Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WooCommerce - Разширени настройки

WooCommerce - Разширени настройки

Помощен център

WooCommerce - Разширени настройки

Ако искаме да променим някои от настройките по подразбиране на WooCommerce, може да го направим в раздела WooCommerce > Настройки > Разширени:

Настройки в раздел Разширени на WooCommerce

В помощното хоризонтално меню имаме достъп до следните панели с настройки:

 • Настройка на страница;
 • REST API;
 • Webhooks;
 • Архивен API;
 • WooCommerce.com;

Настройка на страница

При инсталиране на WooCommerce се създават автоматично страници, необходими за коректната работа на магазина. Чрез разширените настройки получаваме възможност да преименуваме автоматично създадените страници или да създадем нови страници, като запазим техните кратки имена (slug) за да знае WooCommerce къде да изпрати потребителите за извършване на определени действия.

При посочване с мишката на иконата със символ въпросителен знак се зарежда допълнителна информация относно съответното поле:

Допълнителна информация за настройка

 • Страница за количката - това е страницата на пазарната количка, която съдържа кратък код [woocommere_cart] и се създава по подразбиране. Може да посочим от падащото меню друга страница за пазарна количка, но трябва да запазим нейния кратък код. В противен случай WooCommerce няма да знае къде да запазва избраните продукти.
 • Страница за поръчка - страницата за плащане по подразбиране има кратък код [woocommerce_checkout] и помага на клиентите да въведат банковата си информация и да платят направената поръчка.

Важно: Без посочените горе две страници клиентите на магазина няма да могат да запазват продукти в пазарната количка и да заплатят избраните продукти.

 • Страница за моя профил - страницата има кратък код [woocommerce_my_account] и съдържа подробности за поръчкате. На тази страница клиентите могат да променят данните си за акаунта.
 • Условията за ползване - създаването на страница с условия за ползване е важно за всеки магазин за електронна търговия. Компетентната, конкретна и написана на разбираем език информация помага на нашите клиенти да получат ясно разбиране за начина на работа на нашия магазин:

Меню за избиране на страница Условия за ползване

WooCommerce ще подкани клиентите да приемат условията за ползване, когато те заплащат поръчки от магазина, като предостави линк към тази страница:

Поле за приемане условията за ползване

Крайни точки (Endpoints)

Крайните точки са определени сегменти, които може да добавим към URL адреса на уебсайта за да покажем конкретно съдържание. Например, URL адресът на страницата Моят акаунт може да бъде my-store.com/my-account.

Kогато добавим крайна точка /edit-account/ към адреса, браузъра ще покаже различно съдържание (страница за редактиране) поради добавената крайна точка - my-store.com/my-account/edit-account.

В тази секция имаме достъп до крайните точки по подразбиране, които ще бъдат добавени към URL адреса на страницата за проверка, за да осигурят уникални функции, свързани с плащане и каса. Може да персонализираме тези крайни точки, но трябва да внимаваме имената да са уникални и да не се използват никъде в сайта.

Служебни страници (Endpoints) за страница "Поръчка"

Кратките имена на служебните страници се добавят след URL адреса на страниците, с цел да се обработят специфични действия при създаване на поръчка (имената трябва да бъдат уникални):

Служебни страници Endpoints за страница Поръчка

Следните крайни точки се използват за свързана с касата функционалност и се добавят към URL адреса на страницата /checkout/:

 • Плащане - /order-pay/;
 • Получена поръчка - /order-received/;
 • Добавяне метод за разплащане - /add-payment-method/;
 • Изтриване на метод за разплащане - /delete-payment-method/;
 • Задаване на метод за разплащане по подразбиране - /set-default-payment-method/;

Endpoints на профила

Към адреса на страницата се добавят кратките имена на служебните страници, които активират някои допълнителни функции. Те трябва да са уникални и могат да бъдат оставени празни ако не искаме да ги използваме.

Служебни страници Endpoints за страница Профил

Следните крайни точки се използват за свързана с профила функция и се добавят към URL адреса на страницата /my-account/:

 • Поръчки - /orders/;
 • Преглед поръчка - /view-order/;
 • Изтегляния - /downloads/;
 • Редакция на профил - /edit-account/;
 • Адреси - /edit-address/;
 • Методи на разплащане - /payment-methods/;
 • Забравена парола - /lost-password/;
 • Изход - /customer-logout/;

Rest API

API означава приложно-програмен интерфейс (Application Programming Interface) и представлява вид софтуер, позволяващ на две приложения да комуникират помежду си. Всеки път, когато проверяваме времето през телефона си, ние използваме API.

WooCommerce е напълно интегриран с WordPress REST API. Това позволява WooCommerce данните да се създават, четат, актуализират и изтриват с помощта на заявки в JSON формат и с помощта на WordPress REST API се осъществява удостоверяване на автентичността и изпълнение на стандартни HTTP команди, които се разбират от повечето HTTP клиенти.

