Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > WordPress - Как да поправим грешка 'Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance'?

WordPress - Как да поправим грешка 'Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance'?

Помощен център

WordPress - Как да поправим грешка 'Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance'?

Всеки път, когато използваме вградената система за актуализиране на WordPress, нашия сайт влиза автоматично в режим на профилактика (maintenance mode), за да може безопасно да актуализира съответните файлове.

Ако обърнем внимание по време на актуализация, WordPress ни предоставя информация на таблото за управление като проследява отделните фази на процеса:

  • Enabling Maintenance mode... - активиране на режим Профилактика;
  • Updating Theme... - актуализиране на тема (в конкретния случай), плъгин или WordPress;
  • Disabling Maintenance mode... - деактивиране на режим Профилактика;
  • All updates have been completed - отчет за успешно завърване на всички актуализации;

Актуализиране на тема в WordPress в maintenance mode

В отделни случаи актуализацията протича толкова бързо, че съобщенията за активиране и деактивиране на Maintenance mode не се зареждат:

Кратко актуализиране на плъгин в WordPress

Съобщението Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute не е грешка и неговото предназначение е да информира посетителите защо не могат да заредят сайта точно в този момент.

При завършване на актуализацията WordPress автоматично премахва съобщението (Disabling Maintenance mode...) и сайта отново става достъпен за посетителите.

Как става това на практика? Актуализаторът на WordPress създава .maintenance файл в основната директория на сайта и изтрива този файл, преди окончателно да завърши процеса на актуализиране.

Ако поради някоя от причините, които ще посочим по-късно в статията, WordPress актуализатора не успее да изтрие файла, тогава в браузъра остава следното съобщение, което (дори и след няколко минути) не изчезва, докато файлът .maintenance не се изтрие ръчно:

Съобщение 'Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.'

Каква е причината за грешката 'Briefly unavailable...' в WordPress?

Това са най-често срещаните причини за появата на съобщението в браузър:

  • Случайно затваряне раздела на браузъра по време на автоматична актуализация;
  • Автоматично актуализиране на голям брой плъгини / теми наведнъж;
  • Несъвместимост между новите версии на плъгини / теми и ядрото на WordPress;
  • Плъгини за профилактика (maintenance mode) - те поставят сайта в режим на профилактика като показват стилизирани служебни страници с персонализирани маркетингови и дизайн елементи. Понякога тези плъгини не успяват да 'извадят' сайта от режима на профилактика и трябва да им 'помогнем' като изтрием съдържанието на кешираните страници или деактивираме maintenance плъгина.

Как да поправим грешката 'Briefly unavailable...' в WordPress?

Както споменахме премахването на съобщението става чрез изтриване на файла .maintenance от главната директория на WordPress сайта (в която се намират директориите wp-admin, wp-includes и wp-content ).

Изтриване през файловия мениджър в cPanel

Влизаме в cPanel, отваряме файловия мениджър и навигираме до root директорията на WordPress сайта. Кликаме с десен бутон в полето на файла .maintenance и от менюто избираме Delete:

Изтриване на .maintenance файл в cPanel

Потвърждаваме изтриването в следващия прозорец като кликаме бутона Confirm:

Прозорец за потвърждаване на изтриването

Ако не виждаме файловете, започващи с точка (.htaccess, .maintenanace) трябва да проверим в настройките на cPanel дали опцията Show Hidden Files (dotfiles) е маркирана:

Опция Show Hidden Files (dotfiles) в настройките на cPanel

Изтриване през ФТП (FileZilla)

Отваряме FileZilla, логваме се с коректни данни за FTP достъп в хостинга и навигираме до главната директория на WordPress сайта. Кликаме с десен бутон в полето на файла .maintenance и в менюто избираме Delete:

Изтриване на .maintenance файл в FileZilla

Потвърждаваме изтриването като кликаме бутона OK:

Прозорец за потвърждаване на изтриването

Ако не виждаме файловете, започващи с точка трябва да проверим дали опцията Force showing hidden files е маркирана:

Опция Force showing hidden files в FileZilla

Как да избегнем грешката 'Briefly unavailable...' в WordPress?

Ето няколко съвета, които ще ни помогнат да избегнем този проблем.

Създайте архив на уебсайтa

Преди да извършим актуализация, архивираме целия WordPress сайт (файлове и база данни). Препоръчително е да имаме клонирано копие на сайта (с друг домейн/поддомейн), на което да тестваме актуализациите предварително.

Не затваряйте раздела (tab) на браузъра

Когато използваме функцията за актуализиране на WordPress, оставяме отворен раздела на браузъра докато видим съобщението, което гласи 'Disabling Maintenance mode… All updates have been completed':

Съобщение за завършване на актуализацията

Не актуализирайте много теми и плъгини едновременно

Дори и да има налични няколко актуализации, препоръчаме да се стартират ръчно една след друга вместо да се използва автоматичната опция за множество актуализации (Bulk Actions).

Проверете съвместими ли са темите и плъгините с версията на WordPress

Преди да стартираме актуализация е добре да се уверим, че темата или плъгина са съвместими с текущата версията на WordPress. Лесно може да проверим съвместимостта на плъгините като кликнем линка View Details в панела с приставки и проверим информацията за плъгина:

Линк View Details

Информация за версия на плъгин

Как да създадем персонализирано съобщение за 'maintenance mode' грешка?

Може да променим текстовото съобщение за тази грешка, като персонализираме текста на съобщението относно Maintenance mode на нашия WordPress сайт. За целта добавяме следния код във файла function.php и редактираме атрибута на функцията wp_die с нашето собствено съобщение:

function wp_maintenance_mode(){
if(!current_user_can('edit_themes') || !is_user_logged_in()){
wp_die('

WooBlog е в процес на актуализиране.


Персонализирано съобщение за профилактика на сайта.'); }} add_action('get_header', 'wp_maintenance_mode');

При активиране на .maintenance в браузъра ще се зарежда нашият персонализиран текст, който пренаписва съдържанието на информацията по подразбиране:

WooBlog е в процес на актуализиране.
Персонализирано съобщение за профилактика на сайта.

Има информация от потребители, че в редки случаи информацията с грешката се зарежда в браузъра и при отваряне директорията на сайта се оказва, че файлът .maintenance не съществува.

Решението в този случай е да се отвори файла wp-activate.php, да се открие реда, който съдържа следния код:

define( 'WP_INSTALLING', true );

Код във файла wp-activate.php

и да се промени само параметъра от true на false:

define( 'WP_INSTALLING', false);

При запазване на файла и опресняване на страницата сайта се зарежда коректно.