Какво представлява услугата RS хостинг

Помощен център

Какво представлява услугата RS хостинг

Услугата RS хостинг е базирана върху cPanel. Тя е част от предложението на контролния панел към хостинг компании. На практика това, което ни дава cPanel и респективно WHM е възможността да имаме още един потребителски слой, който да може да управлява крайните cpanel users.

Йерархията е следната:

  1. WHM root потребител - това е най високия достъп до услугата, като това е достъпа на самата компания което го предлага
  2. Reseller потребител
    • това е потребител който има определени права в WHM (Web host manager) и може да управлява крайните потребители. Обикновено този потребител има прав да създава пакети и feature lists, да създава акаунти и да ги управлява след това (modyfy, suspend/unsuspend, terminate). Този потребител няма достъп до системни настройки на сървъра, управление на IP адреси, основен DNS, Backup и др.
  3. cPanel user
    • това е най ниското ниво на достъп на потребител, като той има достъп единствено и само до създадения му cPanel акаунт където да разположи своите файлове, бази данни, е-мейли и т.н, които управляват неговите сайтове.

Препоръчително е всички RS хостинг акаунти да се създават на предварително подготвени за това сървър, каквито са Мozart и Vivaldi.

Услугата RS хостинг се предлага в няколко плана, като те се различават основнo по общия обем на дисковото пространство и по броя на позволените IP адреси. Подробна информация може да намерите тук: http://www.icn.bg/bg/resellers.html

Важно е тук да отбележа, че при RS хостинг плановете не може да се прави т.нар. overselling на дисково пространство, тоест да продадеш повече дисково пространство отколкото имаш.

Пример: Ако даден клиент има RS1 пакет с 30GB място, и има създадени 10 пакета с по 2Gb и 3 плана по 3Gb всеки, то няма да може да създаде повече планове защото ще достигне квотата си от 30GB за общия брой създадени акаунти.

Услуга обикновено се ползва от хора с много уеб сайтове но малки като обем и натовареност. Също така това масове се използва и то уеб дизайнерски фирми които искат да съзрат собствен микро хостиинг, да имат собствени пакети и цени.

RS пакетите имат възможност за брандиране на логото да дадения реселер, така че неговите потребители да разпознават неговата марка.
Също така има и възможност да създадат собствени DNS зони така, че техните клиенти да не ползват icndns.net, а домейн на самия reseller.