Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Общи настройки

WooCommerce - Общи настройки

Помощен център

WooCommerce - Общи настройки

Съветникът за настройки, който ни помага след първоначалната инсталация на WooCommerce, служи само за въвеждане на основни настройки, затова и следването му е само препоръчително.

WooCommerce е сложна програма, която поддържа огромен брой функции и трябва да бъде настроена коректно, за да се възползваме в максимална степен от нейните възможности.

Затова преди да се заемем с продуктите в магазина ще разгледаме подробно какви са възможностите за избор на настройки.

За да достъпим панела с настройки на WooCommerce в главното меню кликаме WooCommerce > Настройки:

Достъп до Настройки от главното меню

В горната част на панела се зарежда хоризонтална навигационна лента с няколко раздела, които съдържат информация за конфигурирането както на общите настройки на WooCommerce, така и за продукти, такси, доставка, плащания, профили, имейли, интеграция и разширени настройки:

Навигационна лента в панел Настройки

Срещу някои настройки в разделите има икона със символ въпросителен знак - при посочване на иконата се зарежда поле с допълнителна помощна информация относно съдържанието на полето:

Икони за допълнителна помощна информация

В тази статия ще разгледаме настройките в първия раздел Основни.

Разделът съдържа три основни секции с настройки:

  • Адрес на магазина;
  • Основни настройки;
  • Опции за валута;

Адрес на магазина

В секция Адрес на магазина посочваме държавата и адреса на магазина, където сте базиран като продавач. Информацията служи за база при определяне данъчните ставки по подразбиране и местоположениението на клиентите.

Попълването на полетата не се нуждае от допълнителни пояснения:

Полета в секция Адрес на магазина

Основни настройки

В секция Основни настройки въвеждаме важна информация за продажби, местоположение, доставки, такси и отстъпки:

Полета в секция Основни настройки

Продажба в

Полето Продажба в съдържа меню със следните опции:

Опции в меню 'Продажба в'

Продажба във всички държави - опцията по подразбиране изключва филтрирането и клиенти от всички държави могат да купуват от нашия магазин:

Опция Продажба във всички държави

Продаване във всички държави, с изключение на... - зарежда се допълнително поле за посочване на държавите, в които не желаем да се продават продуктите от магазина:

Допълнително поле за посочване на изключения

Кликаме в полето Избор на държави... и в списъка кликаме името на въпросните държави:

Избиране на държавите от менюто

Избраните държави се записват в полето:

Записване на държавите в допълнителното поле

Може да изберем всички държави от списъка като кликнем бутона Всички, а кликане на бутона Изчистване премахва избраните държави от полето.

Опцията Продажби в избрани държави работи по същия начин, само че в позитивен смисъл - в допълнителното поле въвеждаме държавите, в които желаем да продаваме:

Допълнително поле с избрани държави

Може да ползваме полето за търсене тъй като списъка с държави е доста дълъг:

Използване на полето за търсене в списъка с държави

Местоположения за доставяне

В секция Местоположения за доставяне може да посочим държавите, до които искаме да доставяме, или да изберем да доставяме до всички дестинации, в които продаваме.

Опции в меню Местоположения за доставяне

Опция Доставяне до всички страни, в които продавате

Опция Доставяне до всички държави

Доставката само до определени държави работи по познатия начин - кликаме в допълнителното поле и избираме от менюто държавите, до които желаем да доставяме:

Опция Доставяне само до определени държави с допълнително поле

Също така може да деактивираме изцяло доставката и всички функции, свързани с нея:

Опция Изключване на доставките и на изчисленията за доставки

Местоположение по подразбиране за клиента

Тази настройка задава местоположение по подразбиране на клиентите. GeoLite базата от данни на MaxMind ще бъде изтегляна периодично в нашата wp-content директория, ако използваме геолокация.

Опции в меню Местоположение по подразбиране за клиента

Няма избрано местоположение по подразбиране - WooCommerce не изчислява данъци, докато клиента не посоча адрес:

Опция Няма избрано местоположение по подразбиране

Седалище на магазина - настройката указва на системата да приеме, че клиента се намира на едно и също място с нашия магазин:

Опция Седалище на магазина

Гео позициониране - системата проверява къде е текущото местоположение на клиента и спрямо него изчислява таксите:

Опция Гео позициониране

Гео позициониране (с поддръжка за кеширани страници) - опцията изпълнява същата функция, но използва технологията AJAX за определяне на геолокацията. Ако проверим URL адресите на уебсайта, ще забележим добавяне на атрибута ? V = xxxxx за предотвратяване статичното кеширане на цените.

Опция Гео позициониране (с поддръжка за кеширани страници)

Включване на такси

През полето Включване на такси може да активираме или деактивираме калкулирането на такси в нашия магазин. При деактивиране на таксите страницата с данъчни настройки няма да се зарежда.

Включване на кодове за отстъпка

Чрез опциите в секция Включване на кодове за отстъпка може да активираме или деактивираме използването на купони в магазина.

Настройки 'Включване на такси' и 'Включване на кодове за отстъпка'

  • Разрешаване използването на кодове за отстъпка - купоните може да бъдат приложени от страниците на количката и поръчката.
  • Последователно изчисляване на отстъпките - маркиране на опцията променя логиката за изчисляване на купона - отстъпките на купоните се изчисляват последователно една след друга, вместо всички отстъпки да се базират на първоначалнита цена на продукта.

Опции за валутата

Следните настройки определят как клиентите ще виждат цените в клиентската част на магазина.

Настройки в секция Опции за валутата

Валута - избираме валутата по подразбиране за магазина. Може да бъде избрана само една валута.

Позиция на символа за валута - избираме позиция на валутата по подразбиране за цените в магазина: наляво, надясно, наляво/надясно с интервал:

Меню с опции в поле Позиция на символа за валута

Разделител на хилядите - избираме символа за разделител на хиляди: 1,000 или 1.000.

Десетичен знак - избираме символа за десетичния разделител: 100.00 или 100,00.

Брой на десетиците - избираме колко цифри да се показват вдясно от десетичната запетая, когато се показват цени: 100.00 или 100.