Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > Инсталиране на WordPress през файловия мениджър в cPanel

Инсталиране на WordPress през файловия мениджър в cPanel

Помощен център

Инсталиране на WordPress през файловия мениджър в cPanel

Подготовка за инсталация на WordPress

За инсталацията ще трябва да приготвим:

  • домейн име на сайта,
  • база данни, която WordPress ще ползва,
  • последната стабилна версия на WordPress.

1. Трябва да конфигурирате домейн/поддомейн, с който ще работи WordPress сайта.

В примера ние ще инсталираме WordPress с поддомейн wpman.icn-test.com, който конфигурирахме да работи от директория public_html/icn-test.com/wpman.

2. Създайте нова празна база данни с потребител и парола, дайте пълни права на потребителя в базата данни и си запишете данните във файл. Ако не сте го правили скоро може да опресните знанията си като прочетете тази статия Използване на MySQL Database Wizard.

cpaneluser_wpmanDB cpaneluser_wpmanUSR A!g_5&L*7Wd6CW9v=P

Важно: Ползвайте сигурна парола за да направите невъзможно налучкването й от автоматични brute force хакерски скриптове.

3. От следния URL адрес https://wordpress.org/download/ изтеглете актуалната версия на WordPress на вашия компютър:

линк за изтегляне на WordPress

изтегленият WordPress архив

Подготовка на файлове и настройки във файловия мениджър

Влезте в cPanel > File Manаger и отворете директорията на домейна, с който ще работи WordPress.

Кликнете линка Upload за да качите WordPress архива на сървъра:

качване на WordPress архива на хостинга

След като приключи процеса кликнете линка Go Back to “/home/ihost/public_html/icn-test.com/wpman” за да се върнете във файловия мениджър.

Маркирайте архивния файл и кликнете линка Extract:

разархивиране на файла

Кликнете бутона Extract File(s) за да стартирате процеса на разархивиране.

При разархивирането се създаде директория /wordpress/, от която нямаме нужда затова ще преместим всички файлове от тази директория в текущата директория.

директория wordpress при разархивиране

Влезте в директория wordpress и кликнете линка Select ALL за да маркирате всички файлове в директорията. След това кликнете линка Move и в текстовото поле изтрийте името на директорията wordpress:

преместване на файловете от директория wordpress

Кликнете бутона Move File(s) за да преместите файловете.

Може да изтриете директория /wordpress/ и архивния файл wordpress-4.9.4.zip - внимавайте да не изтриете и друга директория или файл.

Маркирайте файла wp-config-sample.php и кликнете линка Rename. В текстовото поле изтрийте частта -sample за да остане името wp-config.php и кликнете бутона Rename File:

преимнуване на конфигурационния файл на WordPress

Маркирайте файла wp-config.php и кликнете линка Edit за да го отворите с текстовия редактор.

Въведете името на базата данни, потребителя и паролата, които създадохте в началото:

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'cpaneluser_wpmanDB');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'cpaneluser_wpmanUSR');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'A!g_5&L*7Wd6CW9v=P');

Кликнете бутона Save Changes за да запазите промените.

Инсталиране на WordPress през браузер

Въведете домейн името на сайта в браузер за да стартирате инсталацията.

Изберете език за инсталацията от падащото меню:

избиране на език за инсталацията

В следващите полета въведете необходимата информация:

въвеждане на данни за инсталацията

  • Име на сайта - ние въвеждаме wpman, вашето име трябва да е различно :)
  • Username - името на администратора - ползвайте нещо различно от admin.
  • Password - използвайте генератора за парола, генерирайте парола и я запишете заедно с името на администратора при информацията за базата данни.
  • Вашият имейл - въведете работещ имейл адрес, добра практика е имейла да е с домейна на сайта.
  • Видимост в търсещите машини - за нов сайт е добре да маркирате полето за да не се индексират некоректно работещи страници в процес на разработка. Когато сайта е готов от администрацията трябва да изключите опцията от Settings > Reading:

Кликнете бутона Install WordPress за да стартирате инсталацията.

потвърждение за успешна инсталация

Кликнете бутона Log In за да се логнете в администрацията на сайта. Ако се зареди формата за логване въведете потребителското име на администратора и паролата:

административен панел на WordPress

Кликнете името на сайта (WPMAN) за да заредите началната страница на сайта:

начална страница на WordPress сайта

Поздравления, WordPress сайта е коректно инсталиран и готов за персонализиране.