Начало > Помощен център > Афилиейт програма и риселъри > Създаване на хостинг акаунт (RS хостинг)

Създаване на хостинг акаунт (RS хостинг)

Помощен център

Създаване на хостинг акаунт (RS хостинг)

След като сте завършили първоначалната конфигурация на вашия RS хостинг може да пристъпите към създаването на потребителски (cPanel) акаунти за вашите клиенти.

RS платформата на ICN.Bg позволява работа както с уеб базирания интерфейс WHM, така и посредством API, което може да автоматизира много от процесите по създаване и управление на клиентски акаунти.

Голяма част от партньорите предпочитат да работят с лесния и интуитивен уеб базиран интерфейс WHM, защото спестява времето за внедряване и ви позволява да стартирате почти мигновено.

Създаване на нов потребителски акаунт

Панела, от който създавате новите хостинг акаунти се намира в Home > Account Functions > Create a New Account.

След влизането в панела Create a New Account ще видите множество полета, които трябва да попълните коректно за да създадете желания от вас хостинг акаунт:

Създаване на нов потребителски cPanel акаунт в WHM

Първото задължително поле е Domain (Домейн име). Въведете домейна само с неговото host име (mybusiness.bg) без никаква друга информация пред името или след него (http://, https://, www.). Може да изполвате и поддомейн, който да въведете по същия начин като host име (sub.mybusiness.bg).

Във второто поле въведете потребителско име. Системата ще се опита да ви помогне и ще генерира предложение за потребителско име от първите 7 цифри на домейн името.

Разбира се, Вие имате пълната свобода да използвате име по ваш избор, като спазвате следните изисквания:

  • името не може да превишава 7 символа,
  • позволени са само малки букви и цифри.
  • потребителското име не може да започва с цифра,
  • не са позволени символи.

В третото поле въведете парола за акаунта. WHM ще ви подаде информация а сложността на паролата, която се изисква да съдържа малки, главни букви, цифри и символи и да е съставена от поне 8 знака. Препоръчаме ви винаги да ползвате вградените генератори за пароли. Повторете паролата в четвъртото поле.

В последното поле от тази секция е необходимо да въведете e-mail адреса на потребителя, за да може да получава известия от системата (превишено дисково пространство, трафик и т.н)

В следващата секция Package изберете някой от вече създадените хостинг пакети от падащото меню.

След избора на пакет може да маркирате някоя от разширените опции отдолу или директно да създадете хостинг плана.

HTTPS достъп до новосъздадения контролен панел cPanel

Препоръчаме да ползвате само криптирана връзка за достъп до cPanel на порт 2083. Може да използвате следните URL адреси:

https://servername.icnhost.net:2083

https://mybusiness.bg:2083

Mоже да ползвате запазената ключова думa cpanel вместо номера на порта като поддиректория:

https://servername.icnhost.net/cpanel

https://mybusiness.bg/cpanel

Във всеки от случаите ще се зареди панел за логване, в чиито текстови полета трябва да въведете потребителското име и паролата на cPanel акаунта:

Интерфейс за логване в cPanel

Като изключение cPanel разрешава достъп през некриптирана връзка на порт 80 през поддомейн cpanel:

http://cpanel.servername.icnhost.net

http://cpanel.mybusiness.bg

Тази възможност препоръчаме да се използва само когато се намирате в обхват на интернет мрежа, в която поради някакви съображения са затворени портовете над номер 1000. Имайте предвид, че потребителското име и паролата ще бъдат изпратени към сървъра в некриптиран текстов формат и ако някой подслушва трафика ще получи безплатна покана във вашия контролен панел.

Ако се наложи да се логвате в cPanel по този начин, дори и да няма записи в логовете за съмнително логване от непознат IP адрес, препоръчаме при първа възможност да смените паролата за достъп.

FTP достъп до хостинга

Най-лесния и бърз начин вашите клиенти да качат файловете си е през FTP. След създаването на хостинг акаунта системата дава права на главния cPanel потребител да има неограничен достъп през FTP.

Данни за логване през FTP:

  • сървър - може да ползвате IP адреса на сървъра, хост името на сървъра или вашия домейн, ако е насочен коректно по DNS.
  • потребител - cPanel потребителското име.
  • парола - паролата за cPanel акаунта.
  • порт - може да не въвеждате порт или въведете стандартния порт 21, но изберете в настройките на FTP клиента (препоръчаме да ползвате безплатната и много качествена програма FileZilla) криптираната опция Use explicit FTP over TLS.

След създаване на хостинг акаунт cPanel/WHM системата създава всички необходими DNS (А, MX, CNAME) записи. Необходимо е да насочите домейна към посочените неймсървъри (визуaлизират се след активация на акаунта), за да се насочи домейна коректно към хостинг сървъра.