Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > Клониране на WordPress сайт в cPanel

Клониране на WordPress сайт в cPanel

Помощен център

Клониране на WordPress сайт в cPanel

Опцията за клониране на вашата WordPress инсталация в друга директория е полезна за целите на разработване и тестване. Тя Ви дава възможност да клонирате съществуваща инсталация в друга папка или с друго домейн име без да променяте темата, настройките или потребителите.

За да достъпите инструмента за клониране влезте в cPanel и в секция WordPress Management кликнете линка WordPress Clone:

достъп до WordPress Clone в WordPress Management

Зарежда се таблица със следната информация за всеки отделен WordPress сайт в хостинга:

таблица с информация за всички WordPress сайтове в хостинга

  • Name – име на сайта,
  • URL – линк, който зарежда сайта в нов прозорец на браузера,
  • Path – път до инсталационната директория на сайта,
  • Version – версия на WordPress,
  • Options - чрез натискане на съответния бутон клонирате сайта (Clone) или променяте домейн името на сайта (Change domain).

За да клонирате WordPress сайт кликнете бутона Clone - ще се зареди нов панел, в който имате следните опции:

настройване домейна за клониране

  • Domain - от падащото меню изберете друг домейн, с който ще работи клонирания сайт, или съществуващия домейн.
  • In Directory - ако въведете име на директория (ако директорията не съществува ще бъде създадена), URL на клонирания сайт ще съдържа името на поддиректорията. Например ако домейна за клониране е domain.org и въведете име на директория directory, URL на клонияния сайт ще бъде http://domain.org/directory/. За да клонирате съществуващия сайт в поддиректория изберете същия домейн и въведете име на поддиректорията.
  • Database Name - име на новата база данни (до 7 символа, cPanel потребителя ще бъде автоматично добавен за да се запази стандартния синтаксис за име на база данни cpaneluser_databasename).

В таблицата Info се публикува информацията за сайта, който клонирате:

информация за клонирания сайт

Кликнете бутона Clone installation за да стартирате клонирането. След завършване на процеса отдясно на бутона ще се появи текстово съобщение за потвърждение:

Installation successfully cloned!

Кликнете линка Go Back за да се върнете в главния интерфейс на WordPress Clone.

В таблицата с WordPress сайтовете ще видите добавен клонираният сайт:

добавяне на клонирания сайт в таблицата

За да смените домейна на съществуващ WordPress сайт, кликнете бутона Change domain:

смяна домейна на съществуващ WordPress сайт

В новия панел изберете от падащото меню Domain избраното домейн име (ако желаете да ползвате несъществуващ поддомейн трябва преди това да го създадете от cPanel > Domains > Subdomains).

Ако желаете да ползвате SSL сертификат за тестовия сайт маркирайте опцията Use SSL. Най-бързият начин да добавите безплатен SSL сертификат за домейна/поддомейна на клонирания сайт е от cPanel > Security > Let's Encrypt™ SSL.

Кликнете бутона Save за да стартирате промяната. След завършване на процеса отдясно на бутона ще се появи текстово съобщение за потвърждение:

Changes saved!

Върнете се в главния панел на WordPress Clone - в таблицата с WordPress сайтовете ще видите промененото домейн име на сайта:

добавяне на сайта с новия домейн в таблицата