Инсталиране на WordPress през SSH

Помощен център

Инсталиране на WordPress през SSH

Безспорно това е най-бързият начин за инсталиране на WordPress.

Логнете се през SSH в хостинга и навигирайте до директорията на сайта:

cd public_html/icn-test.com/wpssh/

Изтеглете актуалната версия на WordPress с командата:

wget https://wordpress.org/latest.zip

--2018-03-08 19:55:21--  https://wordpress.org/latest.zip
Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252
Connecting to wordpress.org (wordpress.org)|198.143.164.252|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9332728 (8.9M) [application/zip]
Saving to: 'latest.zip'

latest.zip      100%[===========================>]   8.90M  3.78MB/s   in 2.4s

2018-03-08 19:55:24 (3.78 MB/s) - 'latest.zip' saved [9332728/9332728]

Разархивираме изтегления файл:

unzip -q latest.zip

Преместваме файловете от директория wordpress, която се създаде при разархивирането и то която нямаме нужда:

mv wordpress/* .

Изтриваме (по желание) директория wordpress и архива latest.zip:

rm -rf wordpress/ latest.zip

Преименуваме wp-config-sample.php на wp-config.php:

mv wp-config-sample.php wp-config.php

Отваряме wp-config.php с текстов редактор nano и въвеждаме данните за логване в базата данни - име на база данни, потребител и парола. По долу във файла въвеждаме желания префикс на таблиците:

nano wp-config.php
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'cpaneluser_wpmanDB');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'cpaneluser_wpmanUSR');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'A!g_5&L*7Wd6CW9v=P');

$table_prefix  = 'prfx_wpssh_';

В случая въведохме данните на съществуваща база данни от предишния пример и въведохме само различен префикс на таблиците.

Зареждаме домейна в браузер за да стартираме инсталацията.

Този път избираме Български език от падащото меню и кликаме бутона Напред:

wordpress ssh installation

Попълваме необходимите данни в следващия прозорец:

wordpress ssh installation

Кликнете бутона Инсталиране на WordPress.

След няколко секунди буквално получаваме съобщение за успешна инсталация:

wordpress ssh installation

Кликаме бутона Вход:

wordpress ssh installation

Ако сте запазили потребителското име и паролата, браузера ще ги въведе във формата за логване автоматично. Ако не - трябва вие да ги въведете ръчно.

Кликнете бутона Вход за да влезете в администрацията:

wordpress ssh installation

След като сайта е готов за работа с посетители и клиенти, в администрацията трябва да включите отново видимостта за търсещите машини. Това се прави в администрацията като кликнете Настройки > Четене:

wordpress ssh installation

Кликнете линка WPSSH за да заредите началната страница на сайта:

wordpress ssh installation

Сайта е инсталиран успешно и за рекордно кратко време!

За финал искаме да ви покажем как изглежда в phpMyAdmin базата данни, която съдържа два различни WordPress сайта:

wordpress ssh installation

Може да инсталирате WordPress и в налична база данни, само трябва таблиците да имат уникален префикс както в случая.

Ето и целия списък с SSH команди:

cd public_html/icn-test.com/wpssh/
wget https://wordpress.org/latest.zip
unzip -q latest.zip
mv wordpress/* .
rm -rf wordpress/ latest.zip
mv wp-config-sample.php wp-config.php
nano wp-config.php
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'cpaneluser_wpmanDB');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'cpaneluser_wpmanUSR');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'A!g_5&L*7Wd6CW9v=P');
$table_prefix  = 'prfx_wpssh_';