Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > Импортиране на тестово съдържание в WordPress

Импортиране на тестово съдържание в WordPress

Помощен център

Импортиране на тестово съдържание в WordPress

Изключително важна част от успеха на всеки сайт е неговият дизайн и функционалност. Това важи в пълна степен за WordPress сайтовете, където тези съставни части се доставят от активната тема на сайта.

В по-голямата част от случаите намирането на подходящ дизайн и функционалност е резултат от множество тестове.

Значителна трудност в процеса на тестване е липсата на съдържание - темите по подразбиране на WordPress се инсталират само с една страница, една статия и един коментар.

За щастие има много полезно решение на този проблем - импортиране на структурирано тестово съдържание като потребители, менюта, страници, публикации, коментари и медии.

В тази статия ще ви покажем как да инсталирате тестовото съдържание в нова инсталация на WordPress.

В администрацията на WordPress кликнете линка Tools > Import:

линк Import в меню Tools в администрацията на WordPress

На последния ред със заглавие WordPress кликнете линка Install Now:

линк Install Now

Ще забележите две промени на новия екран - текстово съобщение в горната част на екрана ще потвърди успешната инсталация:

потвърждение за успешна инсталация

В долната част на списъка името на линка се е променило на Run Importer:

линк Run Importer

Кликнете който и да е от двата линка Run Importer.

Изтегляне на тестово съдържание

Oтворете URL http://wptest.io и кликнете бутона Download за да изтеглите тестовия архив на вашия компютър:

изтегляне на архив с тестово съдържание

Разархивирайте .zip файла и отворете папката wptest-master:

разархивиране на файла

В администрацията на WordPress кликнете върху бутона Choose File и кликнете файла wptest.xml в папката wptest-master:

качване и импортиране на файла

Кликнете бутона Upload file and import.

На следващия екран не променяйте нищо относно посочените автори и не забравяйте да маркирате полето Download and import file attachments преди да кликнете бутона Submit:

стартиране процеса на импортиране на тестовото съдържание

Важно: Не затваряйте браузъра и не отваряйте друг прозорец докато не завърши процеса на импортиране (отнема няколко минути) и не се зареди следното съобщение:

потвърждение за успешно импортиране

След като тестовото съдържание е импортирано вече може да разгледате функционалностите и дизайна на различни теми, да активирате хоризонталното меню, да разгледате дизайна на коментарите:

начална страница на сайта с тестовото съдържание

Изтриване на тестовото съдържание

Няма опция за общо изтриване на импортираната информация - ако искате да премахнете отделни страници, статии или коментари (или всички) трябва да ползвате инструментите на WordPress в съответния интерфейс.

Например ако искате да изтриете всички коментари на страницата кликнете в Dashboard линка Comments, маркирайте полето до надписа Author за да изберете всички коментари, от падащото меню Bulk Actions изберете опцията Move to Trash и натиснете бутона Apply:

меню Bulk Actions в панела Comments

По същия начин изтрийте всички коментари от втората страница:

изтриване на коментарите от втора страница

Кликнете линка Trash и в следващия екран кликнете бутона Empty Trash:

изтриване на коментарите от кошчето

Всички коментари са безвъзвратно изтрити:

потвръждение за окончателното изтриване

По същия начин изтривате съществуващите страници и статии.

Заключение

Надяваме се, че информацията в тази статия ще ви бъде полезна и ще ви спести доста време при избор на подходящи теми за вашия WordPress сайт.