Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Настройки на имейл съобщения

WooCommerce - Настройки на имейл съобщения

Помощен център

WooCommerce - Настройки на имейл съобщения

Когато управляваме онлайн магазин е особено важно да информираме клиентите си за всяка промяна в статуса на тяхната поръчка и за промени в клиентския профил. Настройките на електронната поща в WooCommerce ни позволяват да създадем ефективен канал за комуникация с клиентите.

Наличните опции за редактиране на настройките и съдържанието на имейл шаблоните са разположени в раздел WooCommerce > Настройки > Имейли, който съдържа три секции - Имейл известия, Настройки за изпращане на имейл и Шаблон за имейл.

Имейл известия

Когато за първи път отворим екрана с настройки за електронна поща, виждаме таблица с различни имейл шаблони, които съдържат заглавието на всеки имейл, вида на съдържанието, получателите на имейла и бутон Управление на за достъп до настройките на всеки отделен имейл.

Списък с имейл съобщения в WooCommerce

Нова поръчка

Настройките за управление са сходни за всички имейл съобщения, затова ще разгледаме подробно само първия шаблон Нова поръчка. За да конфигурираме имейл съобщението, кликаме името на имейла или бутона Управление на срещу него.

Включване/Изключване

Чрез поставяне/премахване на отметка в полето Включване/Изключване ние управляваме изпращането на имейл съобщения:

Настройка Включване/Изключване

При посочване с мишката на иконата със символ въпросителен знак се зарежда черен прозорец с допълнителна информация за съответната настройка:

Прозорец с допълнителна информация

Получател(и)

В полето Получател(и) въвеждаме един или повече имейл адреса, разделени със запетая. По подразбиране се зарежда имейла на администратора.

Тема

В полето Тема въвеждаме текста на заглавието на имейла като може да ползваме следните заместители: заглавие на сайта {sitetitle}, адрес на сайта {siteaddress}, дата на поръчката {orderdate} и номер на поръчка {ordernumber}.

Заглавие на имейл

В полето Заглавие на имейл може да въведем собствено заглавие на имейл съобщението. Ако оставим полето празно, в имейла ще се изпрати заглавието по подразбиране. Същите заместители, посочени по-горе, са достъпни във всички текстови полета.

Допълнително съдържание

В полето Допълнително съдържание може да въведем произволен текст, който ще се добави след основното съдържание на имейла. Опцията ни дава добра възможност да благодарим на клиента за покупката.

Тип имейл

В полето Тип имейл избираме формата на имейл съобщението от менюто:

Меню с опции за избор на тип имейл

Наличните опции са:

  • Обикновен текст;
  • HTML (по подразбиране);
  • Multipart (изпращане на съдържанието и като HTML, и като обикновен текст);

HTML шаблон

За да променим този имейл шаблон, копираме файла woocommerce/templates/emails/admin-new-order.php в папката на нашата активна тема: twentytwenty/woocommerce/emails/admin-new-order.php като кликнем бутона Копиране файл в тема.

При кликане на бутона Преглед шаблон в допълнителен панел се зарежда PHP кода на шаблона, който може да редактираме.

В панела HTML шаблон настъпиха следните промени след кликането на бутона.

Промени се информацията над панела:

Този шаблон е заменен от друг във вашата тема и може да бъде намерен тук: twentytwenty/woocommerce/emails/admin-new-order.php.

Промениха са етикетите (текста) на двата бутона:

Нови етикети на бутони

При кликане на бутона Изтриване на шаблон се зарежда прозорец с предупреждение:

Предупреждение за изтриване на шаблон

След потвърждение на изтриването файлът се изтрива и панела се затваря автоматично.

Настройки за изпращане на имейл

В двете полета на секция Настройки за изпращане на имейл въвеждаме името ("От" Име) и адреса ("От" адрес), които ще виждат клиентите във входящата си поща, когато получават имейл от нашия магазин:

Настройки за изпращане на имейл

Шаблон за имейл

Настройките в секция Шаблон за имейл ни помагат да персонализираме имейлите, които изпращаме на нашите клиенти.

Шаблон за имейл

Заглавна картинка - в полето въвеждаме URL адреса на изображение, което искаме да се зарежда в началото на имейла. Изображението трябва да се качи по стандартните за WordPress методи в Файлове (Media Library) - чрез Файлове > Качване.

Текст на футера - в полето въвеждаме текста, който желаем да се зарежда в края на имейла (footer) като може да ползваме следните заместители - {site_title} и {WooCommerce}.

Настройки на цветове

Следващите четири настройки определят основните цветове (основен цвят , сив фон, бял фон и цвят на основния текст) в цветовата схема на WooCommerce. Логично е те да бъдат заменени с основните цветове на нашия магазин.

При кликане на линка Щракнете тук за да прегледате шаблона в нов прозорец на браузъра се зарежда шаблона на имейла със запазените цветове:

Настройване на цветова схема

Запазваме новите настройки като кликнем синия бутон Запазване на промените.