Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Създаване на кодове за отстъпка

WooCommerce - Създаване на кодове за отстъпка

Помощен център

WooCommerce - Създаване на кодове за отстъпка

Предлагането на отстъпки по време на традиционни събития като Черния петък или Коледа е широко разпространена практика от огромната част търговци. Не правят изключение и собствениците на онлайн магазини.

Кодовете за отстъпки (купони) в WooCommerce са чудесен начин да предлагаме отстъпки и награди на клиентите си и могат да помогнат за насърчаване на продажбите в нашия магазин.

Нещо повече, вместо да използва стандартни шаблони, WooCommerce ни дава възможност да създаваме персонализирани кодове, чиито параметри може да настройваме според нашите собствени идеи и нуждите на клиентите.

В статията ще разгледаме подробно наличните настройки в WooCommerce за създаване на кодове за отстъпка.

В главното меню (Табло, Dashboard) кликаме WooCommerce > Кодове за отстъпка за да достъпим интерфейса за създаване на купони:

Достъп до Кодове за отстъпка в WooCommerce

Панел за създаване на Кодове за отстъпка

За да бъде достъпен панелът Кодове за отстъпка трябва да разрешим създаването на купони като поставим отметка в полето Включване на кодове за отстъпка на адрес WooCommerce > Настройки > Основни:

Настройка Включване на кодове за отстъпка

Ако настройката не е активирана линкът Кодове за отстъпка или липсва, или при кликане се зарежда бяла страница със съобщение за грешка: Невалиден тип публикация.

При кликане на бутона Повече информация за кодовете за отстъпка в нов прозорец на браузъра се отваря страница Coupon Management от документацията на WooCommerce.

Създаване на код за отстъпка

За да създадем първият код за отстъпка кликаме бутона Създайте първия си код за отстъпка:

Изглед на интерфейс Добавяне на нов код за отстъпка

Може да кликнем бутона Генериране код за отстъпка и WooCommerce ще генерира случаен код в полето Код за отстъпка:

Автоматично генериран код за отстъпка

Считаме за по-добра практика въвеждане на описателно име на кода, например Пролет20, което ще ни помогне да различаваме по-лесно създадените купони и в същото време ще подскаже на клиента, че може да ползва 20% отстъпка:

Код за отстъпка с описателно име

Въвеждане на описание не е задължително и информацията в полето служи само за вътрешна употреба, например: име на промоция/събитие, дата или интервал от време, номер на купона, указания...

Данни за код за отстъпка

В следващия панел Данни за код за отстъпка имаме достъп до три секции, в които въвеждаме параметрите на купона: Основни, Usage Restriction и Usage Limits (използваме английските етикети тъй като българския превод е неточен).

Раздел Основни

Тук дефинираме вида и стойността на отстъпката, активираме/деактивираме безплатна доставка и определяме време на валидност на отстъпката.

Тип намаление:

Процентна отстъпка - отстъпката се прилага само за избрани продукти. Например, ако количката съдържа три тениски на цена 20лв. всяка (общо 60лв.), купон за 10% отстъпка ще намали общата цена с 6лв. - 54лв.

Фиксирана отстъпка на количката - фиксирана обща отстъпка за цялата количка. Например, ако количката съдържа три тениски на цена 20лв. всяка (общо 60лв.), купон за 10лв. отстъпка ще намали общата цена с 10лв. - 50лв.

Фиксирана отстъпка от продукт - фиксирана обща отстъпка само за избрани продукти. Клиентът получава определена сума отстъпка за артикул. Например три тениски на цена 20лв. всяка (общо 60лв.) с купон за 10лв. отстъпка ще намали крайната цена с 30лв. - 30лв.

Стойност

Стойност на кода за отстъпка спрямо избрания тип намаление. В полето въвеждаме само цифрата (напр. 20) без символ за обозначение на валута или процент.

Безплатна доставка

Поставяме отметка в полето ако решим кодът за отстъпка да включва и безплатна доставка. За да работи настройката коректно методът Безплатна доставка трябва да бъде активиран за зоната на доставка и в менюто Безплатната доставка изисква... да бъде избрана настройката Валиден код за отстъпка за безплатна доставка:

Активиране на настройка Валиден код за отстъпка за безплатна доставка

Валидност на кодът за отстъпка

При кликане в полето се зарежда календар, в който избираме крайната дата на валидност на отстъпката (в примера 31.03.2020г.). Кодът за отстъпка ще изтече в 00:00:00 часа на тази дата, т.е. до края на 30.03.2020г. Настройката използва часовата зона на магазина в Настройки > Общи > Часова зона в WordPress.

