи за доставка. WooCommerce свързва клиента с една зона, като използва адреса за доставка и му предоставя методите за доставка в тази зона.

За да настроим доставката на продукти в WooCommerce, първо настройваме зоните за доставка, след това добавяме методи към тези зони и накрая - тарифите към съответните методи.

Може да създадем произволен брой зони и да добавим множество методи и тарифи към всяка зона. Но, трябва да запомним, че първата зона и метод на доставка при съвпадение с адреса на клиента ще бъдат използвани от WooCommerce за калкулиране на цената на доставката.

За да добавим зона за доставка кликаме бутона Добавяне на зона за доставка. Въвеждаме име в полето Име на зона, от падащото меню Региони избираме регионите в зоните, през линка Ограничаване по дадени пощенски кодове може да въведем интервал от пощенските кодове на регионите в зоната.

Добавяне на зона за доставка

Методи за доставка

Кликаме бутона Добавяне на метод за доставка, избираме метод от менюто и го добавяме като кликаме бутона Добавяне на метод за доставка:

Добавяне на метод за доставка

В дадена зона за доставка може да дефинираме различни методи за доставка:

Дефиниране на различни методи за доставка в една зона

Тарифи на метод за доставка

За да въведем тарифа за метод на доставка посочваме с мишката съответния метод и кликаме линка Редактиране:

Линк за редактиране метод на доставка

В новия прозорец Фиксирана ставка настройки в полето Заглавие на метода автоматично се въвежда името на метода от секция Начини за доставка. От менюто Състояние на таксата автоматично се избира Таксуван.

В полето Цена въвеждаме цена (без такси) или сума, например 19.00 * [qty]. Използваме [qty] за броя артикули, [cost] за общата сума на всички артикули и [fee percent="10" minfee="20" maxfee=""] за такси на база процентна стойност:

Въвеждане на стойност за Тарифа на метод за доставка

За да изтрием метод за доставка кликаме линка Изтриване:

Изтриване на метод за доставка

Методът за доставка по подразбиране за клиентите е първия разрешен метод в таблицата за доставка в зоната, за която има съответствие. Може да разменяме местата на методите в таблицата като кликнем с левия бутон на мишката иконата с три хоризонтални линии и плъзнем нагоре или надолу реда в таблицата:

Подреждане на методи за доставка в таблицата

Така изглежда нашата таблица със зоните за доставка:

Таблица със зоните за доставка

За да редактираме зона за доставка посочваме с мишката съответната зона и кликаме линка Редактиране:

Редактиране и изтриване на зони за доставка

За да изтрием зона за доставка посочваме с мишата съответната зона и кликаме линка Изтриване.

Може да разменим местоположението на зоните в таблицата като кликнем с левия бутон на мишката иконата със символ три хоризонтални линии в ляво от името на зоната и плъзнем нагоре или надолу реда в таблицата:

Подреждане на зоните за доставка

Опцията Места, които не са обхванати от другите ви зони ще се ползва само от клиенти, чиито адрес не съвпада с нито една от създадените зони. Добавянето на метод за доставка в тази зона не е задължително, а по избор в зависимост от конкретния случай.

Може за дадена зона за доставка да изключим методите за доставка чрез бутона в колоната Разрешен:

Изключване на методи за доставка в зона за доставка

В таблицата със зоните за доставка в колона Метод(и) за доставка посоченият метод ще бъде задраскан:

Изглед на изключен метод за доставка

Ако клиент въведе адрес за доставка, който е в зона без методи за доставка, той ще бъде информиран, че няма доставка за посочения адрес.

Подреждане на зоните и методите за доставка

WooCommerce търси съвпадение в таблицата със зоните за доставка отгоре надолу и прилага зоната с първото съвпадение с адреса на клиента. Същото се отнася и с подреждането на методите за доставка. Затова трябва да използваме системата за подреждане на записите и да ги подредим в логичен ред за да се предпазим от грешки.

Например, ако имаме две зони с различни тарифи в Европа (централна Европа и скандинавски страни), ще поставим зоната на скандинавските страни преди централна Европа, тъй като тази доставка ще бъде по-скъпа.

В противен случай за доставка в скандинавска държава клиента ще плати цената за доставка в централна Европа (системата ще приложи като първо съвпадение тарифата за централна Европа тъй като скандинавските страни са в Европа), а ние ще платим на куриерската фирма по-висока цена за доставка до скандинавска държава.

Настройки за доставка

Следващият линк в хоризонталното подменю Настройки за доставка ни дава достъп до управлението на следните настройки (на изображението са настройките по подразбиране):

Линк към секция Настройки за доставка

В секция Изчисления имаме достъп до следните настройки:

  • Включване на калкулатора за доставка на страницата с количката;
  • Скриване на ставките за доставка, докато не се въведе адрес;
  • В секция Дестинация за доставка може да изберем само една от настройките доставка до клиентски адрес, до клиентския адрес за фактуриране или да се ползва адреса на клиента и за фактуриране, и за доставка;
  • Дебъг режим за отстраняване на грешки - може да активираме опцията с цел отстраняване на неизправности. Включването на debug режим за доставките показва съвпадащите зони на доставка и не позволява кеширане на тарифите за доставка.

Класове за доставка на продукти

Класовете за доставка се използват за групиране на продукти от подобен тип в някои методи за доставка, като например Фиксирана ставка, за да се осигурят различни тарифи за различните класове на продукта.

Например, с класове за доставка и доставка с фиксирана ставка е възможно да се създадат различни разходи за фиксирана ставка за различни видове продукти, като обемисти и малки артикули.

Класовете за доставка не се използват директно като тарифи на методи за доставка. За да настроим тарифите за доставка, първо конфигурираме зоните за доставка и след това добавяме разходите за клас на доставка към метод за доставка, като Фиксирана ставка.

Добавяне на класове за доставка

За да създадем класове за доставка кликаме линка WooCommerce > Настройки > Доставка > Класове за доставка и в таблицата кликаме бутона Добавяне на клас на доставка:

Добавяне на класове за доставка

Въвеждаме име и описание на клас на доставка. Ако оставим полето в колоната Кратко име (slug) празно, WooCommerce автоматично ще генерира име. Накрая трябва да запазим създадените класове за доставка.

Редактиране и изтриване на класове за доставка

За да редактираме или премахнем клас за доставка посочваме съответния клас с мишката. Появяват се допълнителни опции. За да редактираме атрибут от съдържанието на класа кликаме линка Редактиране. За да изтрием класа кликаме линка Премахване:

Редактиране и премахване на класове за доставка

Накрая кликаме бутона Запазване на класовете за доставка.

Добавяне на тарифа за клас на доставка

Ако след като създадем класовете за доставка отново отворим прозореца Фиксирана ставка настройки, в който дефинирахме тарифи на методите за доставка, ще забележим, че създадените от нас класове са добавени в допълнителна таблица Цени по класовете за доставка:

Добавяне на тарифа за клас на доставка

Сега може да оставим полето Цена празно и да въведем по същия начин цени за съответния клас на доставка. В полето Без цена на класа за доставка въвеждаме стойност за доставка на продукти без посочен клас на доставка. В менюто Тип на калкулация имаме възможност да избираме между опциите Индивидуално таксуване... и Таксуване с най-високия клас за доставка.

Създадените от класове на доставка са достъпни и в страницата на всеки продукт в раздела Доставка:

Клас на доставка на продукт

Създаването на различни типове продукти ще разгледаме в отделна статия.