Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Настройки на продукти

WooCommerce - Настройки на продукти

Помощен център

WooCommerce - Настройки на продукти

В панелът за настройки на продуктите на WooCommerce посочваме страницата на магазина в сайта, достъп до заместващи изображения, настройки за следене на инвентара и настройки за изтегляне на продукти.

За да достъпим панела с настройки на WooCommerce в главното меню кликаме WooCommerce > Настройки и в хоризонталното меню кликаме раздела Продукти:

Меню с настройки в WooCommerce

Помощно меню съдържа линковете Основни, Инвентар и Продукти за изтегляне. По подразбиране се зарежда първия линк Основни.

Основни

Панелът Основни съдържа три секции с настройки - Страници на магазина, Мерки и Отзиви, които ни позволяват да контролираме настройките на касата, да избираме мерни единици и да активираме/деактивираме прегледи и оценки на продукти.

Страници на магазина

В полето Страница на магазина посочваме основната страница на магазина - това е мястото, което съдържа архива с продуктите.

Поле за въвеждане основната страница на магазина

При кликане в полето Страница на магазина се зарежда списък със страниците в сайта:

Избиране страница на магазина от списък в меню

От списъка избираме коя страница да бъде страницата на магазина по подразбиране. Не е задължително страницата на магазина да е инсталирана от WooCommerce, ако решим да използваме различна структура за показване на продуктите.

Поведение при добавяне в количката

 • Прехвърляне към страницата на количката след успешно добавяне на продукт - при маркиране на опцията системата автоматично прехвърля клиента към страницата на пазарната количка при добавяне на продукт.
 • Използване на AJAX при добавяне в количката - маркирането на опцията добавя бутон Добави в кошницата при разглеждане на архивните страници с продукти.

Временно изображение

В полето въвеждаме ID на файл в Media Library или URL адрес на изображение, което WooCommerce ще използва за заместител в продуктовия каталог. Продуктите без зададено изображение използват временното изображение.

Как да открием ID на изображение?

Влизаме в Media Library и кликаме върху изображението за да се зареди в отделен панел:

Зареждане на временното изображение в Media Library

В адресната лента на браузъра се зарежда ID на изображението като стойност на атрибута item:

URL адрес с ID на временното изображение

Не е задължително да използваме изображението по подразбиране, може да използваме всяко друго изображение. В примерната инсталация временното изображение по подразбиране е файл woocommerce-placeholder.png с размери 1200Х1200 пиксела.

Мерки

Избираме мерните единици за тегло и размер на продуктите от опциите в съответното меню:

Полета за избиране мерни единици за тегло и размер

Отзиви

Секция Отзиви с опции Разрешаване на отзиви и Рейтинг на продукти

Разрешаване на отзиви - маркирането на опциите в секцията е препоръчително тъй като даваме възможност само на потвърдени клиенти да споделят мнение за продукта. Препоръчаме активиране на трите опции:

 • Активирайте прегледите на продуктите;
 • Показване на надпис 'потвърден клиент' към клиентските отзиви;
 • Отзиви могат да бъдат оставят само от потвърдени клиенти;

Рейтинг на продукти

 • Разрешаване на оценки със звезди на отзивите - общо приета практика в електронната търговия;
 • Оценките със звезди трябва да са задължителни, а не по избор - споделяме мнението, че е по-добре клиента сам да реши дали да постави оценка на продукта, вместо да бъде задължен да го направи.

Запазваме избраните настройки като кликнем бутона Запазване на промените.

Инвентар

За да редактираме опциите за инвентара в магазина отваряме: WooCommerce > Настройки > Продукти > Инвентар.

Управление на наличности

Управление на наличности - активиране/деактивиране на опцията Позволяване управлението на наличности. По подразбиране опцията е включена (полето е маркирано).

Секция с настройки Инвентар

При деактивиране на опцията (когато полето не е маркирано) част от настройките не се зареждат - описът и състоянието на физическите продукти трябва да се въвеждат ръчно. Но можем да активираме управление на запасите на ниво продукт.

Настройки в Инвентар при деактивиране на Управление на наличности

Активиране на управлението на запасите

При включено управление на наличности запасите за физически продукти се управляват автоматично. Въвеждаме количество и WooCommerce изважда артикулите при продажби, показвайки етикетите: Stock (в наличност), Out of Stock (не е налично) или On Backorder (чрез поръчка).

В секцията имаме достъп до следните опции и настройки:

 • Задържане на наличности (минути) - задържане броят на продуктите (за неплатени поръчки) за X минути. Когато се достигне лимитът, чакащата поръчка се анулира. За да деактивирате брояча оставяме полето празно.
 • Уведомления - логично е двете опции за изпращане на съобщения при ниска или изчерпана наличност да бъдат маркирани.
 • Получател(и) на известията - имейл на получателя/ите на съобщенията - може да въведем няколко имейл адреса, разделени със запетая.
 • Праг за ниска наличност - когато наличността на продукта достигне посочената стойност се изпраща съобщение на имейл адреса.
 • Праг за изчерпване - когато наличността на продукта достигне посочената стойност, се променя статуса за наличност на продукта и се изпраща съобщение на имейл адреса.

Видимост при изчерпване

Видимост при изчерпване - при маркиране на опцията продуктите с изчерпана наличност не се зареждат в каталога.

Формат за наличности

Формат за наличности - от менюто избираме една от наличните опции:

 • Винаги да се показва количеството, останало в наличност;
 • Да се показва количеството, останало в наличност, само когато е ниско;
 • Никога да не се показва оставащото в наличност количество;

Избиране на Формат за наличности от опции в меню

Запазваме избраните настройки като кликнем бутона Запазване на промените.

Продукти за изтегляне

За да редактираме настройките в секцията отваряме WooCommerce > Настройки > Продукти> Продукти за изтегляне:

Настройки в секция Продукти за изтегляне

Метод при изтегляне

Метод при изтегляне - опциите в менюто определят как нашия магазин предоставя файлове за изтегляне на купувачи:

Избиране на Метод при изтегляне от опции в меню

 • Принудително изтегляне - файловете са 'принудени' да се изтеглят чрез PHP скрипт. Файловете не са достъпни за никого, освен за купувачите, а директните връзки са скрити.
 • X-Accel-Redirect/X-Sendfile - подобно на 'принудително' по-горе, но има по-добра производителност и може да поддържа по-големи файлове. Консултираме се с хостинг доставчика дали поддържа X-Sendfile (apache сървър, mod_xsendfile) или X-Accel-Redirect (nginx сървър), преди да активираме настройката.
 • Само пренасочване - URL адрес за изтегляне свързва потребителя с файла. Файловете не са защитени от външен достъп.

Препоръчаме да се използва един от първите два метода за защита на файловете от външен достъп. Пренасочването трябва да се използва само ако срещнем проблем или нямаме нищо против изтеглянията да не са защитени.

Контрол на достъпа

 • Изтеглянията изискват влизане в профила - не се прилага за покупки на гости;
 • Даване на достъп за сваляне на продукти след получаване на плащане - pазрешаване на достъп за изтегляне, когато поръчките са в режим 'обработка' вместо в режим 'приключен'.

Запазваме избраните настройки като кликнем бутона Запазване на промените.