Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > Инсталиране на WordPress на тестов сървър XAMPP

Инсталиране на WordPress на тестов сървър XAMPP

Помощен център

Инсталиране на WordPress на тестов сървър XAMPP

Без значение на какъв сървър се инсталира WordPress или която и да е друга CMS система, инсталацията се свежда до няколко стандартни стъпки:

 • Доставяне на файловете в коректната директория с URL достъп;
 • Създаване на база данни (може да се използва и вече съществуваща като се ползва различен префикс за текущата инсталация);
 • Стартиране на инсталацията през коректния URL в браузер.

В тази статия ще ви покажем как да инсталирате WordPress на тестов сървър XAMPP.

Може би ви се иска да попитате каква е целта на статията щом всички инсталации толкова си приличат.

За да имате максимална полза от нашата статия ще усложним малко нещата и всъщност ще ги доближим максимално до създаване на реална среда за разработка на WordPress сайт.

Първо ще инсталираме WordPress сайт в cPanel след това ще създадем виртуален хост в XAMPP, в него ще инсталираме копие на cPanel сайта и накрая ще ви покажем как може да местите работната версия на сайта от локалния сървър на работния (cPanel).

Изисквания

За да може да следвате стъпките на тази статия трябва да имате коректно инсталиран локален тестов сървър XAMPP и да имате познания за работа с WordPress, XAMPP, phpMyAdmin, FTP, hosts файл (линкове към съответните статии ще ви помогнат да си припомните различни детайли ако имате нужда).

Ето и пълен списък с действията, които предстои да изпълним, надяваме се заедно с вас:

 • Създаване на нова база данни в cPanel.
 • Конфигуриране на допълнителен домейн в cPanel.
 • Инсталиране на WordPress в cPanel.
 • Създаване на MySQL архив на базата данни в cPanel.
 • Копиране на WordPress директорията от cPanel в XAMPP.
 • Създаване на два записа в hosts файла за допълнителния домейн към IP 127.0.0.1 и към IP на хостинг сървъра.
 • Създаване на виртуален хост за допълнителния домейн в XAMPP.
 • Създаване на копие на cPanel базата данни (база данни, потребител и парола) в XAMPP.
 • Импортиране на архива на базата данни от cPanel в базата данни в XAMPP.
 • Местене на работната версия на сайта между XAMPP и cPanel.

Създаване на нова база данни в cPanel

Влезте в cPanel > Databases и създайте нова база данни с потребител и парола. Това може да бъде направено през два различни интерфейса - MySQL Databases и MySQ Database Wizard.

Препоръчаме използването на MySQ Database Wizard защото следва метода стъпка по стъпка и вероятността от допускане на грешки е минимална.

Запишете данните за достъп във файл защото по-късно ще имате нужда от тях.

Конфигуриране на домейн в cPanel

В cPanel > Domains конфигурирайте домейна (допълнителен домейн или субдомейн) за новия сайт. Подробни инструкции може да намерите в тази статия.

Инсталиране на WordPress в cPanel

Препоръчаме в случая ръчна инсталация тъй като инсталацията през Softaculous дава автоматично еднакви имена на базата данни и потребителя, което понижава сигурността на приложението.

Изтеглете последната версия от wordpress.org, разархивирайте файловете в директорията на сайта и през URL стартирайте инсталацията ( инсталиране на WordPress ):

wordpress localhost инсталация

зареждане на wordpress сайта от локалния сървър

Създаване на MySQL архив на базата данни в cPanel

От cPanel > Databases отворете phpMyAdmin и създайте архив на базата данни на вашия компютър.

Копиране на WordPress директорията от cPanel в XAMPP

Сега се преместваме от cPanel в XAMPP.

Стартирайте контролния панел на XAMPP и от него стартирайте Apache и MySQL.

Копирайте цялата директория на WordPress сайта в cPanel в директория htdocs > sites.

Може да го направите по няколко начина - най-лесния е през FTP.

Копираме файловете защото в wp-config.php файла вече имаме конфигурирани настройките и достъпа до базата данни.

Създаване на записи в hosts файла

Създайте два записа в hosts файла за домейнa/поддомейна към IP 127.0.0.1 и към IP на хостинг сървъра. Тъй като за момента ще работим само на локалния сървър ще коментираме записа към хостинг сървъра:

#12.34.56.78 icn-xampp.net

127.0.0.1 icn-xampp.net

Вие трябва да използвате домейн/поддомейн на вашия сайт.

Създаване на виртуален хост за домейнa в XAMPP

Отворете с текстов редактор (не ползвайте текстов процесор) файла /Xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf и копирайте следния код като въведете името на вашия домейн/поддомейн вместо icn-xampp.net:


  ServerAdmin webmaster@icn-xampp.net
  DocumentRoot "F:/Xampp/htdocs/sites/icn-xampp.net/"
  ServerName icn-xampp.net
  ServerAlias www.icn-xampp.net
  ErrorLog "logs/icn-xampp.net-error.log"
  CustomLog "logs/icn-xampp.net-access.log" common

Запазете и затворете файла.

От контролния панел на XAMPP (/Xampp/xampp-control.exe) рестартирайте Apache уеб сървъра по следния начин - натиснете бутона Stop (надписа на бутона ще се промени на Start и зеления фон около надписа Apache ще изчезне) и след десетина секунди натиснете бутона Start (зеления фон ще се появи отново когато сървъра стартира успешно).

Създаване на копие на базата данни от cPanel в XAMPP

Заредете в браузер URL адреса http://localhost/phpmyadmin и създайте нова база данни със същото име като в cPanel и колация utf8_general_ci или utf8mb4_unicode_ci.

Кликнете върху името на базата данни и кликнете бутона Privileges.

Кликнте линка Add user account:

Добавяне на нов акаунт в PHPMyAdmin

В интерфейса въведете потребителя и паролата от базата данни в cPanel, за име на сървър изберете local както е показано на изображението (въведете името на вашия MySQL потребител вместо username):

Информация за свързване в PHPMyAdmin

Маркирайте полето Check all и натиснете бутона Go:

Даване на всички привилегии в PHPMyAdmin

Импортиране на MySQL архива от cPanel в XAMPP

В phpmyadmin (XAMPP) кликнете на името на базата данни, кликнете бутона Import и изберете .sql файла на cPanel архива.

Натиснете бутона Go, за да започне импортирането на базата данни.

Когато завърши импортирането въведете в браузер URL на сайта (записа в hosts файла ще насочи заявката към локалния сървър) и копие на сайтa от хостинга трябва да се зареди на дисплея.

В отделни статии ще ви покажем как може да премествате сайта от локалния на работния сървър как може да ползвате само базата данни на хостинг сървъра, как да различавате визуално сайта на локалния и на работния сървър .