Начало > Помощен център > Акаунт и Плащания > Акаунт > Миграция на продукт между потребители на ICN.Bg

Миграция на продукт между потребители на ICN.Bg

Помощен център

Миграция на продукт между потребители на ICN.Bg

Много често поради различни причини се налага мигриране (преместване, трансфер) на услуга от един потребителски профил в друг.

В новата версия на потребителския панел на ICN.Bg миграцията на продукти е прецизирана и като ефективност на действията, и като ниво на сигурност. В тази статия ще ви покажем колко лесно е мигрирането на хостинг план между два потребителски профила.

Миграцията се стартира от текущия потребителски панел на услугата, която ще бъде мигрирана.

Поради правни причини не можем да извършим това действие вместо вас. Имаме нужда от потвърждение в системата ни от ваша страна, преди да прехвърлим продукт към друг акаунт.

В нашия пример това е споделен хостинг, затова трябва да се логнем в потребителския панел, да кликнем иконата Табло в горния ляв ъгъл, в главното меню да изберем Споделен хостинг и да кликнем линка Споделен Linux хостинг.

В таблицата с хостинг планове кликаме линка с името на хостинга, който ще мигрираме. В панела на въпросния хостинг избираме КОНФИГУРИРАНЕ НА ОПЦИИТЕ в хоризонталното меню:

Линк Конфигуриране на Опциите в панела на хостинга

В панела Миграция натискаме бутона МИГРАЦИЯ:

Бутон Миграция в панела Миграция

В новия прозорец Миграция на продукт въвеждаме потребителското име на профила, в който ще мигрираме услугата, системата автоматично попълва контактния имейл на потребителя, маркираме полето Потвърждавам, че ... и кликаме бутона МИГРАЦИЯ:

Въвеждане данните на новия профил

В панела Миграция на продукти автоматично се зареждат статусите на потвърждение на миграцията от собствениците на двата профила:

Статуси на потвърждение на миграцията

Веднага след това системата изпраща автоматични имейли до главните контактни пощи и на двата профила, между които се извършва миграцията.

Първо ще разгледаме какви действия трябва да извърши собственика на приемащия услугата профил:

1. Да отвори конктактната поща на профила си;

2. Да открие писмо с тема: ICN.Bg: Заявка за прехвърляне на продукт ... (писмото може да се получи и в папките Spam, Junk или друга според настройките на мейл клиента);

3. Да кликне бутона Разрешавам в писмото:

Съдържание на писмото до собственика на приемащия профил

Автоматично системата ще го прехвърли в панела Миграция на продукти, където се зарежда нов прозорец Потвърждение за миграция на продукт, в който трябва да натисне бутона ПОТВЪРДИ:

Потвърждаване на миграцията от приемащия профил

В панела Миграция на продукти в текущия профил на услугата се отчита потвърждаването на миграцията от собственика на приемащия профил:

Регистриране на потвърждението в панел Миграция на продукти

Идентични стъпки трябва да извърши и собственика на настоящия профил на услугата.

Трябва да отвори контактната поща на профила, да открие писмото с тема: ICN.Bg: Заявка за прехвърляне на продукт ... и да кликне бутона Разрешавам:

Съдържание на писмото до собственика на текущия профил

След автоматичното прехвърляне в своя профил трябва да натисне бутона ПОТВЪРДИ в прозореца Потвърждение за миграция на продукт:

Потвърждаване на миграцията от текущия профил

Системата отчита потвърждението и на текущия собственик на услугата като автоматично променя и неговия статус:

Регистриране на потвърждението в панел Миграция на продукти

Едва когато всички статуси се променят на одобрен на зелен фон, започва фактическото мигриране на услугата.

Първо системата генерира заявка за миграция и изпраща имейл с тема: ICN.Bg: Нова поръчка №... в пощата на приемащия профил:

Генериране на заявка за миграция

Следва активиране на заявката и изпращане на втори имейл с тема: ICN.Bg: Активация ... отново в пощата на приемащия услугата профил:

Потвърждение за активиране на заявката за миграция

Новият хостинг план е успешно мигриран в новия потребителски профил:

Продукта е успешно мигриран в приемащия профил

Моля отбележете че тази миграция променя само собственика на продукта в системата ни, но не и контактния имейл в cPanel или Whois информацията на домейн.

Ефективност и сигурност

На практика всичко, което трябва да направи собственика на услугата е, да въведе едно потребителско име, да постави отметка в едно поле и да натисне три бутона.

Получателят на услугата трябва да натисне само два бутона!

Високото ниво на сигурност се гарантира от необходимостта от потвърждение както от контактните пощи на профилите, така и потвърждение от двата профила, между които се извършва миграцията.