Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Категории и етикети на продукти

WooCommerce - Категории и етикети на продукти

Помощен център

WooCommerce - Категории и етикети на продукти

След конфигурирането на всички настройки в секция WooCommerce > Настройки, има още няколко неща, за които трябва да се погрижим, преди да започнем да добавяме продукти в нашия магазин и това са категории продукти, етикети (тагове) и атрибути.

От главното меню в WordPress имаме достъп до страницата с всички продукти, до страница за добавяне на продукт, както и до страниците за управление на категории, етикети и атрибути:

Достъп до страници с продукти, категории, етикети и атрибути

Добавяне на атрибути и създаване на продукти в WooCommerce ще разгледаме подробно в отделни статии.

Категории продукти

Категориите продукти са основният начин за групиране на продукти със сходни характеристики. Ако желаем, може да добавим и подкатегории. Например, ако продаваме дрехи, може да създадем категории тениски, блузи и ризи.

Добавяне на нова категория

Категориите се управляват от екрана Продукти > Категории.

Подобно на категориите в WordPress публикации, може да добавяме, изтриваме и редактираме категории продукти:

Панел за добавяне на нова категория

  • Име - в полето въвеждаме име на категорията;
  • Кратко име (slug) - това е подходяща за URL версия на името, ако не попълним нищо, системата ще генерира краткото име автоматично;
  • Родителска категория - ако желаем новата категория да бъде подкатегория, трябва да изберем родителска категория от менюто;
  • Описание - попълването на полето не е задължително, някои теми показват съдържанието на полето;
  • Вид на изглед - избираме какво се зарежда на целевата страница на категорията. По подразбиране използва основната настройка на темата. Продукти показва само продукти. Подкатегории ще зареди само подкатегориите. Всичко показва подкатегории и продукти.
  • Картинка - може да добавим изображение, което се асоциира с категорията. Кликане на бутона Качване / Добавяне изображение отваря Media library за избиране на изображението.

Създаваме категорията като кликнем бутона Добавяне на нова категория.

Категорията се добавя в таблица с вече създадените категории. Ако създадем подкатегория, тя се добавя под родителската категория и пред името й автоматично се добавя тире:

Подреждане на родителска категория и подкатегория в таблица

Може да пренареждаме категориите в таблицата като кликнем с левия бутон на мишката иконата със символ три хоризонтални линии (по-известна с името хамбургер) и плъзнем панела на категорията на новата позиция.

Редактиране на категория

При посочване на категория с мишката се зарежда меню с линкове:

Линкове за управление на категория

Като изберем Редактиране се отваря панел Редактиране на категория, в който имаме достъп до всички атрибути, с които създадохме категорията. Запазваме промените като кликнем бутона Обновяване:

Изглед на панел Редактиране на категория

При кликане на Бързо редактиране се отваря панел, в който може да редактираме само името и краткото име на категорията, след което запазваме промяната като кликнем бутона Обновяване на категория или се връщаме в панела през бутона Отказ без да редактираме имената:

Изглед на интерфейс за Бързо редактиране

Ако изберем линка Преглед се зарежда целевата страница на категорията, но тъй като нямаме продукти, асоциирани с категория Ризи, на страницата се зарежда само съобщение, че не са открити продукти:

Изглед на целева страница на категория

Логично за да изтрием категория кликаме линка Изтриване.

Важно: Изтриването на категория не изтрива продуктите в нея. Вместо това, продуктите, които са били асоциирани само с изтритата категория, се прехвърлят към категорията по подразбиране Без категория.

Управление на категорията по подразбиране

Всеки продукт трябва да бъде асоцииран с категория и WooCommerce създава автоматично категория по подразбиране Без категория. На продукти без категория автоматично се присвоява категорията по подразбиране:

Изглед на категорията по подразбиране 'Без категория'

Категорията по подразбиране не може да бъде изтрита - при посочване с мишката не се зарежда линк Изтриване. Но може да използваме другите два интерфейса (Редактиране и Бързо редактиране) за да редактираме името и краткото име на категорията, както и да добавим описание и изображение:

Изглед на редактирана категория по подразбиране

WooCommerce дава възможност да променим която и да е съществуваща категория в категория по подразбиране като кликнем съответния линк Задаване по подразбиране:

Линк Задаване по подразбиране

В примера категория Ризи вече е категорията по подразбиране в магазина, а автоматично създадената в началото директория Без категория вече може да бъде изтрита:

Изглед на редактираната категория 'Без категория'

За да обхванем напълно темата с категориите в WooCommerce ще споменем, че при създаване на продукт ние може да създаваме категории през панела Категории продукти в страничната лента, както и да асоциираме продукта със съществуваща категория от списъка, но нямаме опция да добавим описание, изображение и вид изглед:

Панел Категории продукти

В този случай създаваме категорията и след това влизаме в Продукти > Категории и през линка Редактиране добавяме липсващите елементи в панела Редактиране на категория.

При инсталиране на WooCommerce в панела Настройки > Постоянни връзки се добавят две секции, в които може да определим (не е задължително) собствена структура за адресите на категориите, етикетите и атрибутите:

Персонализирана структура на категории, етикети и атрибути

както и да въведем собствени структури за адресите на продуктите в магазина:

Персонализирана структура за адреси на продукти

Ако не направим промяна в тези секции WooCommerce ще използва настройките по подразбиране.

Етикети на продукти

Продуктовите етикети са друг начин за свързване на продукти помежду си, до категориите продукти. За разлика от категориите, при етикетите няма йерархия.

Ако сме създали категория обувки и подкатегории ботуши, маратонки и официални обувки, може да създадем етикети детски маратонки, дамски маратонки, мъжки маратонки и да добавим етикетите в страничната лента за да улесним посетителите при навигацията в магазина.

За да достигнем интерфейса за създаване на етикети кликаме в главното меню Продукти > Етикети:

Панел за създаване на етикети

В полетата въвеждаме съответната информация:

  • Име - въвеждаме име на етикета;
  • Кратко име - въвеждаме подходящо за URL име на етикет или оставяме празно за да бъде създено автоматично от WooCommerce;
  • Описание - кратко описание на етикета, което някои теми може да показват;

За да създадем етикета накрая кликаме бутона Добави нов етикет.

Новият етикет се добавя в таблица с вече създадените етикети. При посочване на етикет с мишката се зареждат линкове, които ни дават достъп до познати настройки:

Линкове с настройки за управление на етикет

При кликане на Редактиране се зарежда страница Редактирай етикет, в която може да редактираме всеки елемента на етикета и да запазим промяната като кликнем бутона Обновяване:

Изглед на страница Редактирай етикет

Ако кликнем линка Бързо редактиране се зарежда интерфейс, в който може да променим името и краткото име на етикета и да запазим промяната като кликнем бутона Обнови етикет:

Изглед на интерфейс Бързо редактиране

През линка Преглед се зарежда целева страница в магазина с всички продукти, асоциирани със съответния етикет:

Изглед на целева страница на етикет

Изтриваме етикет като кликнем линка Изтриване.

Етикети може да създаваме и в панела за създаване на продукти като използваме инструментите в панела Етикети на продукта:

Панел Етикети на продукта