Помощен център

Docker Hosting

КОЛКО СТРУВА DOCKER ХОСТИНГА?

Услугата в момента е в бета, поради което е напълно безплатна. Услугата се предоставя за 3 месеца напълно безплатно и ще остане безплатна докато продължава да бъде в бета версия. Всеки клиент участвал в бетата (качил поне е...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с Union File System и нейната структура.

UNION FILE SYSTEM (UNIONFS) е файлова система, която позволява на файлове и директории от различни файлови системи (познати като "СЛОЕВЕ") да се покриват. По този начин те образуват ...

Публикувано от на

SERVICES представляват примитивни Load Balancer-и, осигуряващи достъпност до POD-овете, стартирани от REPLICATION CONTROLLER-ите, без да е нужно да използваме IP адреса на определен POD (тъй като те се сменят при пресъздаването на Pod). Това става...

Публикувано от на

LABELS са key/value двойка, която се добавя към Kubernetes обекти (например POD-ове, но не само). Те се използват за разделяне, идентифициране и групиране на раличните обекти. LABELS могат да се задават при създаването на един обект, или да се доб...

Публикувано от на

REPLICATION CONTROLLER-ите са една от основните единици на Kubernetes, която използваме при разполагане на една или повече инстанции на нашето приложение на Kubernetes клъстера. Всеки REPLICATION CONTROLLER има зададено желано състояние. При засичане ...

Публикувано от на

Kubernetes е разработен от Google за управление на множество КОНТЕЙНЕРИ, но вместо да се държи всеки контейнер поотделно, разпределяйки го по възли от клъстера, Kubernetes логически групира контейнерите в POD-ове. Ако вземем за пример едно приложение, с...

Публикувано от на

DOCKER е платформа с отворен код изградена на базата на КОНТЕЙНЕР технологията, която ви позволява да изграждате, доставяте и стартирате разнообразни приложения отделяйки ги от инфраструктурата. В същността си, платформата ви дава възможност да стартирате...

Публикувано от на

Kubernetes е платформа с отворен код за управление на клъстери, служеща за разполагане, скалиране и поддръжка на приложения, работещи в КОНТЕЙНЕРИ.

Новият продукт на Google отговаря за разпределянето на работата между различните възли на клъстера и акти...

Публикувано от на

В тази статия ще Ви запознаем с един любопитен термин и съвременен начин за изграждане на инфраструктури.

КАКВО Е IMMUTABLE INFRASTRUCTURE?

Immutable infrastructure (неизменима инфраструктура) e стак, виртуална машина или контейнер, които се изграждат в...

Публикувано от на

По-стари публикации

/