Помощен център

cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента SOUNDS MANAGER, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO.

Чрез SOUNDS MANAGER можете да качите всички звукови файлове, които ще използвате за конфигурирането на IV...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента IVR CONFIGURATION, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO.

Какво представлява IVR? Съкращението IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE) означава ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ЗА Г...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с раздел INCOMING CALL RULES, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO.

Използвайте менюто INCOMING CALL RULES, за да настроите специфични правила за входящите обаждания. От тук...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с раздел ACCOUNTS MIGRATION WIZARD, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO. Даденият раздел се появава единствено, ако преминавате към услугата CMAILPRO от споделен Linux хостинг ...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента CALLER QUEUES (ОПАШКИ НА ОБАЖДАНИЯ), който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

От бутона ADD QUEUE имате възможност да добавите опашка на обажданията за съответния о...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента DEPARTMENTS (ОТДЕЛИ), който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

DEPARTMENTS опцията към CMAILPRO се използва за добавяне на отдели към cMail Pro, в които се намират ...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента EXTENSIONS (ВЪТРЕШНИ НОМЕРА), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

EXTENSIONS опцията към CMAILPRO позволява да добавяте вътрешни номера към определени акаунт...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента CALL REGISTER (Регистър на обажданията), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

CALL REGISTER се използва за получаване на информация и статистика на изходящите...

Публикувано на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента EXPORT/RESTORE CONFIGURATION, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Инстурментът Export/Restore configuration се използва за сваляне и качване на настройките на ...

Публикувано от на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента FORWARDERS, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO.

Използвайте този инструмент, за да настроите пренасочването на входяща поща към друг имейл адрес.

Можете да...

Публикувано от на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента EMAIL RULES AND FILTERS, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

По подразбиране всеки имейл, който вие получавате, независимо от неговия изпращач, се запазва в ...

Публикувано от на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента DEFAULT ADDRESS (CATCH-ALL ADDRESS), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO.

DEFAULT ADDRESS (Catch-all address) е инструмент, чрез който се контролират действия...

Публикувано от на

В тази статия ще ви запознаем с инструмента ACCOUNT STATUS MONITOR, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

Функцията Account status monitor ще Ви помогне да разберете кой акаунт от Вашия профил е на линия...

Публикувано от на

В тази статия ще Ви запознаем с инструмента ACCOUNTS, който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга CMAILPRO.

Използвайте тази функционалност, за да можете лесно да създавате и управлявате Вашите акаунти.

След като влез...

Публикувано от на

В тази статия ще ви запознаем с раздел MAILING LISTS, който може да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

С помощта на инструмента „Mailing lists" можете много лесно да изпращате съобщения до голяма група от хора. Maili...

Публикувано от на

По-стари публикации | По-нови публикации

/