Настройка Валидност на кодът за отстъпка

Usage Restriction (Ограничение за употреба)

Общ изглед на интерфейса Usage Restriction (Ограничение за употреба)

В интерфейса Usage Restriction може да въведем следните настройки.

 • Минимален разход - в полето задаваме минимална сума (без цена на доставка), необходима за влизане в сила на купона.
 • Максимален разход - задаваме максималната сума, при която се ползва кода за отстъпка.
 • Само за самостоятелна употреба - поставяме отметка в полето, ако желаем кодът за отстъпка да не може да бъде използван заедно с други кодове.
 • Изключване на промоционалните предложения - маркираме тази опция, ако кодът за отстъпка не трябва да се прилага към артикули, които са в разпродажба.
 • Продукти - продукти, към които ще се прилага кодът за отстъпка или които трябва да присъстват в количката, за да се приложи "Фиксирана отстъпка за количката".
 • Не за продукти - продукти, към които кодът за отстъпка няма да бъде прилаган или които не могат да присъстват в количката, за да се приложи "Фиксирана отстъпка за количката".
 • Категории продукти - категории продукти, към които ще се прилага кодът за отстъпка или които трябва да присъстват в количката, за да се приложи "Фиксирана отстъпка за количката".
 • Не за категории - категории продукти, към които не може да се прилага този код за отстъпка или не могат да присъстват в количката, за да се приложи "Фиксирана отстъпка за количката".
 • Позволени имейли - списък с разрешени имейл адреси на клиенти, който се сверява с имейл адресите за фактуриране. Може да използваме символа звезда (*) за заместване на части от адрес. Например, *@gmail.com ще съвпадне с всички имейл адреси в gmail.com. Адресите трябва да бъдат разделени със запетая.

Usage Limits

Общ изглед на интерфейса Usage Limits

В интерфейса Usage Limits определяме лимити на използването на купона.

 • Брой разрешени използвания за код за отстъпка - в полето въвеждаме стойност, която показва колко пъти може да се използва купона от всички клиенти, преди да бъде невалиден.
 • За потребител - в полето въвеждаме стойност, която показва колко пъти може да се използва купона от всеки клиент, преди да бъде невалиден за този клиент.

След като конфигурираме всички настройки, кликаме бутона Публикуване и нашият купон е готов за използване.

Управление на кодове за отстъпки

Всички създадени кодове за отстъпки се подреждат в таблица Кодове за отстъпки. При посочване името на купона с мишката се появяват два линка, единия от които ни дава достъп до панела за редактиране на настройките на съответния купон (Редактиране), а другия (Към Кошчето) служи за изтриване на купона.

Достъп до същите интерфейси имаме и през менюто Масови действия като изберем желаната опция и кликнем бутона Прилагане:

Таблица с кодове за отстъпки и настройки за управление

За да изтрием купон от кошчето може да посочим с мишката името на купона и да кликнем линка Изтриване завинаги, а за да възстановим статуса на купона трябва да кликнем линка Възстановяване. През менюто Масови действия имаме достъп до същите две опции като избираме желаната опция и кликаме бутона Прилагане:

Настройки за възстановяване и изтриване на купони

Може да прилагаме кодове за отстъпка и от страницата за поръчки като единственото условие е, поръчката да не е платена (за да може системата да преизчисли стойността):

Поръчка със статус В очакване на плащане

В таблицата WooCommerce > Поръчки кликаме името на поръчката и на следващата страница с информация за поръчката кликаме бутона Прилагане на промо код:

Бутон Прилагане на промо код

В прозореца въвеждаме името на кода и кликаме бутона ОК:

Поле за въвеждане името на купона

WooCommerce приспада автоматично стойността на отстъпката от старата цена за плащане (87.60лв.) и я актуализира (75.60лв.):

Панел с преизчислена стойност на поръчката

След като създадем купоните трябва да отделим време и да използваме всички налични маркетингови канали - бюлетин, социални мрежи, платена реклама, за да информираме потребителите за възможността да закупят нашите продукти или услуги с отстъпка.