Начало > Помощен център > Апликации > Каква функция изпълнява hosts файла?

Каква функция изпълнява hosts файла?

Помощен център

Каква функция изпълнява hosts файла?

Всички операционни системи (OS) съдържат hosts файл, който свързва IP адреси с домейни/хост имена без помощта на DNS системата и използва следния синаксис:

12.34.56.78 some-domain.tld

Когато в hosts файла има коректен запис, който свързва домейн име с IP адрес операционната система изпраща заявката за домейна директно към IP адреса в hosts файла без да пита DNS системата.

Ако се върнем към примерния запис горе, дори домейна some-domain.tld да е коректно регистриран и при запитване към DNS системата да резолва IP адрес 87.65.43.21, HTTP заявките от браузерите на компютър с този запис в hosts файла ще се изпращат към сървъра с IP 12.34.56.78 тъй като в операционните системи записите в hosts файла са с по-висок приоритет от DNS записите.

В поредица от статии ще разгледаме най-полезните и често използвани функции на hosts файла.

Къде се намира hosts файла в различните OS?

За да можем да създаваме и редактираме записи в hosts файла трябва да знаем къде се намира в структурата на съответната операционна система и как да работим с него.

Windows

 • Натиснете клавиша Windows;
 • Въведете Notepad в полето за търсене;
 • В резултатите от търсенето кликнете с десния бутон върху Notepad и изберете Run as administrator.

Отваряне на Notepad в Windows

 • С Notepad отворете следния файл: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts;
 • Направете необходимите промени във файла;
 • Кликнете върху File > Save за да запазите промените.

Въвеждане на запис в hosts файла

Linux

Отворете приложението Terminal:

Отваряне на Terminal в Ubuntu linux

 • Отворете hosts файла в текстов редактор (можете да използвате всеки текстов редактор, в примера се използва редактора nano) като въведете следната команда: sudo nano /etc/hosts;
 • Въведете паролата на администратора за да имате право да редактирате файла;
 • Направете необходимите промени във файла;
 • Натиснете клавишите Ctrl+X;
 • Когато се появи съобщение дали искате да запазите промените, отговорете като натиснете клавиша у.

Mac OS X 10

Отворете Applications > Utilities > Terminal:

Отваряне на Terminal в Mac OSX

 • Отворете hosts файла като въведете следната команда в прозореца на терминала: sudo nano /private/etc/hosts
 • Въведете администраторската парола.
 • Редактирайте hosts файла.
 • Файлът съдържа някои коментари (линии, започващи със символа #) и някои присвоени имена на хостове (например 127.0.0.1 localhost). Добавете вашите записи след стандартната информация.
 • Запазете hosts файла като натиснете Ctrl+X и отговорите на съобщението с натискане на клавиша y.

Записите в hosts файла започват да работят веднага след запазването на хост файла без да е необходимо да рестартирате компютъра си.

За да сте сигурни, че браузера зарежда сайта от новия сървър препоръчаме да изтриете локалния DNS кеш и кеша (history) на браузера.

Важно: когато отваряте hosts файла (Windows) ползвайте обикновен текстов редактор (Notepad, Notepad++). Не ползвайте текстов процесор като Microsoft Word или Google Docs.