Начало > Помощен център > Апликации > WordPress > Elementor Page Builder - настройки

Elementor Page Builder - настройки

Помощен център

Elementor Page Builder - настройки

Според информацията от официалното хранилище за WordPress плъгини в категорията софтуер за създаване на уеб страници (https://wordpress.org/plugins/search/page+builder/), Elementor е абсолютен лидер с над три милиона активни инсталации.

В серия от статии ще покажем голяма част от възможностите на безплатната версия на програмата за да видим защо Elementor печели доверието на огромната част от WordPress потребителите.

Създаваме нов WordPress сайт, в който инсталираме темата Hello Elementor (от разработчиците на Elementor) и през Customizer въвеждаме в Additional CSS следния код:

.site-header, body:not([class*="elementor-page-"]) .site-main {
 max-width: 100%;
}
.site-header {
 background-color: #f6f6f6;
 border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
}
.site-branding {
 padding-left: 80px;
}
.site-navigation ul.menu {
 padding-right: 80px;
}

Накратко, с този код разширяваме header секцията до пълната ширина на екрана, променяме фона на header и поставяме тънка граница между header и body секциите, отдалечаваме елементите на header секцията от двата края на екрана с 80 пиксела.

Създаваме две нови страници: Elementor и Blog, които през Customizer > Homepage Settings посочваме съответно като начална страница и страница за публикации:

Панел Homepage Settings

Запазваме промените като кликаме бутона Publish и затваряме Customizer.

Отваряме Plugins > Add New, въвеждаме в полето за търсене elementor, след това инсталираме и активираме плъгина Elementor Page Builder:

Инсталиране и активиране на Elementor Page Builder

В главното меню Dashboard се появява нов линк Elementor с подменю, което съдържа следните настройки.

Settings

Настройки в панела Settings

General

 • Post Types - избираме типовете съдържание (posts, pages), чиито дизайн ще изграждаме с Elementor. Маркирането на опциите не прави използването на Elementor задължително, а само възможно;
 • Disable Default Colors - избираме дали да ползваме цветовата схема на темата или тази на Elementor (при маркиране);
 • Disable Default Fonts - избираме дали да използваме шрифтовете на темата или тези на Elementor (при маркиране).
 • Improve Elementor - Usage Data Tracking: ако желаем да споделим техническа информация с разработчиците на Elementor, може да маркираме опцията.

Style

 • Default Generic Fonts - посочваме резервен шрифт, ако този по подразбиране не е наличен;
 • Content Width - избираме ширина на сайта;
 • Space Between Widgets - избираме разстояние между отделните widgets;
 • Stretched Section Fit to - посочваме най-външният структурен елемент на сайта;
 • Page Title Selector - посочваме CSS селектор на заглавието на страницата;
 • Tablet Breakpoint - посочваме ширина на сайта, при която се активират стойностите за таблет;
 • Mobile Breakpoint - посочваме ширина на сайта, при която се активират стойностите за смартфон;
 • Image Light box - ако опцията е маркирана, всички изображения с настройка Media File ще се зареждат в прозорец Light box, който затъмнява останалата част от екрана извън изображението;

Advanced

 • CSS Print Method - дали CSS настройките да се зареждат глобално за сайта (препоръчително) или на всяка отделна страница;
 • Switch Editor Loader Method - при маркиране служи за остраняване на конфликт в конфигурацията на сървъра;
 • Enable SVG Uploads - активирането на опцията представлява риск за сигурността на сайта;
 • Load Font Awesome 4 Support - при маркиране активира ползването на старата версия икони Font Awesome;

Role Manager

Тук определяме кои потребители може да имат достъп до Elementor. Ако вашият сайт е от типа one man show, може да пропуснете тези настройки, но ако сте разрешили достъп на сътрудници за работа със съдържание, препоръчаме да им забраните достъпа като маркирате техните WordPress роли:

Настройки в панела Role Manager

Ето как изглежда акаунт на редактор (editor) с ограничени права:

Aкаунт на редактор с ограничени права

Потребителят има достъп само до стандартните WordPress публикации и страници, но няма достъп до структура, дизайн и съдържание, изградени чрез Elementor. По този начин защитаваме всичко, което сме създали в Elementor.

Tools

Настройки в панела Tools

General

 • Regenerate CSS - Стиловете, зададени в Elementor, се запазват в CSS файлове в папката Uploads, a тази опция прави възможно създаване на файлове с най-новите настройки.Създайте тези файлове според най-новите настройки.
 • Sync Library - библиотеката Elementor Library се актуализира автоматично всеки ден, но с тази опция може да я актуализираме ръчно;
 • Safe Mode - безопасният режим ни позволява да отстраняваме проблеми само със зареждане на редактора, без да зареждаме темата или друг плъгин.
 • Debug Bar - включването на опцията добавя меню за администриране, което показва всички шаблони, които се използват на текущата страница;

Replace URL

Настройката служи за активиране използването на Elementor след трансфер на домейн или при инсталиране на SSL сертификат за сайта.

Version Control

 • Rollback Version - опцията дава възможност за връщане към предишна версия на Elementor.
 • Become a Beta Tester - активирането на опцията ни дава възможност да ползваме следващата версия на Elementor преди официалното й пускане. Не се препоръча да правим това на нашия официалния сайт, а само на тестови инсталации.

Maintenance Mode

 • Choose Mode - от менюто може да изберем една от опциите - Disabled, Coming Soon & Maintenance Mode;
 • Who Can Access - посочваме кой може да има достъп до съдържанието на сайта, когато един от двата режима е активиран;
 • Choose Template - избираме шаблон за зареждане, когато един от двата режима е активиран;

System Info

Tази опция е важна в случаите, когато трябва да се отстрани даден проблем. Информацията за системата включва информация за сървъра и WordPress средата. Информацията за системата може да бъде копирана и поставена в имейл или изтеглена като файл, който може да бъде прикачен към имейл.

Поле за копиране на System Info

Изтеглен файл с System Info

Getting Started

Кликането на този линк отваря панел с видео, което показва как може да създадем секция с Elementor.

Образователно видео и достъп до ресурси

Кликането на бутона Get the Full Guide отваря страница от сайта на Elementor с достъп до повече виде клипове и статии.

Кликането на бутона Create Your First Page създава нова страница в Elementor (която може да запазим като чернова с автоматично генерирано заглавие или като страница от сайта, напр. About) и може да започнем да създаваме структура, дизайн и съдържание на страницата.

Общ изглед на работната среда на Elementor

Get Help

Кликането на този линк ни пренасочва отново към сайта на Elementor с достъп до образователни статии, видео обучения и отговори на често задавани въпроси:

Помощна страница на сайта elementor.com

Трите последни линка в менюто - Custom Fonts, Custom Icons и Go Pro са свързани със закупуване на платената версия на Elementor.