Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Атрибути на продукти

WooCommerce - Атрибути на продукти

Помощен център

WooCommerce - Атрибути на продукти

Важен начин за групиране на продукти е използването на атрибути. Например, ако продаваме дрехи, два логически свързани атрибута са цвят и размер, така че посетителите на магазина могат да търсят дрехи в любимия си цвят и подходящия размер.

Създаване атрибути на продукт

От главното меню отваряме Продукти > Атрибути за да добавяме, редактираме и премахваме атрибути:

Достъп до Атрибути от главното меню

Тук може бързо и лесно да създаваме атрибути като попълним съответните полета:

Интерфейс за създаване на атрибути

 • Име - въвеждаме име на атрибута (Размер);
 • Кратко име - това е подходящата за URL версия на името, ако оставим полето празно WooCommerce ще генерира краткото име автоматично;
 • Позволяване на директории - ако маркираме опцията може да зареждаме страници с всички продукти, притежаващи съответния атрибут - например всички черни обувки;
 • Ред на сортиране по подразбиране - ще разгледаме подробно наличните опции в менюто по-късно в статията. Настройката по подразбиране Персонализирана подредба позволява да пренареждаме атрибутите по наш избор.

За да създадем атрибута кликаме бутона Добавяне на атрибут. Атрибутът се добавя в таблицата вдясно, но без стойности:

Таблица с атрибути без стойности

Настройки за управление на атрибут

При посочване с мишката името на атрибута имаме достъп до следните опции:

Опции за управление на атрибути

Редактиране - в панела Редактиране на атрибут може да редактираме съдържанието на всички полета и да го запазим като кликнем бутона Обновяване:

Изглед на панел Редактиране на атрибут

Ако желаем да изтрием атрибут кликаме линка Изтриване и потвърждаваме в прозореца изтриването като кликнем бутона ОК:

Прозорец за потвърждение изтриването на атрибут

Настройки за управление стойности на атрибут

За да добавим стойности на атрибута, избираме Конфигуриране на термини, които попълваме в полетата на панела Добавяне нов Размер:

Панел за добавяне стойности на атрибут

 • Име - въвеждаме името, което ще виждат посетителите на сайта;
 • Кратко име - подходящо за URL име, ако оставим полето празно ще се генерира автоматично;
 • Описание - не е задължително попълването на полето, някои теми може да показват съдържанието;

За да запазим стойността на атрибута кликаме бутона Добавяне нов Размер. По същия начин създаваме всички необходими стойности, които се записват в таблицата отдясно:

Таблица със стойности на атрибут

Ако при създаване на атрибута сме оставили настройката по подразбиране Персонализирана подредба, може подреждаме стойностите по наше желание като захващаме с мишката иконата със символ три хоризонтални линии (хамбургер) и плъзгаме стойността на новата позиция:

Промяна реда на стойностите в таблицата

При посочване на стойност с мишката се зарежда списък с опции:

Опции за управление на стойности

Редактиране - зарежда панела Редактиране Размер (Размер е името на атрибута в етикета на панела), където може да променим всяка една стойност и да запазим промяната като кликнем бутона Обновяване:

Панел за редактиране на стойности

Текстово съобщение ни потвърждава успешната промяна, а за връщане в панела кликаме линка Връщане към атрибутите:

Потвърждение за успешна промяна

Бързо редактиране - позволява ни бърза редакция на името и краткото име като запазваме промяната с кликане на бутона Обновяване Размер:

Интерфейс за бързо редактиране на стойност

Ако желаем да изтрием стойност избираме Изтриване и потвърждаваме в прозореца с кликане на бутона ОК:

Потвърждение за изтриване на стойност

Ако желаем да изтрием няколко стойности едновременно може да ползваме опцията Масови действия като маркираме стойностите за изтриване, избираме опцията Изтриване от менюто и кликнем бутона Прилагане:

Изтриване на множество стойности чрез опцията масови действия

Ред на сортиране по подразбиране

При създаване на атрибут в менюто Ред на сортиране по подразбиране имаме достъп до няколко настройки, които определят начина на подреждане на стойностите на атрибута на продуктовата страница:

Опции в меню Ред на сортиране по подразбиране

 • Име - подрежда стойностите по азбучен ред;
 • Име (числов вид) - използва се когато стойностите са цифри и ги подрежда по големина (на изображението Атрибут 2);
 • Номер на термин - подрежда стойностите по азбучен ред и всички цифри, започващи с едно (1), след това с две (две) и т.н. (на изображението Атрибут 3);
 • Персонализирана подредба - чрез кликане и плъзгане с мишката променяме реда на стойностите по наше желание;

Изглед на таблица със стойности с различна подредба

Добавяне на глобални атрибути към продукт

Създадените по описания начин атрибути са глобални и може да бъдат асоциирани към всеки отделен продукт в магазина. За да добавим атрибут към продукт следваме описаните стъпки.

Отваряме Продукти > Добавяне на продукт (или редактиране на съществуващ). Избираме раздела Атрибути в продуктовите данни, в менюто избираме атрибут и кликаме бутона Добавяне:

Интерфейс за добавяне на атрибут към продукт

Кликаме в полето Стойност(и) и от менюто избираме подходяща стойност:

Избиране стойности на атрибут от меню

Ако желаем да включим всички стойности, както в примера, кликаме бутона Всички. С бутона Изчистване премахваме избраните стойности:

Изглед на панела Стойност(и)

Ако преценим, че имаме нужда от нова стойност може да я добавим като кликнем бутона Добавяне на нов, попълним в полето името на новата стойност и кликнем бутона ОК:

Прозорец за добавяне на стойност

Новосъздадената стойност се добавя в полето Стойност(и):

Добавяне на новата стойност в Стойност(и)

но също така се запазва и в таблицата на глобалния атрибут Размер:

Добавяне на новата стойност в таблицата на глобалния атрибут

Към един от продуктите в магазина добавихме глобалния атрибут Размер:

Добавяне на атрибут към продукт в магазина

На страницата на продукта в секция Допълнителна информация имаме линкове към всички стойности на атрибута:

Достъп до стойностите на атрибута в секция Допълнителна информация

По-подробно ще разгледаме променливите продукти и вариации на продуктите в отделна статия.

Филтриране на продукти по атрибут

По време на инсталацията WooCommerce добавя няколко много полезни джаджи (widget-и) които може да ползваме в страничната лента за сортиране на продукти по различни признаци.

Една от тези джаджи се нарича Филтриране на продукти по атрибут и ни позволява да изберем конкретен атрибут и клиентите могат да избират онези продукти в магазина, които съдържат този атрибут.

Активирането на джаджата става по стандартния за WordPress начин. Кликаме Външен вид > Джаджи, намираме widget-a Филтриране на продукти по атрибут и го добавяме в страничната лента Sidebar:

Добавяне на widget в страничната лента

Въвеждаме заглавие, в менюто с атрибути избираме Размер, избираме вид на изглед и тип заявка, накрая кликаме бутона Запазване:

Интерфейс за настройване на филтъра

В страничната лента се зарежда менюто Филтриране по размер:

Изглед на менюто Филтриране по размер