В панела WooCommerce > Настройки > Разширени > REST API може да създаваме API ключове, които предоставят на разработчиците достъп до данни извън WordPress:

Начален изглед на панела REST API

За да създадем/добавим API ключ кликаме един от двата бутона Създаване на ключ за API или Добавяне на ключ. В следващия панел Детайли на ключа даваме име на ключа в полето Описание, от менюто Потребител избираме регистриран WordPress потребител и от менюто Права избираме типа достъп за ключа между 'четене', 'писане', 'четене и писане':

Панел за създаване на API ключ

Кликаме бутона Генериране на API ключ и веднага трябва да копираме двата ключа във файл тъй като WooCommerce няма да ги покаже след затваряне на страницата:

Интерфейс за копиране на API ключове

Създадените API ключове се подреждат в таблица, през която имаме достъп до началния панел (през линка Преглед/Редакция) за редактиране на ключа и линк Отказване за изтриване на ключа. Едновременни действия с повече от един ключ може да се изпълняват през меню Масови действия:

Таблица с API ключове и достъп до настройки

За да откажем (премахнем) API ключ кликаме линка Отказване и текстово съобщение ще ни потвърди успешното отказване:

Потвърждение за успешно отказване (премахване) от API ключ

Webhooks

Webhook е известие за събитие, изпратено до избран URL адрес. Webhook в WooCommerce помагат да се интегрират услуги на трети страни и да се комуникира с API, които ги поддържат. Например, те могат да задействат процеси в един сайт, като следствие на конкретно събитие или поведение в друг.

Webhooks в WooCommerce могат да задействат събития всеки път, когато добавяме, редактираме или изтриваме поръчки, продукти, талони или клиенти. Webhooks улеснява интеграцията на приложения на трети страни с WooCommerce.

За да създадем/добавим Webhook кликаме линка WooCommerce > Настройки > Разширени > Webhooks и кликаме един от бутоните Създай нов webhook или Добавяне на уеб кука:

Начален изглед на панел Webhooks

В панела Информация за уеб-куката попълваме полетата:

Интерфейс за създаване на Webhook

 • Име - ако не въведем описателно име за идентификация на уеб-куката, по подразбиране системата ще създаде име като Уеб-кука създадена на 24 Mar 2020@10:33 PM.
 • Статут - от менюто избираме една от наличните опции - Активна (доставя се), На пауза (не се доставя), или Изключен (не се доставя поради неуспешен опит за доставка).
 • Тема - от менюто избираме кога да бъде изпълнен Webhook.
 • URL за доставка - URL адрес, на който ще се изпраща резултата от Webhook.
 • Таен - въвеждаме секретен ключ, който се използва за генериране на хеш.
 • Версия на API - използваме версията по подразбиране Интеграция на WP REST API v3.

Кликаме бутона Запазване.

Създадените Webhook се записват в таблица, в която имаме достъп до опции за редактиране (Редактиране), изтриване (Безвъзвратно изтриване) и масови действия (Масови действия):

Таблица с Webhooks и достъп до настройки

За да изтрием Webhook кликаме линка Безвъзвратно изтриване и текстово съобщение ни потвърждава успешното изтриване:

Потвърждение за успешно изтриване на Webhook

Webhook логове

WooCommerce записва регистрационни файлове (логове) на всички събития, задействащи webhooks. Webhook дневниците се намират на адрес: WooCommerce > Статут > Регистри. В дневниците може да се види информация за доставката и отговора от сървъра, което прави по-лесно интегрирането и отстраняването на грешки.

Архивен API (Legacy REST API)

Поддръжката на Архивен API (Legacy REST API) е оттеглена и скоро този интерфейс ще бъде премахнат от WooCommerce, затова не поставяме отметка в полето Архивен API:

Поле за активиране на Архивен API (Legacy REST API)

WooCommerce.com

В панела Проследяване на използването WooCommerce събира данни от потребителите, за да разбере как се прилагат новите функции и актуализации.

Може да оставим WooCommerce да ползва данни от нашия магазин, като поставим отметка в полето Разрешаване на проследяването или да не позволим събирането на данни, като оставим полето празно.

Може да поставим отметка в полето Показване на предложения, ако желаем да получаваме препоръки за WooCommerce плъгини или да го оставим празно ако не желаем да получаваме тази информация:

Панел за управление на проследяването

Информацията в тази статия има за цел да покаже наличните възможности на WooCommerce, които са достъпни за опитни разработчици. Извършване на промени в раздела WooCommerce > Настройки > Разширени не е наложително и нашият WooCommerce магазин може да работи напълно коректно с настройките по подразбиране.