Начало > Помощен център > Акаунт и Плащания > Плащания > Как се формира цената на ICN Cloud сървър?

Как се формира цената на ICN Cloud сървър?

Помощен център

Как се формира цената на ICN Cloud сървър?

В тази статия ще се запознаете с начина, който се формира цената на ICN Cloud сървър. Предимството на ICN Cloud сървъра пред споделения хостинг и наетите сървъри е възможността клиентът да избира и променя във всеки един момент параметрите на машината си, като заплаща само времето, за което тези параметри са използвани.

Избиране параметрите на сървъра

При първоначална поръчка на Cloud се избират няколко основни параметъра:

Linux Cloud Сървър:

 • RAM памет - минимум 512 МB
 • CPU (процесор) - минимум едно ядро (0.6 Ghz)
 • HDD (твърд диск) - минимум 10 GB

Windows Cloud Сървър:

 • RAM памет - минимум 512 МB
 • CPU (процесор) - минимум едно ядро (0.6 Ghz)
 • HDD (твърд диск) - минимум 20 GB

Добавяне на допълнителни екстри

Съществува възможност за добавяне на допълнителни екстри, като контролен панел, мониторинг, управление, архивиране и др.

 • Контролен панел - cPanel или ISP Manager за Linux сървъри - улеснява управлението на приложенията/сайтовете на сървъра.
 • Мониторинг - Денонощно наблюдение на Вашия сървър/и.
 • Управление (Managed Cloud/Системна администрация) - Ние администрираме вашият сървър 24/7, 365 дни в годината. В тази услуга са включени 6 технически часа на месец. Нашите системни администратори ще се грижат за нормалната работа на Вашия сървър. Тази опция е полезна, ако нямате техническо лице, което да поддържа машината.
 • Архивиране (backup) - Създава image на Вашата система, което може да се използва във всеки един момент, когато прецените, че желаете да върнете началното състоянието на машината. Cloud бекъпа-а няма възможност да възстановява определени файлове или директрории, а изцяло възстановяваме самия Cloud сървър. ICN.Bg предоставя и опция за отдалечено архивиране на файловете разположени върху Cloud сървъра с възможност за възстановяване на отделни файлове.

След като услугата ICN Cloud е успешно активирана, имате на разположение подробна информация за начина, по който се формира цената на вашия ICN Cloud сървър в потребителския панел на .

ICN Cloud работи на принципа на виртуална сметка, като отчита ресурса почасово, т.е. при активиране на услугата, платената сума се захранва в cloud виртуална сметка, а системата черпи от нея всеки астромически час в зависимост от използвания ресурс. Тази гъвкавост Ви помага да плащате само за ресурса, който сте заявили и изполвате.

Ако през текущия месец създадете нов сървър, завишите или намалите ресурса на работещия cloud сървър, платформата ще преизчисли почасовата цена на услугата и ще коригира датата на изтичане на услугата. 

Пример: Ако намалите ресурсите на сървъра системата ще удължи периода на регистрация тъй като платената сума ще се изразходва от сървъра за по-дълъг период от време. Същото важи и в обратния случай - ако увеличите ресурсите на сървъра заплатената сума ще бъде изразходвана за по-кратък период.

Начин на визуализиране

Общ изглед на Cloud план в потребителския панел

В полето Cloud сървър системата показва изразходвана до момента сума за текушия месец. 

Наличност по виртуална сметка показва оставащата сума, от която системата ще тегли при работа на машината. Под сумата се вижда прогнозната дата, до която сървъра ще работи с текущите параметри. 

По-надолу на същата страница ще видите разбивка на цената:

Информация за цена, платена и изразходвана сума, и баланс по виртуална сметка

Вижда се прогнозната цена за следващия месец, изчислена на база на общия брой часове в месеца. Допълнителна информация е налична във вашия Cloud контролен панел https://icncloud.net като:

 • VM POWERED ON - цена на час, когато ICN Cloud сървърът е включен.
 • VM POWERED OFF - цена на час, когато ICN Cloud сървърът е изключен - заплаща се само заетото дисково пространство.

Тези два компонента Ви позволяват да редуцирате разходите ако Cloud сървърите не е необходимо да работят денонощно (24/7/365).

Кредитен бонус

Кредитният бонус за ICN Cloud сървърите позволява да използвате част от сумата за работа, като Овърдрафт, като се заплати в последствие използваната сума. Това е направено за удобство на нашите клиенти, за да не спират работа ICN Cloud сървърите при невъзможност за захранване на сметката в точно определен ден и час. За повече информация как да активирате кредитния бонус и каква сума може да използват като кредит, може да прочетете в статията:

Какво е кредитен бонус за Cloud сървър и как се използва?