Миграция на продукт между потребители на ICN.Bg

Помощен център

Миграция на продукт между потребители на ICN.Bg

Много често поради различни причини се налага мигриране (преместване, трансфер) на услуга от един потребителски профил в друг.

В новата версия на потребителския панел на ICN.Bg миграцията на продукти е прецизирана и като ефективност на действията, и като ниво на сигурност. В тази статия ще ви покажем колко лесно е мигрирането на хостинг план между два потребителски профила.

Миграцията се стартира от текущия потребителски панел на услугата, която ще бъде мигрирана. В нашият пример това е споделен хостинг, затова трябва да се логнем в потребителския панел, да кликнем иконата Табло в горния ляв ъгъл, в главното меню да изберем Споделен хостинг и да кликнем линка Споделен Linux хостинг.

В таблицата с хостинг планове кликаме линка с името на хостинга, който ще мигрираме. В панела на въпросния хостинг избираме КОНФИГУРИРАНЕ НА ОПЦИИТЕ в хоризонталното меню:

migration services

В панела Миграция натискаме бутона МИГРАЦИЯ:

migration services

В новия прозорец Миграция на продукт въвеждаме потребителското име на профила, в който ще мигрираме услугата, системата автоматично попълва контактния имейл на потребителя, маркираме полето Потвърждавам, че ... и кликаме бутона МИГРАЦИЯ:

migration services

В панела Миграция на продукти автоматично се зареждат статусите на потвърждение на миграцията от собствениците на двата профила:

migration services

Веднага след това системата изпраща автоматични имейли до главните контактни пощи и на двата профила, между които се извършва миграцията.

Първо ще разгледаме какви действия трябва да извърши собственика на приемащия услугата профил:

1. Да отвори конктактната поща на профила си; 2. Да открие писмо с тема: ICN.Bg: Заявка за прехвърляне на продукт ... (писмото може да се получи и в папките Spam, Junk или друга според настройките на мейл клиента); 3. Да кликне бутона Разрешавам в писмото:

migration services

Автоматично системата ще го прехвърли в панела Миграция на продукти, където се зарежда нов прозорец Потвърждение за миграция на продукт, в който трябва да кликне бутона ПОТВЪРДИ:

migration services

В панела Миграция на продукти в текущия профил на услугата се отчита потвърждаването на миграцията от собственика на приемащия профил:

migration services

Идентични стъпки трябва да извърши и собственика на настоящия профил на услугата.

Трябва да отвори контактната поща на профила, да открие писмото с тема: ICN.Bg: Заявка за прехвърляне на продукт ... и да кликне бутона Разрешавам:

migration services

След автоматичното прехвърляне в своя профил трябва да кликне бутона ПОТВЪРДИ в прозореца Потвърждение за миграция на продукт:

migration services

Системата отчита потвърждението и на текущия собственик на услугата като автоматично променя и неговия статус:

migration services

Едва когато всички статуси се променят на одобрен на зелен фон започва фактическото мигриране на услугата.

Първо системата генерира заявка за миграция и изпраща имейл с тема: ICN.Bg: Нова поръчка №... в пощата на приемащия профил:

migration services

Следва активиране на заявката и изпращане на втори имейл с тема: ICN.Bg: Активация ... отново в пощата на приемащия услугата профил:

migration services

Новият хостинг план е успешно мигриран в новия потребителски профил:

migration services

Ефективност и сигурност

На практика всичко, което трябва да направи собственика на услугата е, да въведе едно потребителско име, да постави отметка в едно поле и да кликне три бутона.

Получателят на услугата трябва да кликне само два бутона!

Високото ниво на сигурност се гарантира от необходимостта от потвърждение както от контактните пощи на профилите, така и потвърждение от двата профила, между които се извършва миграцията.